Bendruomenės galia – vienybėje ir aktyvume

Mūsų rajone registruota per trisdešimt bendruomenių. Vienos jų gana aktyviai veikia, kitos yra pasyvesnės.
Kelių rajono bendruomenių vadovams pasiūlėme padiskutuoti tema: ką gali bendruomenė.

Vida ABRASONIENĖ. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Bendruomenė – vienintelis kultūros židinys
Račalių bendruomenės pirmininkė Vida ABRASONIENĖ:
– Mūsų bendruomenė yra pritraukusi nemažai pinigėlių. Pernai pradėto įgyvendinti projekto veiklą tęsiame ir šiandien – dirbame su vaistažolėmis, ruošiame arbatas ir kitus aromatingus mišinius.  Dalyvaudami projektuose pagerinome savo materialinę bazę. Gal ne šimtu procentu, bet jau didžiąja dalimi – 70–80 procentų – tai tikrai: įsirengėme sporto salę, įsigijome ir kito inventoriaus, kuris reikalingas sportui. Įsirengėme bendruomenės namus, žmonės ėjo, patys remontavo. Todėl dabar draugiškai šiomis patalpomis dalijamės – jos praverčia ir švenčių, ir nelaimių atvejais.
Viskas sueina į bendrystę, kuo ji tvirtesnė, tuo geresni ir rezultatai. Vienas būdamas nieko nepadarysi.
Yra bendruomenės aktyvas, kuris susirinkęs pasitaria ir tada paleidžia žinią kitiems gyventojams. Anksčiau turėjome savo laikraštuką „Račališkių balsas“, kur visas naujienas surašydavome. Šiais metais vėl galvojame mūsų leidinį atgaivinti, nes žmonės labai jo pageidauja. Keturių lapų laikraštis būdavo leidžiamas kartą per mėnesį ir dalijamas nemokamai. Jame sudėdavome ir sveikinimus, ir užuojautas, ir žinutes „viena boba sakė“, skelbimus.
Jei bendruomenės nebūtų, tai Račaliai vargiai ar gyvuotų, nes mes nieko nebeturim. Bibliotekos nėra, mokyklos nebeliko, medicinos punktas dirba vos vieną valandą. Jei ne bendruomenė, tai kas suburtų? Bendruomenė pas mus – vienintelis kultūros židinys.

Ingrida BRAZIULIENĖ. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

 Bendrystė tapo neatsiejama gyvenimo dalimi
Auksodės bendruomenės pirmininkė Ingrida BRAZIULIENĖ:
– Bendruomenė – tai žmonių sutelkimas į vieną kupetą. Anksčiau ar vėliau žmonės prisijungia prie bendruomenės, vieni lėčiau, kiti greičiau.
Bendruomenė kaip juridinis vienetas suteikia galimybę dalyvauti įvairiuose projektuose ir taip pritraukti finansavimą. Dalis bendruomenės gerovės sukurta būtent per projektus. Iš tikrųjų yra lengviau dirbti, kai yra bendruomenė, lengviau bendradarbiauti ir su kitomis įstaigomis, kad ir su mokykla.
Bendruomenėse paprastai yra branduolys, sujungiantis žmones. Taip yra ir pas mus. Reikalui esant, pasidalijame darbais, susitariame, kas ką daro, todėl šventės ar koks renginys dažniausiai palieka gerą įspūdį. Paskutinis pavyzdys – ką tik praėjusios Užgavėnės. Susiorganizavome – ir šokome, ir dainavome. Aktyvus žmonių dalyvavimas parodė, jog to reikia.
Prisimenu pirmuosius Auksodės bendruomenės gyvavimo metus. Būdavo taip, kad reikėjo net vardinius kvietimus paruošti ir įteikti, kad tik jie ateitų į vieną ar kitą renginį. Jau seniai to nebereikia. Panašiai buvo ir su dviejų procentų gyventojų pajamų mokesčiu. Anksčiau reikėdavo prašyti, o dabar jau visi tiek pripratę, kad pinigėlius bendruomenei atiduoda net neprašomi.
Nemaža dalis veiklos ir yra vykdoma būtent iš tų procentų. Jų pakanka, kad išsilaikytume iki kitų metų, nors iš surinktų lėšų ir šventes organizuojam, ir, reikalui esant, dovanas perkame. Yra ir bendruomenės nario mokestis, bet jis nedidelis, simbolinis – šiek tiek daugiau nei trys eurai per metus.
Bendruomenė iš tiesų yra reikalinga, tad nelabai įsivaizduoju, kaip būtų, jeigu Auksodėje jos nebeliktų. Per keturiolika veiklos metų žmonės jau yra susigyvenę – ir šventes, ir keliones organizuoja, aktyviai dalyvauja.
Žmonės sužino, kas kur vyks, ir patys ateina, jei tik gali. Vos vieną kitą reikia paraginti. Pastebime, kad aktyvesnių gyventojų būrys vis didėja.

Paulius POCEVIČIUS. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

 Bendruomenė suvienijo žmones
Žemalės bendruomenės pirmininkas Paulius POCEVIČIUS:
– Nesame labai aktyvūs, kad visur ir visada dalyvautume, bet viename ar kitame projekte sudalyvaujame. Taip buvo pernai, kai laimėjus projektą atsirado galimybė parke įsirengti judėjimo aikštelę. Tikimės, kad ir šiais metais pasiseks sudalyvauti kokiam nors projekte, kol kas jie dar nėra paskelbti.
Bendruomenė yra pagrindas, kuris sujungia ir kitus gyventojus. Jie gana aktyviai dalyvauja įvairiose šventėse. Žemališkiai turi jau tradicinėmis tapusių švenčių – susirenka į metų pabaigtuves, Naujųjų sutikimą, vasarą būna šv. Roko atlaidai. Tai – bene didžiausia šventė, pritraukianti daugiausia vietinių gyventojų ir svečių.
Pasirengti šventėms padeda vietos žmonių paaukoti du procentai nuo gyventojų pajamų mokesčio. Primygtinai šios paramos neprašome, nes suprantame, kad pas mus dar yra ir mokykla, ir bažnyčia, kurioms tokia parama taip pat labai reikalinga.
Kaimas be bendruomenės turbūt merdėtų, nes būtent bendruomenė koordinuoja veiklą, jei jos nebūtų, turbūt nieko ir nevyktų. Gana aktyvi yra mūsų bendruomenės taryba, ji sudaryta iš devynių narių. Taryba dažniausiai ir apsvarsto, ką reikia nuveikti. Suprantama, kažko ypatinga ir daug nenuveiksi, todėl darbai paskirstomi. Vienais metais įgyvendiname vienus suplanuotus darbus, kitais metais – kitus.

Vita DOMARKIENĖ. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

 Viskas priklauso nuo pačios bendruomenės norų
Sedos bendruomenės pirmininkė Vita DOMARKIENĖ:
– Viskas turbūt priklauso nuo bendruomenių ir jų aktyvo, kiek ir ko jie nori pasiekti. Yra tokių, kurie tik susikūrė, įsiregistravo, bet realios veiklos nevykdo. Tačiau yra ir tokių, kur viena veikla veja kitą, tokių, kurios kuria projektus, gauna lėšų, taip pagerindamos kaimo ir savo gerovę.
Mūsų bendruomenė aktyvi, bent jau projektų parašė tikrai nemažai ir sėkmingai juose sudalyvavo.  Vietiniai gyventojai tikrai turi kuo pasidžiaugti: ir salelė sutvarkyta, ir vaikų žaidimų aikštelė įrengta. Padedam žmonėms, nukentėjusiems nuo įvairių nelaimių, kad ir tokių, kaip gaisrai.
Taip pat ir renginius organizuoti padedame, stengiamės visur sudalyvauti.
Žmonių prašome paskirti bendruomenei du procentus gyventojų pajamų mokesčio. Suprantame, kad sediškiai juos gali paskirti ir kitoms organizacijoms, tad mums tenka tik nedidelė dalis, bet džiaugiamės ir tuo.
Yra ir Sedos bendruomenės nario mokestis, jis nėra labai didelis, simbolinis. Surinktus pinigus dažniausiai skiriame šventėms, kanceliarinėms prekėms pirkti. Nors bendruomenės nuostatai nurodo, kad jos nariai privalo mokėti nario mokestį, bet mes neiname ir per prievartą neimame, tad žmonės moka savo iniciatyva, o jei negali ar nenori – ir nemoka.
Kaip bendruomenės darbą įvertina gyventojai, sunku pasakyti, tikiuosi, kad teigiamai, nes sediškiai lankosi mūsų suorganizuotuose renginiuose. Daug kas priklauso nuo renginio pobūdžio ir sugebėjimo pritraukti žmones. Būna tokių švenčių, kad susirinkę sediškiai ir miestelio svečiai net nesutelpa į salę…

pirmininkas Virginijus ŽALKAUSKAS. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

 Bendruomenės veiklumui įtakos turi bendradarbiavimas
Užlieknės bendruomenės pirmininkas Virginijus ŽALKAUSKAS:
– Kol kas mūsų bendruomenė gyvavo pakankamai gerai, bet dabar bus šiek tiek sunkiau, nes iš Savivaldybės nebegausime lėšų. Tačiau mums pagelbėja tie du procentai gyventojų pajamų mokesčio. Šios paramos einu prašydamas. Kaime turbūt tik vienas kitas nėra skyręs, beveik visi skiria.
Surinktas lėšas panaudojame organizuodami kaimo šventes, ekskursijas, sveikindami kaimo senolius, pirmokėlius. Dalyvaujame projektuose – stengiamės sutvarkyti kaimo aplinką. Iš gautų lėšų buvo pastatyta pavėsinė, nupirkti instrumentai Užlieknės kultūros namams.
Įsiklausome ir į vietos gyventojų pageidavimus. Vienas nori, kad teritoriją sutvarkytume, kitas, kad žoliapjovę nupirktume, o trečias pageidauja į ekskursiją važiuoti. Susirenka bendruomenės taryba, pasitaria ir nutaria, ką reikia nuveikti.
Bendruomenės veiklumas, jos galimybės, manau, priklauso ir nuo seniūno. Jei bendruomenė turi galimybę bendrauti su seniūnija ar kita vietos valdžia, viskas vyksta sklandžiau. Gaila, kad mums su Tirkšlių seniūnu ne visada pavyksta susikalbėti. Pavyzdžiui, jau eina trečias mėnuo, o mes su seniūnu dar nė karto nesame susitikę…

Brigita MOMGAUDIENĖ. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Šis darbas išjudina ir suvienija
Reivyčių bendruomenės pirmininkė Brigita MOMGAUDIENĖ:
– Bendruomenė gali suvienyti bendram darbui, veiklai, skatinti žmones išeiti iš namų bendrauti. Susitikti ir susirasti bendraminčių. Projektai irgi gerai, kad gautum lėšų, bet mūsų bendruomenė daug ką padaro savo jėgomis, savo lėšomis. Yra nario mokestis, bet jis simbolinis ir jo pakanka tik kokioms nors dovanėlėmis ar gėlėms nupirkti.
Stengiamės rasti rėmėjų, kurie padeda surengti šventes, popietes. Daugiausia renginių vyksta prieš didžiąsias metų šventes. Daug darome labdaros sumetimais: vaišiname vyresnio amžiaus žmones, kviečiame juos pabendrauti.
Bendruomenės nariai steigiasi būti aktyvūs – organizuojame ekskursijas, keliones. Gyvuojame jau keturioliktus metus ir yra sukaupta pakankamai patirties, todėl drąsiai galiu pasakyti: bendruomenė reikalinga ir rimtesniems darbams, problemoms spręsti. Kad ir dėl kelių, aplinkos tvarkymo bendruomenė gali kreiptis su oficialiu raštu į rajono valdžią. Toks kreipimasis yra svaresnis nei pavienių žmonių.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto