Biudžetininkų situacija tampa vis sunkesnė

Nuotr. iš redakcijos archyvo

Rajono biudžetininkų finansinės problemos sprendžiamos perskirstant patvirtintą Savivaldybės biudžetą, imant paskolą. Tvirtinant šių metų biudžetą, tikėtasi, kad jo stygius biudžetinių įstaigų poreikiams tenkinti bus pakoreguotas viršplaninėmis lėšomis. Jau dabar aišku: jų nebus, be to, ir planuotų pajamų surinkti nepavyks.

Per penkiolika metų – vienas sudėtingiausių

Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Julija Balvočienė politikus Savivaldybės tarybos posėdyje informavo apie sudėtingą biudžeto pajamų surinkimą. Ji priminė, kad jau vasario mėnesį Savivaldybės tarybai tvirtinant šių metų biudžetą buvo pastebėta, kad jis šiemet bus įtemptas, sudėtingas. Kad būtų galima patvirtinti darbo užmokestį dvylikai mėnesių, teko daugiau kaip 700 tūkst. eurų sumažinti kitus poreikius, įtraukus į biudžeto projektą.
Buvo tikimasi išlaidų dalį pakoreguoti gavus viršplaninių lėšų, perskirsčius lėšas, netekusias tikslinės paskirties.
J. Balvočienė teigė paanalizavusi, kaip per penkiolika paskutinių metų buvo vykdomas biudžetas, – visais metais, išskyrus dvejus, buvo gauta viršplaninių pajamų. Buvę metų, kai pajamų surinkimo užduotį pavykdavo viršyti ir penkiolika, ir dvidešimt procentų.
Tik kriziniais metais biudžetas liko neįvykdytas: 2009-aisiais buvo surinkta 82 proc., 2011-aisiais – 96 proc. planuotų pajamų.

Grįžta už įgyvendintus projektus

Sudėtinga situacija susiklostė dėl pandemijos – apribojus veiklas, planuotų pajamų negavo ir biudžetinės įstaigos. Finansų skyriaus vedėja J. Balvočienė pabrėžė, kad miestui tvarkyti, investiciniams projektams finansuoti ir kitiems svarbiems poreikiams jau nepakanka asignavimų.
„Šiemet turime išskirtinius metus, kai negalime tikėtis jokių viršplaninių lėšų. Finansines problemas turime spręsti darydami pakeitimus biudžete tik tarp asignavimų, pakeičiant išlaidų paskirtį. Dar vienas šaltinis – grįžtančios už investicinius projektus praėjusiais metais panaudotos mūsų savarankiškosios dalies pajamos“, – situaciją apibūdino vedėja.
Birželio mėnesį Savivaldybės taryba perskirstė šiek tiek per 300 tūkst. eurų „grįžtančiųjų“ lėšų, rugsėjo – beveik 60 tūkst. eurų.
Grįžtančių lėšų dar tikimasi metų pabaigoje – kai bus užbaigti viaduko statybos darbai ir apskaitoje sutvarkyti visi finansavimai.
Visas straipsnis – antradienio laikraštyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*