Dapšiuose paminėta dailininko Č. Kontrimo gimimo sukaktis

Dailininko gimimo metinių proga mokiniams buvo surengtas dailės pleneras-konkursas.

Mažeikių krašte gimė ir užaugo daug žymių žmonių, savo gebėjimais ir nuveiktais darbais garsinusių ne tik gimtąjį kraštą Lietuvoje, bet ir Lietuvą pasaulyje.
Vienas tokių žmonių – dailininkas Česlovas Kontrimas. Savaitės pradžioje jo 120-osios gimimo metinės paminėtos Dapšių kaime išlikusioje Kontrimų sodyboje.

Minėjimas – menininko gimtinėje

„Prisiminti ir saugoti iškilių kraštiečių atmintį, neleisti ainiams užmiršti jų triūso – kiekvieno iš mūsų kilni pareiga“, – tokiu devizu vadovaujasi Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ukrinų filialo bibliotekininkė Valda Muravjovienė. Ji ir sumanė dailininko Č. Kontrimo 120-ųjų gimimo metinių paminėjimą, mokinių dailės plenerą-konkursą surengti Dapšiuose esančioje Kontrimų sodyboje. Kitaip tariant, autentiškoje aplinkoje, kurioje gimė ir užaugo būsimasis tapytojas, akvarelistas.

Pirmadienį į Dapšius atvyko būrys Židikų Marijos Pečkauskaitės bei Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijų, Mažeikių dailės mokyklos mokinių bei dailės mokytojų ir kitų žmonių, kuriems įdomi ši Mažeikių krašto dailės tradicijas formavusi, jaunuosius dailininkus kadaise ugdžiusi asmenybė.

Tapė, išsamiau susipažino su dailininko istorija

Č. Kontrimo 120-osioms gimimo metinėms paminėti mokiniams buvo surengtas pleneras-konkursas „Tikroji spalvų gama – iš motinos gamtos“.
Minėjimo ir plenero metu mokiniai ne tik tapė Kontrimų sodybos, gamtos vaizdus, bet ir turėjo galimybę daugiau sužinoti apie dailininko gyvenimo istoriją, kūrybą.

Šešiasdešimt metų
Česlovas Kontrimas gyveno Kaune, paskui Vilniuje, tačiau Mažeikių
rajono žmonės jį atsimena ir mini.

Prisiminimais apie menininką su renginio dalyviais pasidalijo jo dukterėčia Birutė Šopienė. Apie Mažeikių muziejuje saugomą dailininko kolekciją papasakojo muziejininkas Vytautas Ramanauskas.
Merkelio Račkausko gimnazijos mokytoja Asta Milėškienė susirinkusiesiems kalbėjo apie akvarelę, kaip vieną iš tapybos technikų.

Pabuvojo ir daraktoriumi

Č. Kontrimas gimė 1902 metų gegužės 23 d. tuomečio Židikų valsčiaus Dapšių kaime.
Pirmuosius meno pažinimo pagrindus įgijo pas žymų lietuvių akvarelistą Kajetoną Sklėrių, mokydamasis Liepojos gimnazijoje.

Po Pirmojo pasaulinio karo grįžęs į gimtuosius Dapšius Č. Kontrimas, kaip spėjama, tapo pirmuoju lietuviško kaimo daraktoriumi, mokiusiu vaikus ne tik rašto, bet ir piešimo.
Būdamas septyniolikos metų jis tapo Lietuvos kariuomenės savanoriu, dalyvavo kovose su bermontininkais.
Č. Kontrimo biografijoje išskirtiniais vadinami 1921-ieji metai, kuomet, mokydamasis Telšių gimnazijoje, jis artimai bendravo su filosofu ir rašytoju Vydūnu, parengė jo dramos spektaklio scenovaizdį.
Č. Kontrimas – vienas pirmųjų Kauno meno mokyklos auklėtinių. Studijuodamas grafiką pas dailininką Adomą Galdiką, jis čia vėl susitiko su K. Sklėriumi, kuris jį paskatino lieti akvareles.

Platus interesų ratas

Nemažą savo gyvenimo dalį Č. Kontrimas atidavė pedagoginei veiklai. Jis mokytojavo Kauno, Pasvalio gimnazijose. O 1940–1945 metais dirbo Mažeikių gimnazijoje, vadovavo gimnazijos M. K. Čiurlionio dailės būreliui. Per savo gyvenimą jis išugdė ne vieną garsų Lietuvos dailininką.
Č. Kontrimas apibūdinamas kaip bene vienintelis Lietuvoje dailininkas, kuris ilgus metus buvo visiškai pasišventęs akvarelės menui. Jaunystėje linko į impresionizmui artimą stilių. Tačiau laikui bėgant jo kūrybinis braižas keitėsi. Menininko pamėgtos temos buvo gamtos panoramos, senieji paminklai, Žemaitijos vaizdai.

Jis tapė, liejo akvareles, eksponavo savo darbus parodose, kūrė scenografijas spektakliams, rinko dokumentinę gimtojo kaimo kroniką, rašė memuarus, piešiniais fiksavo lietuviškus kryžius, vadinamąsias saulutes. Vėliau, jau dailininkui mirus, išleista jo knyga „Lietuvos geležiniai kryžiai“.
Č. Kontrimas mirė Vilniuje 1989 metų gegužės mėnesį. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.
Loreta BUTKUTĖ
Nuotr. iš Merkelio Račkausko gimnazijos archyvo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto