Darbuotojai prašo atstatydinti direktorių

Mažeikių autobusų parko darbuotojų skundai Savivaldybę privertė imtis bendrovės reikalų.
Mažeikių autobusų parko darbuotojų ir vadovo nesutarimai peržengė įmonės ribas. Skundai pasiekė ne tik bendrovės steigėją Savivaldybę, bet ir Darbo inspekciją, kitas institucijas. Darbuotojai viliasi, kad tašką nesutarimams ir direktoriaus Leono Kvietkausko vadovavimo stiliui padės naujai suformuota valdyba.

VERTINTI NESKUBA
L. Kvietkauskas UAB „Mažeikių autobusų parkas“ vadovauti pradėjo 2009 metų spalį. Bendrovės valdyba vadovą rinkosi iš penkių pretendentų. Prieš tai 15 metų Palangos oro uostui vadovavęs vyras pakeitė atsistatydinusį įmonės direktorių Juozą Kelmelį, kuris pasirinko pavaduotojo darbą.
Palangos oro uostą L. Kvietkauskas paliko, anot paties, dėl asmeninių aplinkybių. Susisiekimo ministras Eligijus Masiulis yra sakęs, kad ministerijos vadovybė jokių priekaištų buvusiam vadovui neturėjo.
Mažeikių rajono vadovai neskuba vertinti L. Kvietkausko darbo, nors ir žino apie įmonėje kylančius konfliktus ir įtemptą psichologinę situaciją.

GAUTAS KOLEKTYVINIS
SKUNDAS
Nuo pat pirmų L. Kvietkausko darbo mėnesių po miestą ėmė sklisti kalbos apie griežtą naujojo direktoriaus vadovavimo stilių. Buvo spėjama, kad tokias kalbas skleidžia naująja tvarka nepatenkinti darbuotojai.
Pastaruoju metu įmonės kolektyvo ir darbuotojų nesutarimai vis aštrėjo. Darbuotojai pagalbos ieškojo Savivaldybėje, Darbo inspekcijoje, Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje. Jie kreipėsi ir į Tarybos narę Daivą Šideikienę.
„Mūsų akimis žiūrint, prasidėjo vieno žmogaus diktatūra. Mums apmaudu, kad direktorius mūsų kolektyvą viešai išvadina „vagių ir girtuoklių gauja“… Mes jaučiamės morališkai žlugdomi ir nuvertinami… Suaugę žmonės verkia iš pykčio ir nuoskaudos. Direktoriaus požiūris į jam nepatikusį žmogų yra nepagarbus… Kolektyve tvyro labai slogi ir įtempta atmosfera… Žmonės suirzę ir sunerimę“, – tai eilutės iš kolektyvinio laiško, adresuoto Savivaldybės administracijos direktoriui.
Laišką pasirašę 54 darbuotojai (įmonėje dirba apie šimtas žmonių) L. Kvietkausko vadovavimo stilių pavadino „Stalino režimu“. Jų nuomone, jis turėtų būti atstatydintas iš direktoriaus pareigų.

ATLEISTA
DAUG DARBUOTOJŲ
Nuo L. Kvietkausko „Santarvei“ teigė neteisėtai nukentėjęs ir buvęs bendrovės techninis direktorius Jonas Gediminas Čekys. Žmogus tikino, kad jo etato buvo atsisakyta pažeidžiant įstatymus. Etatas panaikintas, kai vyras sirgo, be to, jis nebuvo prieš keturis mėnesius informuotas apie tokius veiksmus.
„Sirgau, buvau nusispjovęs į viską, parašiau prašymą ir išėjau“, – nuoskaudas liejo niekur teisybės nebeieškojęs žmogus.
Anot pašnekovo, be pagrindo, už mažiausius nusižengimus ar vien todėl, kad buvo paprieštarauta direktoriaus nuomonei, L. Kvietkauskas atleido nemažai Autobusų parke ilgą laiką išdirbusių žmonių.
Atleistus darbuotojus piktina tai, kad tokios permainos vyksta ne dėl finansinės situacijos. Esą į jų vietą priimami direktoriui lojalūs žmonės.
„Mažeikių autobuso parko“ duomenys, pateikti Tarybos narei D. Šideikienei, byloja, kad vadovaujant L. Kvietkauskui iš įmonės jau atleisti 45 darbuotojai, tačiau naujų priimta ne ką mažiau – 36.

KALTINO
PAČIUS DARBUOTOJUS
Bendrovės vadovas L. Kvietkauskas neneigia, kad jis atleidęs daugiau darbuotojų negu prieš jį dirbęs vadovas, nors esą J. Kelmelis taip pat taikęs tokias drausmines priemones.
Anot direktoriaus, patys žmonės kalti dėl tokios situacijos: dešimt darbuotojų atleista pagal etatų mažinimą, o kiti – už drausmės pažeidimus.
Vadovas vardijo skaudžiausias įmonės problemas: girtavimas, keleivių vežimas be bilietų, degalų grobstymai, pareiginių nuostatų nevykdymas.
„Mano darbo stilius toks – esu griežtas vadovas. Į darbo drausmę plačiąja prasme čia buvo mažai kreipiama dėmesio. Gal aš tik per staigiai viską norėjau padaryti. Aš esu žmogus, gal ką ne taip darau, gal klydau. Aš tas problemas išdėstysiu naujajai valdybai ir norėsiu gauti pritarimą arba nepritarimą. Tada bus aišku, ar surištos rankos, kaip toliau galiu elgtis“, – komentavo pašnekovas.

AIŠKINSIS AUDITORIAI
Autobusų parko darbuotojai skunduose bendrovės steigėjui nurodo ir daugiau L. Kvietkausko „nuodėmių“. Išvardijami sprendimai, kurie ne tik kad neatnešė naudos, bet įmonei buvę nuostolingi. Direktorius netgi apkaltintas „plovęs“ pinigus.
Po tokių kaltinimų L. Kvietkauskui iš arčiau jau tekę susipažinti ir su naujuoju Savivaldybės meru Antanu Teniu, pas kurį jis buvo pakviestas „ant kilimo“.
Rajono vadovai neskuba komentuoti situacijos. Esą daug kas paaiškės po nepriklausomo audito išvadų.
Taryba paskutiniame posėdyje nusprendė pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui Broniui Kryžiui organizuoti viešuosius pirkimus ir parinkti nepriklausomą audito bendrovę, kuri atliktų „Mažeikių autobuso parko“ ribotos apimties finansinėsekonominės veiklos auditą. Užduotys bus formuluojamos ir atsižvelgiant į kolektyvo skunde išdėstytus teiginius.
L.Kvietkauskas „Santarvę“ patikino, kad jis pats paprašęs tokio audito – kad būtų objektyvus įvertinimas. Toks buvęs ir bendrovės valdybos sprendimas.

VALDYBA – NEUTRALI
Savivaldybės administracijos direktorius B. Kryžius „Santarvei“ teigė, kad kai kurių žingsnių jau imtasi gerinant situaciją „Mažeikių autobusų parke“.
Praėjusią savaitę neeiliniame akcininkų susirinkime (Savivaldybei priklauso 98 proc. akcijų) buvo patvirtinta nauja bendrovės valdyba. B. Kryžius ją pavadino neutralia, nes pirmą kartą valdyboje nebus įmonės atstovų. Prieš tai valdybos nariu buvo ir pats direktorius L. Kvietkauskas bei įmonės finansininkė.
Naujojoje bendrovės valdyboje, be dviejų Savivaldybės atstovų, dirbs du gamybininkai – „Mažeikių šilumos tinklų“ direktoriaus pavaduotojas Jonas Jurkonis bei „Mažeikų komunalinio ūkio“ direktorius Andrius Noreika.
Senoji valdyba atsistatydino iš valdybos pirmininkų pasitraukus Romualdui Sakalauskui. Vyras „Santarvę“ patikino, kad toks jo sprendimas nesusijęs su situacija „Mažeikių autobusų parke“. Po rinkimų į savivaldą tuo metu asmeninio politinio pasitikėjimo pareigas Savivaldybėje (direktoriaus pavaduotojo) ėjęs vyras jų neteko. R. Sakalauskas nutarė, kad nedirbdamas Savivaldybėje vadovauti jos įmonės valdybai jis negali.
„Situacijos jis tikrai nepagadino, tačiau labai ryškiai įmonės rezultatai nešovė į viršų, neatsirado papildomų pajamų. Nemanau, kad yra kažkokios priežastys, kurios priklausytų tik nuo direktoriaus.
Daug kas lemia – ir laiko aplinkybės, įstatymai, Savivaldybė“, – apie direktoriaus darbą kalbėjo buvęs valdybos pirmininkas.

DĖL SAVO KĖDĖS
NESIBAIMINA
Pats L. Kvietkauskas teigiamai vertina bendrovės valdybos pasikeitimus. „Gerai, kad valdyboje bus žmonės „gaspadoriai“, kurie susiję su ūkinių problemų sprendimu. Atvirai pasakysiu, man būtų nesinorėję, kad čia būtų kažkoks politikas“, – apie naująją valdybą kalbėjo įmonės vadovas.
Ypač jis džiaugėsi tuo, kad valdyboje bus du juristai. Dėl to, kad pats nebebus valdybos narys, tragedijos neįžvelgia. Esą dėl tokių pareigų autoriteto nepadaugėja.
„Esu psichologiškai nusiteikęs viskam. Autobusų parkas nėra mano ir aš čia visą laiką nedirbsiu. Gali būti visaip, gyvenime esu vėtytas ir mėtytas. Jei ir būtų toks sprendimas, nors šiuo metu aš nejaučiu, dėl šito infarkto negaučiau“, – atsakė direktorius, pasiteiravus, ar nekyla baimės, kad naujoji bendrovės valdyba gali priimti jam nepalankų sprendimą.

ĮDOMU
PRITAIKYTI SAVO ŽINIAS
Penktadienį įvyko pirmasis naujos valdybos posėdis. Naujuoju pirmininku išrinktas konsultacinės įmonės vadovas Vygantas Ostrauskis.
„Valdyba sprendžia strateginius klausimus. Mūsų pirmas planelis – parengti ir patvirtinti priemones, ką turime nuveikti per pusantrų metų, kad pagerėtų finansinė padėtis, valdymas ir kad visiems, ten dirbantiems, būtų geriau“, – „Santarvei“ dėstė V. Ostrauskis.
Nors teoriškai už darbą valdyboje pasibaigus metams galima gauti atlygį, jeigu yra pelno ir akcininkai tam pritaria, tačiau jos pirmininkas tokią galimybę pavadino „iš fantastikos lygio“.
„Man asmeniškai – jokio intereso. Tik profesine prasme įdomu pasižiūrėti, kaip būtų galima pritaikyti savo žinias“, – į klausimą, kodėl sutiko imtis papildomos veiklos, atsakė verslininkas.

KEISTI VADOVĄ
NEMATO PAGRINDO
V. Ostrauskis patvirtino, kad valdybos rankose yra direktoriaus likimas.
„Valdyba priima ir atleidžia direktorių. Jį gali atšaukti nors ir rytoj. Kol kas tokių planų nėra.
Nežinau, kas bus po pusmečio ar metų, kai susumuosime rezultatus“, – svarstė pašnekovas.
Pirmajame pažintiniame valdybos posėdyje nebuvo nutylėtas ir įmonės darbuotojų nepasitenkinimas L. Kvietkausko priimtais sprendimais.
„Bent iš pirmo žvilgsnio jokių drastiškų priemonių nematau. Yra normalios, kaip ir kiekvienoje įmonėje. Kažkur reikia sutaupyti, kad galėtum kitam atiduoti. Tačiau viskas turi būti daroma pagal įstatymus ir proto ribose. Tam, kas nori dirbti ir uždirbti, turi būti sudarytos optimalios sąlygos. Reikia didinti pajams, ieškoti naujų paslaugų, su Savivaldybe vesti derybas, nes ji daug įsiskolinusi ir pati galbūt žlugdo tą įmonę. Nors ir ne iš blogos valios“, – apie perspektyvas samprotavo valdybos pirmininkas.
V. Ostrauskis teigė susipažinęs ir su Darbo inspekcijos, tyrusios darbuotojų skundą, išvadomis, tačiau esminių pažeidimų nenustatyta. Valdybos pirmininko pastebėjimu, dažniausiai griežtos priemonės įvedant tvarką nesulaukia darbuotojų palaikymo, nors jų imamasi dėl to, kad įmonės rezultatai gerėtų ir darbuotojams apsimokėtų joje dirbti.
Sigito STRAZDAUSKO nuotr.: Neeiliniame akcininkų susirinkime buvo išrinkta nauja valdyba – joje įmonės direktoriaus L. Kvietkausko (centre) nebeliko.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto