Daugiabučio gyventojai pagalbos ieško Šiauliuose

Savivaldybės sudarytos komisijos išvados dėl šilumos punkto kokybės gyventojų neįtikino.

Mažeikiškių skundą tyrusi komisija konstatavo, kad šilumos punktas daugiabučiame name sumontuotas kokybiškai. Prie tokios išvados komisija priėjo įvertinusi… popierius. Daugiabučio namo gyventojų ir administruojančios įmonės ginčas pasiekė Energetikos inspekciją. Jos atstovų pažadas problemą išsiaiškinti detaliai – kad neliktų dviprasmiškumų ar neaiškumų – gyventojams teikia vilčių.

BĖDOS – KETVERI METAI
Naftininkų gatvės 30 namo šilumos punktas buvo modernizuotas prieš ketverius metus. 2007 metų rudenį Valstybinė energetikos inspekcija įvertino įrenginių techninę būklę ir surašė patikrinimo aktą-pažymą, kad sumontuotas modulis atitinka projekto, norminių teisės aktų reikalavimus, ir leido jį eksploatuoti.
Tačiau gyventojai neilgai džiaugėsi naujuoju šilumos mazgu. Dėl skleidžiamų garsų, vibracijos kai kurie pirmojo aukšto gyventojai net kitur išsikraustę.
Šilumos mazgo modernizavimas namui neatnešęs jokios naudos. Kai kuriuose butuose šildo ne visi radiatoriai, nuo jų sklinda garsas.
„Dėl netinkamo šilumos mazgo į administruojančią įmonę „Tavo pastogė“ buvo kreiptasi tuoj pat, kol įrenginiui tebegaliojo garantinis laikotarpis. Minėtų trūkumų niekas nepašalino. Yra prielaidų, kad šis mazgas yra ne gamyklinis, o savos gamybos arba brokinis“, – „Santarvei“ teigė namo gyventojų įgaliota Danutė Mockienė.

PRAŠĖ ĮVERTINTI KOMPETENCIJĄ
Namo gyventojus išvargino, anot jų, nekokybiškas šilumos mazgas. Jie kreipėsi į Savivaldybę, prašydami iškviesti nepriklausomus specialistus ir įvertinti šilumos mazgą, ar jis tikrai yra gamyklinis. Nepašalinus trūkumų namo gyventojai reikalauja grąžinti iš kaupimo fondo nurašytus pinigus (per 16 tūkstančių litų).
Dar daugiau. Gyventojai išreiškė nepasitenkinimą „Tavo pastogės“ direktore Elena Stanuliene ir prašė spręsti, ar ji kompetentinga eiti šias pareigas.
Teisės aktai numato, kad administruojanti įmonė privalo apdairiai ir sąžiningai teikti paslaugą, atlikdama bet kokius darbus, įkainius, paslaugos kainą turi aptarti su gyventojais, tačiau montuojant šilumos mazgą to padaryta nebuvo.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vyriausiasis specialistas viešiesiems ryšiams Vitas Ūsas „Santarvei“ paaiškino, kad vartotojams teisę gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas numato Vartotojų teisių apsaugos įstatymas.
Tačiau Naftininkų gatvės 30 namo gyventojai dėl teisės žinoti, kaip panaudojamos privalomosios priežiūros ar namo sukauptos lėšos, turėjo kreiptis į Savivaldybę. Gyventojai šaipėsi iš atsakymo, kuriame teigiama, kad „Tavo pastogės“ direktorei buvo priminta jos pareiga per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo (gyventojų – B.R.) gavimo pradžios pateikti paaiškinimus ir duomenis apie kaupiamąsias įmokas, suteiktas paslaugas ir surinktų lėšų likutį“. Anot D. Mockienės, reikėję pareikalauti, o ne priminti.

KOMISIJA PAŽEIDIMŲ NENUSTATĖ
Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius, gavęs gyventojų skundą, sudarė komisiją, kuriai buvo iškeltas vienintelis uždavinys – nustatyti šilumos mazgo sumontavimo kokybę. Namo gyventojai replikuoja, kad komisijoje nepriklausoma buvo tik jų įgaliota D. Mockienė. Kiti atstovai – iš Savivaldybės bei jos valdomų įmonių: „Tavo pastogės“ ir „Mažeikių šilumos tinklų“.
Skaitant išvadas atrodo, kad jos iš tikrųjų turėtų išsklaidyti visus gyventojų įtarimus, juos nuraminti. Šilumos mazgas buvęs įsigytas atlikus apklausą ir įvertinus komercinius pasiūlymus, punktas sumontuotas kokybiškai – pagal išduotas technines sąlygas ir techninį projektą, šilumos mazgo detalės, mazgai sertifikuoti, atitinka paso duomenis.
Be to, yra Valstybinės energetikos inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma, kurioje nurodoma, kad šilumos punkto modulis atitinka projekto, norminių teisės aktų reikalavimus ir gali būti naudojamas pagal paskirtį.
„Netikėti inspektoriaus pažyma nėra pagrindo“, – „Santarvei“ teigė komisijos pirmininkas Savivaldybės vietinio ūkio skyriaus vedėjas A. Žiulpa.

NAMO GYVENTOJAI NEPATENKINTI
Vis dėlto po komisijos išvadų gyventojams ramiau nepasidarė.
„Viskas buvo mušama į vienus vartus“, – nepatenkinta komisijos darbu ir jos išvadomis namui atstovaujanti D. Mockienė.
Anot jos, įmontuotas mazgas buvo atvežtas dalimis, t. y. supjaustytas. (Savivaldybės vyriausiasis specialistas energetikas Jonas Labutis to neneigė, esą kitaip įnešti į rūsį mazgo nebuvo galimybės – B. R.).
„Vėliau jis buvo suvirintas, bet galbūt nekokybiškai, nes kelia triukšmą. Be to, galbūt sumontuotos ne tos detalės, ne tie šilumokaičiai“, – samprotavo gyventojai.
Jie komisijos reikalavo nuo vamzdžių nuimti izoliaciją ir įsitikinti, ar viskas sudėta, kas nurodyta techniniame pase.
„Vizualiai niekas nevertina. Patikra turi būti padaryta. Kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių“, – replikavo nenorėjęs prisistatyti vyras.
Komisijai gyventojų noras žinoti, už ką jie mokėjo pinigus, pasirodė kvailas. Savivaldybės atstovas J. Labutis niekaip nesuprato, kaip galima nuardyti „gerą daiktą“.
„Ardykite be manęs“, – mestelėjo jis gyventojams.

NUIMTI IZOLIACIJĄ NESUTIKO
Komisijos nariai bandė gyventojus įtikinti, kad izoliacijos nuėmimas nieko nepakeis. Esą ne ant kiekvienos detalės yra nurodyti kodai ar kitokie ženklai. Pagal šilumos punkto sudedamąsias dalis neįmanoma išsiaiškinti ir pirkinio kainos.
„Kai pastatomas namas, neįvardijama, kiek atskirai kainuoja katilinė, kaminas ir panašiai. Yra bendra namo sąmata“, – lygino komisijos pirmininkas Savivaldybės vietinio ūkio skyriaus vedėjas A. Žiulpa.
„Mažeikių šilumos tinklų“ atstovas Ramūnas Steponavičius pridūrė, kad izoliacijos nuėmimas nieko neduosiąs. Anot jo, modulis susideda iš įvairių detalių, kodai esą tik ant šilumokaičių.
Komisijos nariai „įkyriems“ gyventojams replikavo, neva jei jie perka automobilį ar kompiuterį, neardo pirkinio, kad įsitikintų, ar tos detalės sudėtos.
„Ten viskas puikiai. Mes įvertinome objektyviai. Netenkina išvados, galite kreiptis kitur“, – gyventojams komisijos išvadas reziumavo jos pirmininkas A. Žiulpa.
J. Labutis, pritardamas jam, dar mestelėjo, kad komisija be reikalo gaišo laiką ir galbūt gyventojai turėtų už tai sumokėti. Suprask – savivaldos atstovai už dyką žmonėms nedirba. Nors gauna atlyginimą…

IŠLINDO IR KITOS PROBLEMOS
Gyventojai susitikime su komisija bandė išsakyti ir kitas problemas, priekaištus administruojančiai įmonei. Tačiau į daugelį pastabų nuskambėdavo atsakymas, kad komisijos užduotis vienintelė – išsiaiškinti, ar šilumos mazgas sumontuotas kokybiškai. Esą kitas problemas gyventojai turi spręsti su „Tavo pastogės“ administracija.
Bendrovės direktorė E. Stanulienė „Santarvei“ sakė pavargusi nuo konflikto ir susirašinėjimo su Naftininkų g. 30-ojo namo gyventojais. Nesunku buvo suvokti, kad administracija ramiau gyventų, jeigu gyventojai atsisakytų įmonės paslaugų.Per susitikimą su gyventojais ne kartą nuskambėjo E. Stanulienės siūlymas namui kurti bendriją arba pasirinkti kitą administruojančią įmonę. Nėra objekto – nėra problemos?
„Niekur mes neisime. Mes priversime jus tvarkingai dirbti“, – į tai atkirto namo gyventojų įgaliotinė D. Mockienė.
Beje, ir teisės aktai nurodo, kad „administratorius privalo atlikti savo pareigas, atsižvelgdamas į bendrus interesus, veikdamas nešališkai ir vienodai gerbdamas bei saugodamas visų jų teises“.
Nors komisija nebuvo linkusi kištis į kitus gyventojų reikalus su administruojančiąja įmone, tačiau
J. Labutis pastebėjo, kad šilumos mazgą prižiūrintis Romas Ardavičius savo pareigas atlieka neatsakingai – retai pildomas temperatūrų režimų žurnalas, nurašyti apskaitos duomenis reikėtų su namo atstovu.

SU VALDININKAIS – ILGAS SUSIRAŠINĖJIMAS
Valdininkai, neoficialiai kalbėdamiesi su „Santarve“, bandė įžvelgti povandenines sroves dėl namo atstovės D. Mockienės aktyvumo. Esą prašymai dėl šilumos mazgo pasipylę prieš rinkimus į savivaldą, o moteris buvo vienos partijos kandidatų sąraše. Kita versija – jeigu namas nuspręstų kurti bendriją, ji siekianti tapti jos pirmininke. Lyg toks siekis būtų gėdingas.
Aktyvi mažeikiškė stebisi tokiais išvedžiojimais ir parodo šūsnis popierių, kuriuos sukaupė per kelerius susirašinėjimo su Savivaldybės administracija ir „Tavo pastoge“ metus. Pagalbos paieškos prasidėjo, kai rinkimais net nekvepėjo.
Gyventojai ir prieš kelerius metus kėlė tas pačias problemas, dirbo komisijos, tačiau atsakymas buvo toks pats – šilumos punkto kaina atitinka rinkoje montuojamų šilumos punktų kainą, o šilumos punktas atitinka Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros taisykles.
Komisijos darbu nusivylę mažeikiškiai pagalbos tikisi iš kitur. Dėl savo įtarimų jie kreipėsi ir į Energetikos inspekciją.

INSPEKCIJA ŽADĖJO IŠSIAIŠKINTI
Energetikos inspekcijos Šiaulių teritorinio skyriaus vyriausiasis inžinierius-inspektorius Viktoras Gofmanas „Santarvę“ informavo, kad inspekcija jau buvo pradėjusi nagrinėti mažeikiškių skundą, rinko reikalingus duomenis. Tačiau sužinojus, kad ginčą nagrinėja Savivaldybės sudaryta komisija, tyrimas sustabdytas.
Inspektorius patikino: jeigu gyventojai pakartos prašymą, tyrimas bus atnaujintas. Apie tai jis informavęs ir skundo autorius.
„Jeigu kreipsis, tą problemą spręsime įstatymų numatyta tvarka ir gyventojų reikalavimą vienaip ar kitaip išsiaiškinsime. Kad neliktų jokių dviprasmiškumų ar neaiškumų“, – teigė pašnekovas.
V. Gofmanas paaiškino, kad iš tikrųjų ant mazgų, vamzdžių ar kitokių šilumos punkto sudedamųjų dalių nėra jokių kodų. Tačiau inspekcijos atstovai tyrimo metu išsiaiškintų, kas gamino modulį, kokia gaminimo technologija, kokias naudoja atpažinimo, sertifikavimo, žymėjimo lenteles ir kt.
„Aš nežinau, ar komisija turėjo galimybių, ar ne, bet galėjo išsiaiškinti“, – pasiteiravus apie mažeikiškės komisijos išvadas tik iš dokumentų, atsakė inspektorius.
Sigito STRAZDAUSKO nuotrauka.: D. Mockienės (pirma iš kairės) iniciatyva namo problemas aiškinosi komisija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto