Gimtinei – kuo daugiau pinigų

Kraštietis, Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Vygaudas Ušackas Skuodo Bartuvos vidurinei mokyklai atsiuntė tris tūkstančius JAV dolerių tęstiniam projektui „Užsienio kalbos atveria duris į pasaulį“ ir krepšinio 3×3 vasaros turnyrams organizuoti.
VISADA UŽSUKA MOKYKLON
Bartuvos vidurinės mokyklos direktorius Petras Tamašauskas, aptardamas krepšinio 3×3 turnyro ambasadoriaus taurei laimėti organizacinius reikalus, pasidžiaugė, kad buvęs mokinys kiekvieną vasarą aplanko savo mokyklą, pasidomi jos reikalais.
Atvyksta ne tik todėl, kad Skuodas jam – vienas mieliausių kampelių Lietuvoje, kad jame gimė, augo. Ir ne todėl, kad buvoti šioje pusėje paranku dėl žmonos Loretos gimtinės Akmenėje.
Vieną vasarą, atvažiavęs su šeima, domėjosi Meno mokykloje vykstančia kūrybine moksleivių stovykla. Ją, tarpininkaujant ambasadai, rėmė JAV išeivijos lietuvė filantropė Audrey Gruss, jis pats. Rūpinosi mokinių sukurtus paveikslus parodyti amerikiečiams. Kai kurie buvo nupirkti.
Kitą vasarą Informacijos centre V. Ušackas susitiko su rajono verslininkais, savivaldybės vadovais. Domėjosi rajono verslumu, atsakė į skuodiškių klausimus. Jis tada kalbėjo, kad įvairiom formom raginąs išeivius iš Skuodo dažniau lankytis šiame mieste, jame palikti kuo daugiau pinigų, čia poilsiaujant, pramogaujant, švenčiant jubiliejus, remiant projektus, iniciatyvas.
Aiškino, jog tautiečių fondas esąs suinteresuotas remti kompiuterinio raštingumo skatinimą, vaikų užimtumą per vasarą – neatsisakytų pagelbėti ir skuodiškiams.

NUSPRĘSTA SKATINTI
KALBŲ MOKYMĄSI
Praėjusiais metais Bartuvos vidurinės mokyklos vokiečių kalbos mokytoja Kristina Kasparienė parengė projektą „Užsienio kalbos atveria duris į pasaulį“. Jį palaikė ir finansiškai parėmė kraštietis Vygaudas Ušackas, JAV Baltijos fondas. Kiti šio projekto rėmėjai: Savivaldybės Švietimo skyrius, Bartuvos vidurinė mokykla, rajono laikraštis „Mūsų žodis“.
Projekto tikslas: skatinti moksleivius mokytis kelių užsienio kalbų; padėti jiems integruotis į Europą; plačiau supažindinti juos su šalių, kurių kalbų mokosi, kultūra.
Anglų ir vokiečių kalbų olimpiadoms, meninio skaitymo ir dainų konkursams rajono moksleiviai bei jų mokytojai pradėjo ruoštis sausio mėnesį. Balandžio 9 dieną baigiamajame renginyje koncertavo „užsieniečiai“.
Olimpiadų ir konkursų prizininkai gavo Švietimo skyriaus Padėkos raštus. Jiems ir juos ruošusiems mokytojams įteiktos piniginės premijos. Bartuvos vidurinė mokykla dėkojo mokykloms, dalyvavusioms šiame projekte.
Ambasadorius projekto rezultatais liko patenkintas, pasiūlė jį pratęsti ir kitais mokslo metais, pažadėjo paramą.

GIMTINĖN – PAŽAISTI KREPŠINIO
Liepos 16 dieną Skuode, Jaunimo slėnyje, bus sužaistos vyrų krepšinio 3×3 turnyro V. Ušacko taurei laimėti finalinės varžybos. Apdovanojimus įteiks pats ambasadorius. Varžybas stebės ir krepšinio šventėje dalyvaus atostogų parvykęs kitas kraštietis kunigas Stanislovas Anužis, klebonaujantis Kalifornijos lietuvių katalikų šv. Kazimiero parapijoje.
Turnyro tikslas – dar labiau populiarinti krepšinį, propaguoti sportą, žmonių laisvalaikio užimtumo priemonę, stiprinančią sveikatą, gerinančią protinį darbingumą.
Bus žaidžiama keturiose amžiaus grupėse: 13-15 m., 16-18 m., 19-35 m. ir per 35 m. Komandoms, dalyvausiančioms varžybose dėl pagrindinės taurės, amžius neribojamas. Atrankinės rungtynės vyks liepos 9 dieną. Turnyrą vykdo Savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centras.
Praėjusią vasarą analogiškose varžybose žaidė ir pats šio turnyro organizatorius V. Ušackas bei jo sūnus Raimondas. Kaip šiemet bus, pamatysime.

IŠRINKO METŲ ŽMOGUMI
Pasibaigus 2004-iesiems, Balzeko lietuvių kultūros muziejus Čikagoje „Metų žmogumi“ paskelbė Lietuvos Respublikos ambasadorių JAV ir Meksikai Vygaudą Ušacką už jo indėlį integruojant Lietuvą į ES ir NATO, Lietuvos vardo JAV garsinimą ir pasiaukojamą darbą Lietuvos labui.
Apdovanojimas diplomatui įteiktas Čikagoje surengtoje iškilmingoje vakarienėje, kurioje dalyvavo ir JAV senatorius Ričardas Durbinas, Atstovų rūmų narys Džonas Šimkus.
V. Ušackas teigė, kad šį apdovanojimą priima kaip visos Lietuvos diplomatinės tarnybos įvertinimą. Jis dėkojo Amerikos lietuviams, kultūriniais, švietimo ir sporto renginiais tiesiantiems tiltus tarp skirtingų emigracijos bangų.
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus komitetas „Metų žmogų“ rinko 35 kartą.
Juozas VYŠNIAUSKAS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto