Iškilieji Rubikų Juzumai ir nepakankamai įvertintas sūnus Vincentas

Lieplaukės Šv. Jurgio bažnyčia. P. Šverebo nuotr., 2019 m.

Pabaiga.
Pradžia Santarvės 36 Nr.
(2021-05-14)

Vietoj užsklandos

Visi keturi sūnūs buvo lietuviškos raštijos darbuotojai. Antanas profesoriavo Varnių kunigų seminarijoje, o Juozapas – Varšuvoje. Jie aktyviai dalyvavo 1863–1864 m. sukilime. Tadas taip pat dėstė Varnių kunigų seminarijoje. Vincentą labiau reikia vertinti kaip istoriką ir vieną iš Lieplaukės bažnyčios statytojų. 1861 m. jis pastatė dabartinę Šv. Jurgio bažnyčią, bet jos neįrengė.
Juzumai tikrai buvo išskirtinė šeima. Tėvai, patys būdami beraščiais, suprato mokslo reikšmę ir visus keturis sūnus išleido į mokslus. Jie turėjo būti pasiturintys ir ambicingi valstiečiai. Tai rodo tėvų pavardžių rašymas, vaikų krikštijimas dviem vardais ir jų sodybvietę rėminančios alėjos fragmentai. Tėvas vienų vaikų krikšto metrikose nurodomas Juzumu, o kitose – Juzumovičiumi. Mama – tai Griciūtė, tai Gricevičiūtė. Panašiai elgėsi ir būsimo vyskupo M. K. Valančiaus tėvas, kuris tai tapdavo Valančevičiumi, tai Valančevskiu.
Juzumų krikštai registruoti carinės Rusijos okupacijos metais. Laikydamasis dokumentų raidės, datų neperverčiau į dabartinį Grigaliaus kalendorių. Neaišku, ar vaikai, kai gimdavo, tą pačią dieną ir būdavo krikštijami. Suprantama, kad suaugę sūnūs neafišavo savo valstietiškos kilmės, tai patvirtina tėvų mirties įrašai.
Kiekvienas kraštas ieško išskirtinumo. Manau, kad Mažeikių rajonas yra vienintelis Lietuvoje, kuris gali pasigirti turįs tokias dvi iškilias šeimas. XIX a. mus garsino rubikiškiai broliai Juzumai, o XX a. juos pakeitė viekšniškiai Biržiškos.
Visi trys broliai, Mykolas, Vaclovas ir Viktoras, Biržiškos taip pat buvo rašto ir mokslo žmonės, turėję profesorių titulus. Mykolas buvo Vasario 16-osios akto signataras. Jiems pasiekti šias aukštumas buvo lengviau, nes jie buvo gimę bajorais, todėl siekiant aukštojo mokslo nebuvo apribojimų. Juzumams vienintelis kelias į šviesą buvo kunigystė. Tik jauniausias Juozapas Ignacijus, padedamas brolių, jau galėjo siekti pasaulietiškos karjeros.
Lietuvoje dar tik Pasvalio rajonas pelnytai didžiuojasi trim iškiliais broliais Vileišiais.
Keista, kad sovietiniais laikais išstovėjęs originalus Juzumų mamos paminklas bent kelis kartus buvo sudaužytas nepriklausomoje Lietuvoje. Po kiekvieno suremontavimo jis būdavo tik dar labiau suniokojamas. Dabar B. Juzumienės kapavietę žymi buvusio Sedos klebono Olijando Jurevičiaus rūpesčiu pastatytas granitinis paminklas.
Aišku, kad pasikartojantys atsitiktinumai tik patvirtina, kad jie yra kokio nors dėsningumo išraiška.
Povilas ŠVEREBAS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*