Kapėniškiai tebegyvena tarp griuvėsių

Beveik prieš metus Kapėnų kaimo bendruomenė gavo Savivaldybės administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus pasirašytą raštą, kad iki 2007 metų pabaigos bus nugriauti mokyklos katilinės griuvėsiai. Tačiau jie tebestovi dar ir šiandien.
Kapėnų gyvenvietės centre stūkso ir daugiau griuvėsiais virtusių pastatų, kurie dėl valdininkų nesusikalbėjimo nėra tvarkomi, o griovėjai nebaudžiami.


SUTVARKYS,
JEI BUS SKIRTA LĖŠŲ
Savivaldybės taryba dar 2006 m. vasarį priėmė sprendimą nugriauti katilinę.
Statybos ir remonto skyriaus vyriausiosios specialistės Vilijos Mickevičienės teigimu, rajono Taryba dėl katilinės nugriovimo paskyrė atsakingu dabar Statybos ir remonto skyriaus vedėju dirbantį Arūną Knystautą. Pasak specialistės, katilinė iki šiol nenugriauta, nes nebuvo skirta pinigų, o jų reikia apie 30 tūkst. litų.
A. Knystautas patikino, kad katilinės griovimo darbų sąmata yra pateikta ir jei tvirtinant šių metų biudžetą griuvėsiams sutvarkyti bus skirta lėšų, darbai bus vykdomi nedelsiant, laikantis visų įstatymuose numatytų procedūrų.
ŽADĖJO PARENGTI
DOKUMENTUS TEISMUI
Praėjusių metų vasario mėn. Savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytame rašte Kapėnų bendruomenei taip pat buvo teigiama, kad teismui yra rengiami dokumentai dėl radviliškiečio Mariaus Petraičio, nusipirkusio, tačiau neteisėtai nugriovusio Kapėnų pradinę mokyklą ir palikusio sudarkytą aplinką, veiksmų.
Šis pažadas, deja, ne tik netesėtas, bet dar ir nepradėtas vykdyti – valdininkai problemą linkę „peradresuoti“ vis kitam kolegai.
Į „Santarvės“ klausimą, ar dokumentai jau yra perduoti teismui, raštą bendruomenei rengusi V. Mickevičienė patarė kreiptis į Turto valdymo skyrių, kadangi jo specialistai vykdę pardavimo procedūras ir pasirašę sutartį.
Kaip vykdomi sutartyje numatyti punktai, pasak V. Mickevičienės, turėtų kontroliuoti Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Šimkuvienė.
PASTATĄ NUGRIOVĖ
BE LEIDIMO
B. Šimkuvienė patikino, kad M. Petraitis pastatą nugriovė neteisėtai – negavęs leidimo.
„Tačiau M. Petraitis pastatą nupirko, pinigus sumokėjo, tad pretenzijų jam neturiu. Sutarties sąlygose apie nugriovimą nieko neparašyta. Aš leidimų griovimui neišduodu“, – sakė B. Šimkuvienė.
Leidimus nugriauti statinius išduodantis Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Konstantinas Šakys tikino, jog M. Petraitis į jį nesikreipė ir leidimo neprašė.
„Jeigu M. Petraitis pastatą nugriovė savavališkai, bausti turi Telšių apskrities Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros vyriausiasis specialistas Mažeikių rajone Rimantas Pikturna. Mes tik išduodame leidimus“, – sakė K. Šakys.
R. Pikturna vakar „Santarvei“ sakė apie neteisėtai nugriautą pastatą iki šiol negirdėjęs, niekas iš Savivaldybės specialistų jam apie tai nepranešę.
KALTINA
VIETOS GYVENTOJUS
Buvusį vaikų darželį, V. Mickevičienės teigimu, nugriovė vietos gyventojai, pastatą nusipirkę už pajus. Ką reikėjo pasiėmė, o kas netiko, paliko likimo valiai. Liko betoninės atramos, didžiulės duobės, statybinių medžiagų liekanos. Kapėniškiams nerimą kelia tai, kad čia pažaisti ateina kaimo vaikai ir iki skaudžios nelaimės – tik vienas žingsnis.
Pajininkų nustatyti nepavyksta, nes archyvuose, pasak Savivaldybės specialistės, nėra tai įrodančių dokumentų.
V. Mickevičienė dėl tokios vaikų darželio būklės kaltina pačius kapėniškius: „Nejaugi nemato, kas vyksta jų kaime? Kapėnų kaimo bendruomenės tarybai rašiau raštą administracijos direktoriaus vardu, ragindama padėti nustatyti apleistų statinių, virtusių griuvėsiais, savininkus, kadangi jie, kaip bendruomenės nariai, yra gavę šį turtą už pajus. Ir žodžiu ne kartą prašiau, bet jie atsisako bendradarbiauti. Gyventojai patys ardo, vagia ir paskui skundžiasi – o kas jiems išnešė tą turtą, jei ne patys?“
GALIMA
ATLIKTI EKSPERTIZĘ
Paklausta, ar patikėtų eiliniais žmonėmis, kurie nurodytų asmenis, griovusius darželį, V. Mickevičienė sakė, kad tai būtų didelė paspirtis, galėtų „užsikabinti“.
Jeigu tarp nurodytų asmenų atsirastų nekaltų kaimo gyventojų, savo nekaltumą, pasak specialistės, jie galėtų įrodyti teisme.
„Nugriauto pastato statybinės medžiagos – plytos, plokštės, stogo dangos, durys ir kiti pastatų likučiai niekur toli neiškeliavo, nedingo, juos galima rasti vietos gyventojų kiemuose, pastatuose. Norint įrodyti, kad statybinės medžiagos yra būtent iš to nugriauto pastato, galima atlikti ekspertizę“, – pasakojo specialistė.
Jos manymu, pradėjus tokį procesą, kaltininkai iš išgąsčio vienas kitą išduotų.
SPECIALISTAI NESUSITARIA
Savivaldybės rašte Kapėnų kaimo bendruomenei buvo sakoma, kad teismui yra ruošiami dokumentai ir dėl dalies buvusių Kapėnų kultūros namų vienos iš savininkių Ramunės Masiūnienės, kuri sau priklausančio nekilnojamojo turto neprižiūri ir į Savivaldybės raštus neatsako.
Iki šiol dokumentai teismui nėra perduoti. Savivaldybės specialistai nesusitaria, kas tai turėtų padaryti. V. Mickevičienė tikina, kad tai privalu Turto valdymo skyriui, o šio skyriaus vedėjas Juozas Sperauskas mano, kad tai V. Mickevičienės kompetencija.
Jono STRAZDAUSKO nuotr.: Nebaigtame griauti darželyje ir toliau žaidžia kapėniškių vaikai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto