Kiaulių kompleksams – parlamentarų kontrolė

Praėjusią savaitę sudaryta parlamentinė darbo grupė, kuri įvertins ministerijų parengtus teisės aktus bei bendruomenių siūlymus, susijusius su gyvulininkystės kompleksais. Šiai grupei vadovauja dalies mažeikiškių rinktas Seimo narys Jonas Stanevičius.

ATSIŽVELGĖ Į PRAŠYMĄ
Darbo grupė gyvulininkystės ir paukštininkystės problemoms spręsti buvo sudaryta Seimo pirmininkės Irenos Degutienės iniciatyva. Jai pavesta įvertinti ministerijų parengtus šios srities teisės aktus bei visuomenės ir pilietinių organizacijų siūlymus.
Darbo grupei vadovauja Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Jonas Stanevičius, joje dirba Seimo nariai: Jonas Juozapaitis, Almantas Petkus, Aurelija Stancikienė, Agnė Zuokienė ir Pranas Žeimys.
Dėl tokios darbo grupės sudarymo į Seimo vadovę kreipėsi septyniolika parlamentarų (tarp jų – ir J. Stanevičius). Jie konstatavo, kad vis dar aktuali taršos ir kitos su kompleksais susijusios problemos.

ANALIZUOS SITUACIJĄ
Darbo grupės vadovas J. Stanevičius „Santarvę“ informavo, kad joje dirbantys parlamentarai sieks išsiaiškinti, kokius darbus atliko atsakingos valstybės institucijos, siekdamos mažinti gyvulininkystės fermų taršą, užtikrinti prie gyvulininkystės kompleksų gyvenantiems žmonėms sveiką aplinką.
Darbo grupės nariai nagrinės gautus kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų siūlymus, kaip patikslinti žemės ūkio gamybinių pastatų sanitarines apsaugos zonas, tobulinti poveikio aplinkai vertinimo procesą, numatyti kvapų kontrolės sistemą, griežtinti atsakomybę už taršą, patikslinti mėšlo tvarkymo reikalavimus, nustatyti maksimalų leidžiamą gyvulių skaičių fermose bei parengti kitus reikiamus dokumentus.
Darbo grupė kviečia bendruomenes, visuomenines organizacijas iki spalio 15 d. teikti siūlymus, nurodyti kylančias problemas bei galimus sprendimo būdus siekiant mažinti stambių gyvulininkystės įmonių taršą.

IŠVADOS – VIENAŠALIŠKOS
Praėjusių metų pabaigoje taip pat Seimo pirmininkės iniciatyva buvo sudaryta Vyriausybės darbo grupė. Joje dirbę bendruomenių atstovai nepatenkinti, kad išvados buvo surašytos vienašališkai, neatsižvelgiant į žmonių siūlymus. Darbo grupės darbu yra nusivylę ir joje dirbę Mažeikių rajono atstovai – Savivaldybės juristas Antanas Naujokas bei Bugenių bendruomenės atstovas Stanislovas Skurvydas.
„Darbo grupė išsiaiškino, kad visi 26 stambieji kiaulių kompleksai dirba neturėdami poveikio aplinkai vertinimo ar kitų dokumentų, kitaip tariant – nelegaliai. Tačiau nieko dėl šito nedaroma, paskelbtas septynerių metų pereinamasis laikotarpis“, – tvirtino S. Skurvydas.
A. Naujoko teigimu, šiokių tokių teisės aktų pokyčių atsirado, judėjimas vyksta. Pavyzdžiui, be sodybos savininko sutikimo nebus galima srutas pilti arčiau kaip per šimtą metrų nuo jos, be seniūno leidimo – arčiau kaip per 300 metrų iki gyvenvietės.

IŠSIŲSTI PAKLAUSIMAI
Parlamentinė darbo grupė jau pradėjo darbą – ketvirtadienį įvyko pirmasis pasitarimas.
Jos pirmininkas J. Stanevičius „Santarvei“ teigė, kad parlamentarų tikslas nėra kvestionuoti Vyriausybės darbo grupės išvadas.
„Apie pusantrų metų kalbama apie problemas, susijusias su kompleksais. Visur – ir viešumoje, ir tarpusavyje, komitetuose. Vieni imituoja darbą, kiti – politikuoja, treti – nieko nedaro. Mūsų darbo grupei yra nurodyta ne rengti įstatymus, o įvertinti tai, kas padaryta“, – paaiškino jos vadovas.
Darbo grupė jau išsiuntė dokumentus su aiškiais užklausimais Žemės ūkio, Aplinkos, Sveikatos apsaugos, Ūkio ministerijoms, kad jos iki spalio 15 d. raštu atsakytų, ką padarė.
Darbo grupė, apibendrindama atsakymus ir bendruomenių siūlymus, išvadas turės pateikti iki lapkričio 15.

APIBENDRINS SIŪLYMUS
J. Stanevičiaus teigimu, antras etapas – įvertinti visų bendruomenių siūlymus, išgryninti pozicijas – bus sudėtingas. Nes dauguma dokumentų prieštaringi, skirtingos ir bendruomenių nuostatos.
„Dirbantieji kiaulidėse kalba vienaip, ir jų vertinimu, viskas yra gerai. O tie, kurie kenčia nuo kompleksų kaimynystės, viską vertina kitaip. Skirtingos pozicijos, nuomonių įvairovė – normalu. Tačiau jas apibendrinti nebus lengva“, – įsitikinęs parlamentaras.
Ne mažiau sudėtinga, anot pašnekovo, bus įvertinti, kaip vykdomi teisės aktai.
„Kaip ir Antanas Naujokas sako, teisės aktai šiandien yra tvarkingi ir tinkami. Problema – jų vykdymas. Komisija ir turės įvertinti, kas kontroliuoja jų vykdymą, kodėl nekontroliuoja“, – aiškino pašnekovas.

PATARĖJAI – MAŽEIKIŠKIAI
Seimo narys J. Stanevičius prisipažino, kad jam daug padeda mažeikiškių patirtis. Esą medžiaga apie „Bugenių agro“ guli ant stalo ir su ja supažindinti visi darbo grupės nariai.
„Seimo narys negali būti visų galų meistras. Aš neplūduriuoju su savo nuomonėmis, nes nesu specialistas, o tuo labiau žmogus, nukentėjęs nuo kiaulių ūkio“, – prisipažino J. Stanevičius ir pridūrė, kad pagrindinis pagalbininkas bei patarėjas – mažeikiškis juristas A. Naujokas.
Su juo parlamentaras dirbąs nuolat. Esą tai natūralu, nes Bugeniai – Seimo nario apygarda.
Su mažeikiškiais, sugebėjusiais sustabdyti danų kapitalo įmonės „Bugenių agro“ kiaulių komplekso plėtrą, konsultuojasi ir kitų rajonų bendruomenės.

LAUKIAMA TEISMO
„Bugenių agro“ yra apskundusi Savivaldybės Tarybos sprendimą Vyriausiajam administraciniam teismui. Beveik metus jo verdikto laukia ne tik kiaulių augintojai, bet ir Bugenių bendruomenė.
„Jei pralaimėtume teismą, absurdas Lietuvoje“, – teigė teismuose bendruomenei atstovaujantis S. Skurvydas.
Iki šiol žemesnės pakopos teismai buvo palankūs bendruomenei.
Teismų maratonas išvargino bugeniškius. Viena, kas jau laimėta, – kiaulių augintojai buvo priversti tvarkingai laistyti srutas. Į kontrolę įsijungė ne tik bugeniškiai, bet ir kiti pilietiškai nusiteikę gyventojai. S. Skurvydas pasidžiaugė, kad sulaukia pranešimų apie laistomas srutas.

PASIPRAŠĖ Į BENDRUOMENĘ
Vienu didžiausių akibrokštų „Bugenių agro“ byloje S. Skurvydas pavadino tai, kad bendrovės savininkas Ervinas Nisenas panoro tapti kaimo bendruomenės nariu. Apie tai jos pirmininkei pranešė bendrovės vadybininkas.
Pirmininkė neskubėjo priimti sprendimų, pasikonsultavo su S. Skurvydu.
„Jeigu nori draugauti, tegu atsiima ieškinį. Laukia teismo, ir dar nori butelį kartu gerti?“– replikavo pašnekovas.
Bugeniškio manymu, tokį žingsnį danas žengė apgalvotai. Kad galėtų teisme pasigirti, jog su bendruomene santykiai geri, tik plėtrai prieštarauja Savivaldybės taryba.
Nuotr. iš redakcijos archyvo.: J. Stanevičius paaiškino, kad darbo grupės tikslas – įvertinti teisės aktus ir tai, kas padaryta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto