Konkursą laimėjo mažiausias investicijas pasiūliusi įmonė

Ir konkursą laimėjusios įmonės vadovus A. Bogužis pripažino, kad nurodytų investicijų bus per mažai, norint sutvarkyti apleistas patalpas. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Mažeikių rajono savivaldybei laisvų patalpų nuomos konkurse buvo pasiūlyta beveik keturi milijonai litų investicijų, tačiau šis pasiūlymas buvo atmestas, nes jį pateikusi įmonė nepristatė visų reikalingų dokumentų. Šios įmonės vadovas įsitikinęs, kad dėl milijoninių investicijų buvo galima padaryti išimtį ir leisti trūkstamus dokumentus pristatyti vėliau.

Nurodytos investicijos

Mažeikių rajono savivaldybė buvo paskelbusi, kad viešo konkurso būdu 20-čiai metų išnuomoja nekilnojamąjį turtą, adresu: Ventos g. 8A.
Bendras nuomojamas plotas sudaro per 2,5 tūkstančio kvadratinių metrų.
Dalyvauti konkurse panoro trys mažeikiškės įmonės: VšĮ „Mažeikių futbolo akademija“, UAB „Lobby baltic“ ir UAB „Grūstė“.
Konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad nuomojant patalpas investicijos į jas suskirstytos į du etapus.
Pirmajame etape iki kitų metų rugsėjo mėnesio 1o-sios dienos privalo būti investuota ne mažiau kaip 500 tūkstančių Lt, o antrajame etape iki 2015-ųjų rugsėjo 1osios – dar 200 tūkstančių Lt.  Pradinis nuompinigių dydis numatytas 1 litas už kvadratą.

Laimėjo mažiausios investicijos

Kad ir kaip keista, konkursą laimėjo minimaliausią variantą pasiūliusi įmonė VšĮ „Mažeikių futbolo akademija“. Kitos konkurse dalyvavusios įmonės siūlė daug didesnes investicijas.
UAB „Grūstė“ pasiūlė investuoti 900 tūkstančių litų, UAB „Lobby baltic“ – net 3,7 mln. Lt, šiuos pinigus paskirstant per visą nuomos laikotarpį, tai yra per dvidešimt metų. Tačiau milijoninės investicijos buvo atmestos, nes tiek „Grūstė“, tiek „Lobby baltic“ nepateikė visų reikalingų, konkurso taisyklėse numatytų dokumentų.
Pašalintų iš konkurso įmonių vadovai liko nepatenkinti tokiu sprendimu ir tikina, kad trūkstamus dokumentus galėjo pateikti vėliau, nes jie esą konkurso pasiūlymo esmės nekeičia.

Taisykles nustatė politikai

Savivaldybės turto valdymo skyriaus vedėja Rima Podelienė „Santarvei“ paaiškino, kad konkursas buvo rengiamas vadovaujantis Mažeikių rajono tarybos sprendimu, kuriuo yra patvirtintos Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklės.
Pasak R. Podelienės, šios taisyklės valstybės tarnautojams – lyg įstatymas, todėl negalima daryti jokių išlygų.
„Jei nebuvo pateikti visi taisyklėse nurodyti dokumentai, tokie pasiūlymai nėra svarstomi, kad ir kokios didelės investicijos būtų numatytos. Be to, iš konkurso pašalintos įmonės nepateikė juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopijų ir juridinio asmens įstatų kopijų. Šie dokumentai vieni svarbiausių, todėl nebuvo galima jų pateikti vėliau“, – paaiškino  R. Podelienė.
„Lobby baltic“ vadovas Aurelijus Virkutis „Santarvei“ sakė, kad kitose šalies savivaldybėse tokių griežtų reikalavimų nėra, tačiau R. Podelienė patikino, kad patalpų nuomos konkursų taisykles kiekviena savivaldybė nusistato pati, todėl reikalavimai ir skiriasi.

Aiškinimai skirtingi

„Santarvės“ paklaustas, kodėl nepateikė visų reikalingų dokumentų, A. Virkutis atsakė, esą buvo per mažai informacijos apie patalpų nuomos konkurso sąlygas ir taisykles.
„Viešai paskelbtame skelbime apie numatomą konkursą nebuvo nurodyta, kokių konkrečiai reikia dokumentų. Todėl negalėjome žinoti, ko konkrečiai reikės. Prie skelbimo nebuvo pridėta ir konkurso sąlygų“, – tikino verslininkas.
R. Podelienė patikino, kad kokių dokumentų reikės ir kokios yra konkurso sąlygos, „Lobby baltic“ buvo informuota raštiškai.
„Lobby baltic“, dešimčiai dienų likus iki konkurso, atsiuntė į Savivaldybę užklausimą: kokiu pavidalu turi būti pateiktas pasiūlymas ir kas turi sudaryti šį pasiūlymą. Po trijų dienų jiems buvo išsiųstas atsakymas, kad pasiūlymas turi atitikti konkurso sąlygas. Nurodėm, kur konkurso sąlygas galima rasti, kokiu Tarybos sprendimu ir kokiu taisyklių punktu vadovaujantis reikia pateikti dokumentus. Visi paklausimai ir atsakymai yra užregistruoti, todėl tvirtinti, kad iš konkurso pašalintos įmonės nežinojo, kokių dokumentų reikia, negalima“, – paaiškino R. Podelienė.

Informacijos užteko

Kad buvo pakankamai informacijos, „Santarvei“ sakė ir konkursą laimėjusios įmonės vadovas Alvydas Bogužis.
„Jei kitos įmonės visų dokumentų nepateikė, tai jau jų problemos. Konkursas vyksta pagal tam tikras taisykles, kurios vienodai galioja visiems konkurso dalyviams, ir išimtys negali būti taikomos. Su konkurso sąlygomis ir taisyklėmis susipažinau savarankiškai. Visą reikalingą informaciją radau skelbime ir internete. Jokių papildomų užklausimų į Savivaldybę nesiunčiau. Kai norima, viską galima sužinoti“, – įsitikinęs VšĮ Mažeikių futbolo akademijos vadovas.
Verslininkas pasidalijo savo ketinimais: nuomojamose patalpose pirmiausia bus įrengta futbolo salė, kurioje futbolą galės žaisti mažieji Mažeikių gyventojai. Jis taip pat pripažino, kad nurodytų investicijų gali ir nepakakti, nes patalpos labai nuniokotos.

Turto nepriežiūra – nusikalstamas aplaidumas

Deivydas Vyniautas, panoręs kalbėti ne kaip verslininkas, o kaip Tarybos narys, „Santarvei“ sakė, kad problemų yra ne tik organizuojant konkursą, bet ir nustatant jo sąlygas.
„Patalpų nuomos konkurso skelbime buvo sakoma, kad pradinis nuompinigių dydis numatytas 1 litas už kvadratą. Nors realiai, jei patalpos būtų buvusios tinkamai prižiūrimos, būtų buvę galima gauti daug didesnius nuompinigius“, – įsitikinęs D. Vyniautas.
Jo teigimu, kai dabartinė patalpų būklė, švelniai tariant, baisi, didesnių pinigų neįmanoma gauti.
„Teko pačiam apžiūrėti nuomojamas patalpas, tai pasidarė baisu: visur pilna šiukšlių, viskas išlaužyta, elektros instaliacija išdraskyta, radiatoriai nupjaustyti, ir svarbiausia, kad nėra kaltų. Manau, kad geras šeimininkas iki tokio lygio neturėjo leisti nuniokoti savo turto. Patalpų  šeimininkė Savivaldybės administracija net nežinau kur turėtų sulįsti iš gėdos, kad taip neprižiūrėjo savo turto. Tai tiesiog nusikalstamas aplaidumas, kitaip to nepavadinsi“, – replikavo  Tarybos narys.
R. Podelienės teigimu, patalpų nuomos kainas nustato ne Savivaldybės Turto valdymo skyrius, o Taryba. Politikai balsuoja, kiek turėtų kainuoti vieno nuomojamo kvadrato kaina.

Svarsto  galimybes skųsti  konkursą

Iš konkurso pašalintos įmonės vadovas A. Virkutis „Santarvei“ prisipažino vis dar svarstantis, ar skųsti konkurso rezultatus.
Tačiau R. Podelienė informavo, kad dešimties dienų skundimo laikotarpis jau praėjo. Vis dėlto A. Virkutis neatmetė galimybės kreiptis į teismą ir pasibaigus skundimo laikotarpiui.
„Dar svarstome, kaip pasielgti. Kiek teko domėtis panašiose bylose, tokiais atvejais kaip mūsų įmonės laimi. Be abejo, negali būti šimtu procentų garantuotas. Todėl svarstome įvairias galimybes, skaičiuojame, kokie būtų kaštai kreipiantis į teismą“, – sakė 3,7 mln. Lt žadėjusios investuoti įmonės vadovas.

Griežtesnės nuomos sąlygos

Šiuo metu nuomos sutartis tarp Savivaldybės ir Mažeikių futbolo akademijos jau pasirašyta ir nuomojamų patalpų raktai perduoti naujiesiems šeimininkams.
„Pasirašant nuomos sutartį buvo padarytos patalpų nuomos nuotraukos, kad vėliau nekiltų pretenzijų nei vienai, nei kitai pusei“, – paaiškino R. Podelienė.
Valstybės tarnautojos teigimu, šį kartą pasirašant nuomos sutartį buvo įtrauktos daug griežtesnės sąlygos nei anksčiau sudarytose sutartyse – griežtai apibrėžtas veiklos pobūdis ir kada veikla turi būti pradėta.
Konkurso sąlygose buvo nurodyta, kad nuomojamos patalpos turi būti naudojamos vaikų ir jaunimo užimtumui, švietimo, kultūros, kūno kultūros ir sporto sričių veiklai. Veikla turi būti pradėta  ne vėliau kaip kitų metų rugsėjo mėnesį.
Griežtesnės sąlygos esą buvo nurodytos pasimokius iš praeities klaidų, kai Savivaldybės turtas buvo nuomojamas neįsitikinus naujųjų šeimininkų patikimumu ir ar bus patalpos saugomos, o ne niokojamos.

Spręs Taryba

Vienas iš tokių atvejų, kai vietoj žadėto patalpų sutvarkymo, jos buvo nuniokotos, susijęs su sveikatingumo viešąja įstaiga „Helijas“. Prieš keletą metų šį įmonė išsinuomojo Savivaldybės patalpas Naftininkų g. 9-ajame pastate ir ketino įrengti sveikatingumo centrą. Bet to nepadarė, o patalpas paliko išdraskytas ir nuniokotas. Įmonė Savivaldybei liko skolinga daugiau kaip 140 tūkstančių litų.
Ką daryti su minėtos įmonės skolomis ir Savivaldybės patirtais nuostoliais dėl nesėkmingos nuomos, svarstė Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komitetas.
Sveikatingumo viešajai įstaigai „Helijas“ yra iškelta bankroto byla, todėl išieškoti patirtų nuostolių neįmanoma. Turto valdymo skyrius kreipėsi į minėtą komitetą dėl daugiau kaip 140 tūkstančių litų skolos pripažinimo beviltiška. Komitetas nutarė prašymą teikti Tarybai, ji ir turės penktadienį nuspręsti, nurašyti minėtą skolą, ar ne.
Politikai apgailestavo, kad tokių atvejų rajone yra ne vienas ir pripažino, jog būtina imtis priemonių, kad tai ateityje nesikartotų.

7 Atsakymai į “Konkursą laimėjo mažiausias investicijas pasiūliusi įmonė”

 1. pritariu parašė:

  kau islenda “tarp skaitomiausiu” ne i tema straipsnis rasytas pries sesius metus, kai reklamos ikyriai uzdengia ekrana, kai laikrastis tampa beveidziu ir beskoniu, kai laikrascio analitikais tampa ne profesionalus zurnalistai o savymilos “genijai”,

  tai tik rodo, kad truksta pinigu geram tinklapiui, ieskoma pinigu ne is savo kaip laikrascio veiklos o tikimasi uzdirbti is reklamos, kad nebeliko rasanciu o juos keicia besispjaudantys, ir net savivaldybes neina isdul***, kad skirtu “sportui” milijona,

  reiskia sausra atejo i dziungles…

 2. Darius parašė:

  Del reklamos pritariu vip,nekarta jungiau lauk si saita ir ejau i alfa ar delfi vien del nesureguliuotos ikyriai lendancios reklamos.

 3. vip parašė:

  Jau nekalbu,kad “Pergalės vėliava” daugumoje rašo užsakytus pataikūniškus straipsnius,bet tas pusę ekrano dengiantis SPAM’as,kurio negalima išjungti,juodai užp…..

 4. Vardas (privalomas) parašė:

  kai ilgus metus nėra lėšų net prižiūrėti turtą, remontams tuo labiau nėra lėšų. Tikėkimės ši všį remontus atliks ne savivaldybės pinigais, skiriamais nvo.

 5. Akylas parašė:

  Čia Lietuva, čia stebuklų krašWL5Htas…

 6. Joooo parašė:

  Taip gali vykti tik mūsų savivaldybėje… Baisu. Negi savivaldybės turtas reiškia “niekieno turtas”? Nesuprantu, kaip taip galima nusiaubt pastato patalpą, juk tame pastate sėdi savivaldybės valdininkai.. Tai gal ten kokia landynė buvo? Kodėl savivaldybė tik dabar atsibudo? tai gal dar reikėjo palaukt, kol nieko neliks…

 7. bespredelas savivaldoj-kitaip nepavadinsi parašė:

  Ir sitaip atrodo patalpos kur vykdavo sokiai,renginiai. savivaldybe turetu issieskoti patirtus nuostolius is sio pastato ukvydzio ar kas uz ji buvo atsakingas,radijatoriu nupjovimas ir “pavogimas” yra akivaizdus nusikaltimas((apie toki ivyki turejo buti informuota policija) ir kaltininkas turi buti patrauktas pagal BK.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*