Labdaros vakare paaukoti pinigai skirti neregiui

Mažeikių moterų klubas LIONS surengė labdaros vakarą, kurio metu organizuotame aukcione buvo parduota 30 moksleivių sukurtų dailės darbų. Didžioji dalis surinktų pinigų skirta paremti neregiui „Ventos“ vidurinės mokyklos dešimtokui Nerijui Jasui.


KAM SKIRTI PAGALBĄ,
SPRENDĖ KARTU
Klubo prezidentė Virginija Eidimtienė informavo, kad labdaros vakaro tikslas buvo padėti jaunam, tikslo siekiančiam žmogui surinkti reikiamą pinigų sumą ir nupirkti adaptuotą kompiuterį – kad gabus, visišką regėjimo negalią turintis jaunuolis, baigęs vidurinę mokyklą, sėkmingai galėtų studijuoti teisę.
Paremti būtent Nerijų pasiūlė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkė Irena Bessmertnaja, Socialinės paramos skyriaus specialistai. Tokiam siūlymui pritarė ir mokykla bei klubo moterys, tarp kurių yra medikių, pedagogių, verslininkių, teisininkių, bankininkių.
„Klubo narių susirinkime buvo nuspręsta paramą skirti šiam akių šviesą praradusiam vaikinui. Manome, kad šis jaunuolis yra neeilinė asmenybė, ir kad pagalba jam taps gražia investicija į jo ateitį“, – sakė klubo prezidentė.
Padėti sutiko dailės mokytojas Aleksandras Novak. Aukcionui jis atrinko dabartinių ir buvusių savo auklėtinių darbų, savo rankomis darbus įrėmimo (lėšų rėmeliams skyrė klubas – B. P.).
AUKCIONE –
MOKINIŲ DARBAI
Daugelis darbų autorių – Pavasario vidurinės mokyklos mokiniai. Yra vaikų ir iš kitų Mažeikių vidurinių mokyklų ir gimnazijų. Kai kurie mokiniai jas jau baigę ir išvykę arba studijuoja kitur. Aukcionui pateikta 30 darbų, autorių – šiek tiek mažiau, nes kai kurių atrinkta po tris keturis darbus. Paveikslai buvo įkainoti tik simboliškai, vidutiniškai po šimtą litų. Aukciono dalyviai jų kainas sukėlė iki kelių šimtų, tūkstančio ir daugiau litų. Iš viso buvo surinkta apie 12 tūkst. litų. Visa suma bus skirta paramai (renginys buvo organizuotas klubo lėšomis).
Į renginį atvyko 25 svečiai, kviestinių būrį ribojo nedidelė restorano erdvė, todėl kviesti pavieniai asmenys, o ne šeimos. Tačiau prisidėti prie šios labdaringos akcijos neatsisakė nė vienas, į kurį buvo kreiptasi. Kiekvienas aukojo pagal savo galimybes.
Be svečių, labdaros vakare ir aukcione buvo pakviesti dalyvauti šeši darbų autoriai iš Pavasario vidurinės: Airida Zaveckaitė, Nomeda Šabūnaitė, Karolina Stonkutė, Dainius Vėžauskas, Vitalija Vaškytė ir Rita Laurinaitytė. Anot dailės mokytojo, visi šie vaikai aktyvūs olimpiadų, respublikinių ir regioninių konkursų dalyviai.
„Ši akcija – ne vien tik pagalba neregiui vaikui. Jaunieji paveikslų autoriai taip pat patiria džiaugsmą, matydami įrėmintus savo paveikslus, akis į akį atsidūrę prieš savo paveikslų vertintojus, jiems tai labai svarbu“, – sakė A. Novak.
NERIJUS –
KLASĖS
PASIDIDŽIAVIMAS
Labdaros vakare dalyvavusi N. Jaso klasės auklėtoja Janina Dambrauskaitė informavo, kad Nerijus dar mažytis patyrė dvi sudėtingas operacijas ir neteko regėjimo. „Ventos“ vidurinę mokyklą jis pradėjo lankyti penktoje klasėje. Lituanistė auklėtoja su didele baime priėmė naująjį mokinį, pati buvo priversta išmokti Brailio raštą.
„Šiandien turiu pripažinti, kad šitas vaikas tapo mūsų pasididžiavimu. Su juo mokytojai neturi jokių problemų. Jis dalyvauja pamokose kartu su visais, ir jam jokių nuolaidų niekas nedaro. Turėdamas tokią sunkią negalią, jis nepraranda optimizmo. Nerijus dalyvauja visuose klasės renginiuose, lengvai bendrauja su visais, mes netgi pamirštame, kad jis nemato“, – gražiai apie savo auklėtinį kalba J. Dambrauskaitė.
Mokytoja jį apibūdina kaip labai gabų, sumanų, stebėtinos atminties mokinį. Jo pažangumo vidurkis – 9,2. Nerijus smalsus, labai apsiskaitęs, domisi istorija, geografija. Rašymui Brailio raštu jis naudoja specialią mašinėlę, visi jo vadovėliai taip pat parašyti šiuo raštu, parsisiųsdinti iš silpnaregių mokyklos.
Nerijus skaito išraiškingai ir taip greitai, kad net ir regintys negalėtų su juo suspėti. Be to, jis apdovanotas muzikine klausa: dainuoja mokyklos chore, praėjusiais metais baigė Mažeikių muzikos mokyklos fortepijono klasę. Auklėtoja pastebi, kad bendraklasiai, draugai jį myli ir globoja. Su juo jie mokosi gerumo, pakantumo.
„Užsispyrusiam teigiama prasme ir savo tikslo siekiančiam mokiniui naudinga bet kokia parama. Nerijus turi kompiuterį, bet jis tik iš dalies pritaikytas nereginčiam. Todėl esu labai sujaudinta parodyto gerumo ir ketinimo padėti šitam nuostabiam vaikui“, – sakė jo auklėtoja.
Jono STRAZDAUSKO nuotr.: Šeši darbų autoriai džiaugėsi galėdami dalyvauti labdaros vakare.
Su jais kartu atvyko dailės mokytojas A. Novak.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto