Lapkričio sukakčių kalendorius

Mažeikių apskrities valdyba: Eugenijus Gylys, Povilas Brazdžius, Alfonsas Sabanskis. 1930 m.
Nuotr. fotokopija iš MKE, autorius nežinomas
Albertas Perminas. Nuotr. iš Tauro apygardos partizanų ir tremties
muziejaus (VLE)

Lapkričio 7 d. sukako 75 metai, kai žuvo Albertas PERMINAS (slapyvardis – Jūrininkas), Juozo Vitkaus-Kazimieraičio adjutantas, Merkio partizanų rinktinės štabo narys bei Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago pavaduotojas, vienas iš Merkio rinktinės štabo partizanų laikraščio „Mylėk Tėvynę“ leidėjų, partizanų dainų rinkėjas.
A. Perminas gimė 1914 m. rugpjūčio 28 d. Viekšnių valsčiaus Čekų kaime, žuvo Varėnos valsčiaus Mantvilių kaime, traukdamasis iš apsupties. 2000 m. po mirties jam buvo pripažintas kario savanorio statusas, suteiktas kapitono laipsnis.

Alfonsas Neverdauskas.
Nuotr. iš Anso Lymanto rinkinio (Mažosios Lietuvos enciklopedija)

Lapkričio 15 d. sukako 120 metų, kai Mažeikių valsčiaus Leckavos miestelyje gimė Alfonsas NEVERDAUSKAS – Lietuvos šaulių sąjungos narys (nuo 1921 m.), Jono Budrio vardo šaulių būrio Juodkrantėje steigėjas (1937 m.), Šaulių žvaigždės medalio kavalierius (1939 m.), JAV lietuvių laikraščio „Laisvoji Lietuva“ redaktorius (1950–1952 m.), knygos „Pajūriais, pamariais“ autorius (1963 m.), Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos JAV narys (nuo 1964 m.), „Krivulės“ klubo Garbės narys (1964 m.), Lietuvos ir JAV spaudos bendradarbis.

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos svetainėje rašoma, kad A. Neverdauskas 1914 m. baigė Leckavos pradinę mokyklą, po to lankė Mažeikių vidurinę mokyklą, Kauno suaugusiųjų ir Klaipėdos vakarinę gimnaziją. Iki 1940 m. tarnavo pasienio policijoje. 1941 m. pasitraukė į Vokietiją, o 1949 m. emigravo į JAV.
A. Neverdauskas mirė 1970 m. rugpjūčio 2 d. JAV, Ilinojaus valstijos Hickory Hills mieste, palaidotas Čikagos lietuvių tautinėse kapinėse.

Lapkričio 18 d. sukanka 115 metų, kai Mažeikiuose buvo įkurtas „Saulės“ švietimo draugijos Mažeikių skyrius. Visuomeninė organizacija įsteigta Bažnyčios g. parapijos namuose (vadinamoje špitolėje). Skyriaus pirmininku išrinktas kunigas Pranciškus Meškauskas. Iš pradžių į draugijos skyrių įstojo 116 narių. Buvo nutarta, kad draugijos nario metinis mokestis – 1 rublis.
Šios draugijos iniciatyva buvo gautas leidimas ir Mažeikiuose 1908 m. pavasarį įsteigta pradžios mokykla bei biblioteka.

Lapkričio 20 d. sukaks 145 metai, kai gimė Povilas BRAZDŽIUS, 1927–1932 m. buvęs Mažeikių apskrities viršininku.
P. Brazdžius gimė Biržų apskr., Vabalninke, gausioje septynių vaikų šeimoje. Mokėsi Vabalninke, vėliau Mintaujos gimnazijoje (kartu su Antanu Smetona), gimnaziją baigė Rygoje, tarnavo valdininku Iždo rūmuose Rygoje.

Per Pirmąjį pasaulinį karą P. Brazdžius buvo mobilizuotas į rusų kariuomenę. Išėjęs iš kariuomenės dirbo tremtinių grąžinimo komisijoje Smolenske. 1919 m. pradžioje grįžo į Lietuvą ir vidaus reikalų ministro P. Leono įsakymu balandžio 15 d. tapo Panevėžio miesto ir apskrities viršininku. Po keturių mėnesių dėl pablogėjusios sveikatos išėjo iš tarnybos. Vėliau buvo paskirtas Ukmergės miesto ir apskrities policijos vadu. 1921 m. tapo Tauragės apskrities viršininku. 1922 m. iš Tauragės perkeltas į Alytų, 1926 m. – į Kretingą ir 1927 m. – į Mažeikius. 1932 m. paskirtas Suvalkų-Lazdijų apskričių viršininku.
Biržų kraštotyrininkai rašo, kad 1940 m. P. Brazdžius valdišką darbą paliko. Prasidėjus rusų, paskui vokiečių okupacijoms, saugodamasis represijų, nuolat keitė gyvenamąją vietą.

Akmenės krašto enciklopediniame žodyne apie P. Brazdžių rašoma, kad jis turėjo namus Papilėje. Kadangi po 1940 m. slapstėsi, išvengė sovietinės okupacinės valdžios represijų, o nuo 1958 m. gyveno pas brolį Praną, Akmenės pirmajame kaime. P. Brazdžius mirė 1977 m. gegužės 29 d., buvo palaidotas Naujosios Akmenės kapinėse.
Parengė Asta ŠILAITYTĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto