Marijos legionierės: „Kai mūsų lūpose malda, daugiau žmonių šypsosi“

Legionieriai susirinko į Viekšnių bažnyčią paminėti Marijos Legiono Gailestingosios Motinos maldos grupės veiklos 10-mečio jubiliejų. Ketvirta iš kairės stovi vicepirmininkė Ona Remeikienė. Nuotr. iš asmeninio archyvo

Prieš dešimtmetį Viekšniuose (Mažeikių r.) įsteigta Marijos Legiono maldos grupė, pasivadinusi Gailestingosios Motinos vardu. Legionierės atlieka apaštalinį darbą, rūpinasi dvasine savo ir bendruomenės sveikata.

Grupės atsiradimą inicijavo kraštietė

Marijos Legionas yra tarptautinis katalikų pasauliečių judėjimas, įkurtas 1921 metais Airijos sostinėje Dubline ir jungiantis apie tris milijonus narių visame pasaulyje. Jo tikslas – talkinti Bažnyčios pasiuntinybei, liudyti ir skelbti katalikų tikėjimą.
Lietuvoje ši pasauliečių apaštalavimo organizacija gana plačiai paplitusi. Marijos Legiono atsiradimą Viekšniuose inicijavo Plungėje gyvenanti viekšniškė vargonininkė Agnė Lizdenytė. Ji užaugo tikinčioje šeimoje. Visi gausios šeimos vaikai muzikalūs, turi gražius balsus. Per bažnytines šventes jie ne tik aplanko savo mamą Zinaidą Lizdenienę, bet ir gieda bažnyčioje.
Prieš dešimt metų Agnė kreipėsi į Viekšnių vienuolių bendriją ir pasiūlė joms burti legionieres. Vienuolės pamaldesnėms viekšniškėms padalijo Marijos Legiono maldynėlius.
Moterys porą metų meldėsi kas sau, o 2001-aisiais miestelyje oficialiai buvo įsteigta Marijos Legiono maldos grupė, pavadinta Gailestingosios Motinos vardu, išrinktas keturių narių prezidiumas.

Rūpinasi dvasiniais reikalais

Pasak Onos Remeikienės, Gailestingosios Motinos maldos grupės vicepirmininkės, jau kurį laiką einančios pirmininkės pareigas, Marijos Legioną sudaro aktyvieji prezidiumo nariai ir maldos pagalbininkai.
Aktyvieji nariai atlieka aktyvų apaštalinį darbą: lanko ligonius, miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojus, nešdami jiems gerąją naujieną (religinio turinio literatūrą), kviečia į sekmadienio šv. Mišias, poras, kurios gyvena nesusituokusios, ragina priimti Santuokos sakramentą. Prezidiumo nariai kviečia krikštyti naujagimius, rūpintis vaikų auklėjimu katalikiška dvasia, slaugo ligonius, o jei reikalinga kunigo pagalba, pakviečia jį. Jei kas nors ko stokoja, šie žmonės apie tai praneša Caritui. Jie taip pat kviečia ir organizuoja žmones vykti į Šiluvos, Žemaičių Kalvarijos, Aušros Vartų koplyčios, Dievo Gailestingumo šventovės, įvairių vienuolynų atlaidus, per Gavėnią surengia Kryžiaus kelio maldų giedojimą ir gieda Žemaičių Kalvarijos Kalnus. Kitaip sakant, rūpinasi dvasiniais dalykais.
Maldos pagalbininkai aktyviuosius narius palaiko kasdiene malda. Jie kalba Marijos Legiono maldas ir rožinį. Jeigu padaro kokių kitų gerų darbų, ateina į kassavaitinį susirinkimą, apie tai informuoja, kartu pasimeldžia. Susirinkę į Parapijos namus, kur turi jiems skirtą kambarėlį, legionieriai meldžiasi už kunigus, visus parapijos gyventojus, sėkmingą Marijos Legiono veiklą.
Anot O. Remeikienės, legionierių tikslas yra dvejopas: dvasiškai tobulėti ir per Mariją plėsti Kristaus karalystę.
„Tavyje yra Kristaus karalystė, kai meldiesi, dalyvauji šv. Mišių aukoje, priimi šv. Komuniją. Eidamas iš vieno namelio į kitą, su meile ir džiaugsmu tu neši ir dovanoji Kristaus karalystę kitiems. Kai mūsų lūpose malda, daugiau žmonių šypsosi, mūsų širdyje nelieka vietos pykčiui, joje gyvena tik meilė“, – apie tikėjimo tiesą kalba vicepirmininkė.

Paminėjo veiklos dešimtmetį

Praėję metai Viekšnių Gailestingosios Motinos legionieriams buvo jubiliejiniai: paminėtas veiklos dešimtmetį bei Marijos Legiono tarptautinio judėjimo 90-metis. Pas Viekšnių legionierius atvyko svečių iš kaimyninio akmenės rajono, Mažeikių, bažnyčioje visi kartu pasimeldė, atnaujino legionieriaus pažadą.
Po to visi dalyvavo šv. Mišių aukoje, vėliau bendravo agapėje. Skambėjo giesmės, legionieriai dalijosi įspūdžiais iš savo apaštalinės veiklos.
Pastaruoju metu Viekšnių legionieriai neturi pirmininko. Dvi kadencijas šias pareigas ėjusi Stasė Banienė atsisakė jų suprastėjus sveikatai, metus dirbusi Regina Kinčienė perėjo į maldos pagalbininkų grupę. Nėra dabar ir iždininko. Tad dviem likusioms prezidiumo narėms talkina kiti aktyvesni legionieriai. Gailestingosios Motinos legionierių reikalais labai rūpinasi klebonas Kęstutis Zybartas. Tarp aktyviausių grupės narių – Rimantas Patlava, Stasė Sidabrienė, Janina Jankauskienė ir visada visur spėjanti, nors jau garbaus amžiaus Z. Lizdenienė.
O. Remeikienė savo būryje laukia ir daugiau maldos pagalbininkų ir tikisi, kad Gailestingosios Motinos legionierių ratas išsiplės.
„Nebijokite įsijungti į šią veiklą. Ji teikia žmogui daug džiaugsmo ir Dievo palaimos“, – sako vicepirmininkė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto