Mažeikiuose palaidotas kunigas Antanas Jurgaitis

Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Antradienį mažeikiškiai atsisveikino su dvylika metų Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos rezidentu išbuvusiu kunigu Antanu Jurgaičiu. Amžinojo atilsio kunigas Antanas atgulė Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje.

Kalėjo lageryje

Kunigas Antanas Jurgaitis gimė 1926 metų balandžio 28 dieną Upynos kaime, Šilalės rajone. Mokėsi Upynos ir Skaudvilės pradžios mokyklose, po to – Tauragės vidurinėje mokykloje ir Telšių bei Kauno kunigų seminarijose. 1950 metų rugsėjo 24 dieną buvo įšventintas kunigu.
Velionis dirbo daugelyje Telšių vyskupijos parapijų vikaru, klebonu, nuo 1957 iki 1960 metų  nuteistas sovietinio lagerio darbų.

Kunigo valia išpildyta

Grįžęs iš tremties buvo Kaltinėnų vikaru, Šakynos klebonu, Šilutės altaristu su vikaro pareigomis,
vėliau – Judrėnų klebonu, o nuo 1970 metų įpareigotas aptarnauti Spraudį (Plungės r.), buvo Ylakių administratoriumi su pareiga aptarnauti Vaičaičius ir Aleksandriją. Į Mažeikius atvyko 2002 metais.
Mirė 2014 metų kovo 22 dieną. Paskutinis kunigo Antano prašymas buvo palaidoti jį Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje. Telšių vyskupo leidimu kunigo valia buvo išpildyta.
Kunigo į paskutinę kelionę palydėti atvyko Telšių vyskupo augziliaras Linas Vodopjanovas, Mažeikių dekanato kunigai, velionio buvę bendradarbiai, kolegos bei tikintieji.

5 Atsakymai į “Mažeikiuose palaidotas kunigas Antanas Jurgaitis”

 1. iš Evangelijos parašė:

  ĮSPĖJANTIS SKAMBUTIS NR.6,
  DIEVO TĖVO APRAIŠKA 2007 07 24

  Mano mylimieji vaikai žemėje, leidau Sūnų Jėzų ateiti jūsų vaduoti. Amen. Mes esame nuolatiniame budėjime, kad kuo mažiau sielų atitektų šėtonui bei Galiotui. Amen. Jūsų imidže dominuoja vien tuštuma, nes mišiose nebuvo Mano Sūnaus Gelbėtojo. Amen. Kas skandino save nuodų taurėje- alkoholyje, tą atiduodame, kaip nevertą iš nevertų. Amen. Mano vaizdajuostė gana plati, apima visą kontingentą, todėl sekite Mūsų skleidžiamas žinias visame kame. Amen. Liuteroninė sudėtis išlaikė vieną dvyliktosios dalies dalį Dieve, todėl bus užpelnoma per pelnymus. Amen. Sulaukus naujųjų tikrųjų Mišių, ateisiu didžiajai apžvalgai, noriu Dieve vientisumo. Amen. Sunaikinsiu visą narkomaniją, jie užteršė ir tebeteršia kontinentą. Amen. Mano Sūnaus ranka nuleidžiama bausmėms, kenčia dalinės dalys. Amen. Mano preliudas galingas, tikintiesiems į Sūnų Jėzų būsiu atlaidus. Amen.
  Sugrįžta jumysna senolių dvasia, kurioje gyventi buvo daug lengviau. Amen. Jie kentė badą, šaltį, nepriteklių, bet širdyje vietos Mano Sūnui Atpirkėjui užteko. Amen. Aš ir Sūnus gailestingi per amžius, bet šiame laike sudužo kantrybės pripildytoji taurė, blogis išliejamas ant puolusios žmonijos. Amen. Jūs esate išsigimėliai dvasioje, nes nebudėjote Jėzaus antrojo atėjimo. Amen. Aš, Dievas Tėvas, pilu į žemę aštuntąjį pažadėtąjį dubenį negandų, noriu daugyje žūčių, prireikė Mums atpirkimui kraujo. Amen. Mano Sūnus Jėzus alpsta naujai skausme, nes Jam nebėra vietos pirmojo prado prade. Amen. Bažnytinė arka apjuodinta kunigų, lesbiečių moterų dalyvavime bei homoseksualų bendruomenių. Amen. Aštuntasis dubuo nuplaus skubiai tuos, kurie sumenkino Didįjį Altorių, Mano Sūnaus buveinę, pavedė Sužieduotinę globoti Judui Iskarijotui bei belzebubinei sudėčiai. Amen. Manoji homilija gyva per amžius, todėl vargas iškeitusiems sena į naują. Amen. Sudaužytos bažnytinės arkos krinta ant tų hierarchų, kurie tvirkino kūdikius, skausmu pelnė sau malonumą. Amen.
  Bernardinus atrūšiuosiu sekančiai: statytinius iškelsiu žmonijos prakeiksmui, pažins juos dvasingieji. Amen. Mano imidžinė sąsaja gyva visame kame, todėl nerasite sau uolų pasislėpti, pažadu. Amen. Jums reikia švelnaus Dievo, bet apjuodintasis įgavo galybę nuteisimui. Amen. Suburkite kuo skubiau avių kaimenes, kurios duotų žmonijoje peno. Amen. Aukokite Šventąsias Mišias tik Didžiojo Altoriaus garbėje, nekeikite To, kurs sugalvojo sugrąžinti pirmojo prado pradą. Amen. Nerinkite pinigų Mišių eigoje, žeidžiate save bei tuos, kurie klausosi jūsų balso. Amen. Mano Sūnus mirė ant kryžiaus už visus, tai kodėl imate dienpinigius, kuriuose nėra, nebuvo ir nebus atlaidumo? Amen. Nesuvelkite darbinių dalykų su aukojamąja Šventąja Auka, neturėsite amžiams sau atpirkimo, jus vaduoja ir vaduos belzebubas- juodasis dievas. Amen. Krikštykite kūdikius tik kūdikystės dienose, bet ne nuodėmingojoje sąsajoje suaugus. Amen. Skatinkite Šventųjų vardus, kad jie globotų amžinajame gyvenime, lydėtų keliuose bei ateičių žūtyse. Amen.
  Nepriimkite nuogalių į bažnyčią, slėpkite nuodėmingąjį kūną nuo pusiaujo į apačią. Amen. Dalis kunigų nuklydo gundomi, prievartaudami savo draugus. Amen. Leiskite kunigams tuoktis, būsite išbaigę Šventojo Rašto sakmę. Amen. Nutrūkusi pratęsimo sąsaja, nebeišugdo dvasinių kunigų, žmonija regi ir pasipiktina. Amen. Papiktinti mažutėliai iššaukė jums, kunigai, negarbę, nuplėšta šlovės aura, kaip jūs nuplėšėte Mums garbę garbingiesiems. Amen. Skambučių gausoje skaičiuokite pilamus bjaurasties dubenis; ten karas, maras, atominių sudėčių mirtys, bei jaunų paauglių išsižudymas. Amen. Jei įleisite Gelbėtoją, bus kas gelbėja sunkiąją valandą. Amen. Mano perpatikra bus sunki ir skaudi, teis jus, vangiai bei Dievo neišpažįstantys. Amen.
  Atmestas kertinis akmuo buvo pirmuoju pradu ir išlieka pradu užbaigose. Amen. Neteiskite tų, kuriems duodami pranešimai iš Dangaus, jūsų nemeilė jiems, krinta ant jūsų pačių. Amen. Skęskite kiekvienas Tėve Mūsų maldoje, kad įgautumėte nors dalelę Mūsų meilės iš Dangaus. Amen. Palaiminta atkurta Mano Karalystė žemėje, ten gyvenu Aš, Dievas Tvėrėjas Dvasia. Amen.

 2. Tvirtybes ir amzinybes MEDIS- parašė:

  taip pasakyciau apie sviesios atminties kuniga. Ar dabartiniai kunigai galetu sekti jo dvasines stiprybes keliu? Manau,gal tik vienetai Ir kaltinti ar smerkti irgi neimanoma, siandieninis “sumaterialejimas” paliecia ne tik eilinius, bet ir dvasiskius. Gal dar karta gimes koks MAIRONIS ,vel apverstu gyvenima aukstyn kojom,bet sitai irgi neimanoma,nes kiekvienas laikmetis, o tuo labiau i ateiti, zmogui suteikia vis daugiau galimybiu tapti “dvasios ubagu”.

 3. Petras parašė:

  Jaunieji kunigai turi sekti Jo pavyzdžiu ir tarnauti taip kaip tarnavo Gerb. Antanas Jurgaitis.

 4. Regina parašė:

  Išėjo didis Žmogus-Kunigas.Savo buvimu čia žemėje guodė visus, kuriuos sutiko savo kelyje.Buvo visiems artimas ir nuoširdus. Mylėjo , net tuos,kurie pilni puikybės jį žemino.Nuostabus žmogus su begalinėm svajonėm, planais , kaip išpuošti Tėviškę, kaip paminėti didvyrius ar šventuosius.Visą gyvenimą paaukojo kitiems, o pats liko kukliu tarnu.Ištikimas dvasios karys.Mums jį pažinojusiems jo labai trūks.Tesiilsi jo širdis pas Dievą.

 5. Vardas (privalomas) parašė:

  Amzina Atilsi gerb.kunigui…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*

Naujienos iš interneto