Minint Paveldosaugos dieną, atsidėkota geradariams

Akimirka iš baigiamojo Paveldosaugos dienos minėjimo renginio Sedoje.

Mažeikių rajone daug dėmesio skiriama kultūros paveldo objektų priežiūrai, tvarkybai. Stengiamasi nuošalyje nepalikti ir rajono gyventojų. Nes ne kas kitas nei šalia ar netoli nuo vieno ar kito kultūros paveldo objekto gyvenantys žmonės pirmieji suskumba domėtis, informuoti paveldosaugos specialistus apie kryžių, koplytėlių, koplytstulpių, bažnytėlių ar kitų objektų būklę, su jais susijusias problemas. Jie tampa ir mecenatais, prisidedančiais prie paveldo išsaugojimo.
Todėl praėjusią savaitę Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių dienos, arba trumpiau – Paveldosaugos dienos, minėjimo renginiuose „Kur tavo lobis, ten ir tavo širdis“, vykusiuose Mažeikiuose bei Sedoje, padėkota žmonėms, prisidedantiems prie Mažeikių krašto paveldo išsaugojimo.

Bibliotekoje – paveldui skirta lentyna

Nuo 1984 m. balandžio 18-oji yra minima kaip Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos diena. Lietuvoje ši diena vadinama trumpiau – Paveldosaugos diena ir minima nuo 1997 m., o Mažeikių rajone – nuo 2017 m.

Iki koronaviruso pandemijos mažeikiškiai šią dieną pažymėdavo dalyvaudami įvairiuose renginiuose, ekskursijose, išvykose. Praėjusią savaitę tradicija paminėti Paveldosaugos dieną buvo pratęsta.
Pirmasis renginys įvyko Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Jo dalyviams buvo pristatyta kultūros paveldo leidinių lentyna. Joje nugulė knygos, mokslinių straipsnių serijos įvairiomis paveldosaugos temomis.

Savivaldybės specialistė paveldosaugai Rūta Končiutė-Mačiulienė sakė neabejojanti,
kad knygų apie paveldosaugą lentyna bėgant laikui pasipildys naujais leidiniais.

„Dirbu nedideliame kabinete. Kilo mintis, kad šia – profesine literatūra, kuri man jau yra žinoma, reikėtų pasidalyti su bibliotekos lankytojais.
Kviečiu domėtis, skaityti“, – pristatydama bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skaitykloje esančią lentyną, kalbėjo paveldosaugininkė Rūta Končiutė-Mačiulienė.

Rašo kraštotyrinius darbus

Mažeikių viešojoje bibliotekoje kaupiami, sisteminami, saugomi įvairūs dokumentai, kraštotyros darbai apie miestą bei rajoną, apie kultūros paveldo objektus, žymius kraštiečius. O ieškodami išsamesnės, gilesnės informacijos viena ar kita tema, lankytojai neretai užsuka ir į bibliotekos Informacijos ir kraštotyros skaityklą.

Bibliografė Janina Dambrauskaitė pristatė kraštotyros darbus ir vieną
iš bibliotekoje veikiančių parodų.

Bibliografė Janina Dambrauskaitė pirmojo Paveldosaugos dienai paminėti skirto renginio dalyviams pasakojo, kad Mažeikių viešosios bibliotekos bei jos filialų darbuotojai nuolat renka vienokią ar kitokią informaciją apie tose apylinkėse, kuriose yra filialai, gyvenusius, dirbusius, kūrusius žmones, vietoves, įvykius.

Ir neretai tas domėjimasis, informacijos rinkimas, bendradarbiavimas su įstaigose dirbančiais specialistais bibliotekininkus priveda prie įdomių atradimų, netikėtų kraštotyros darbų, nugulančių aplankuose.
Bibliografė mažeikiškiams pristatė naujesnius kolegų paruoštus kraštotyros darbus. Pavyzdžiui, vienas iš tokių bibliotekoje saugomų aplankų – „LDK kunigaikštienės Birutės 2-ojo ulonų pulko kavaleristas Leonas Želvys“.

Apžvelgė nuveiktus darbus, pasidalijo planais

Antrojo Paveldosaugos dienos minėjimo renginio dalyviai praėjusį ketvirtadienį susirinko Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje „gardžiuotis“ muzikiniais pietumis su paveldu.
Šios bažnyčios klebonas Donatas Stulpinas renginio dalyviams trumpai pristatė prieš Antrąjį pasaulinį kartą statytos bažnyčios istoriją. Pastaraisiais metais šios bažnyčios vidus gerokai pašviesėjo, atjaunėjo. Klebonas susirinkusiesiems kalbėjo apie jau nuveiktus darbus atnaujinant bažnyčią, pasidalijo mintimis, ką dar planuojama atlikti ateityje.

Sužinojo, kaip gimsta kūriniai

Kultūros paveldo mėgėjai turėjo galimybę pamatyti mažeikiškės dailininkės Rasos Tamošiūnienės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčiai nutapytus sakralinius paveikslus, skirtus liturginių metų laikotarpiams.
Dailininkė pasakojo, kad jos indėlis į bažnyčios aplinkos puoselėjimą prasidėjo nuo mažų dalykų – nuo drabužėlių kūrimo prakartėlės veikėjams. O paskui prašymas, pasiūlymas nutapyti bažnyčiai paveikslų ją sujaudino, nuvedė į apmąstymus, domėjimąsi sakralinių simbolių prasme.

Mažeikiškė menininkė Rasa Tamošiūnienė Švč. Jėzaus Širdies bažnyčiai nutapė paveikslus,
kurie, neabejojama, ateityje taps kultūros paveldu.

Teko pasinerti į ilgą, tačiau įkvepiantį apmąstymų, domėjimosi šiais simboliais, jų studijavimo kelią.
„Rinkausi ženklus, dariau sąrašiukus, piešiau eskizus“, – kūrybinio proceso pradžią apibūdino, o paskui ir visus bažnyčiai dedikuotus paveikslus renginio dalyviams pristatė R. Tamošiūnienė.
Muzikinius pietus su kultūros paveldu savo atliekamais kūriniais užbaigė Rimos Žudienės ir Radvilės Kraujalytės duetas „Prima“.

Baigiamasis renginys – Sedoje

Baigiamasis Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių dienos minėjimo renginys įvyko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje Sedoje.
Šv. Mišias tą vakarą aukojo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius drauge su vyskupo generalvikaru kan. Viliumi Viktoravičiumi, Mažeikių dekanato kunigais.

Kantičkines ir grigališkojo choralo giesmes Sedoje atliko „Schola Cantorum de Regina Pacis“ iš Klaipėdos.

Buvo meldžiamasi už prie dekanato bažnyčių bei kitų kultūros paminklų išsaugojimo prisidėjusius žmones – aukotojus bei rėmėjus.
Šv. Mišioms pasibaigus, istorikas Povilas Šverebas susirinkusiems žmonėms papasakojo apie bažnytinius hierarchinius ženklus ir jų kalbą šiuolaikiniam žmogui. Studentas Lukas Tomkus pasidalijo įžvalgomis apie Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios, popiežiaus ir Telšių vyskupo herbo atkūrimus.

Mecenatams ir geradariams – votai

Dalyvavusieji renginiuose galėjo apžiūrėti Telšių kraštui nusipelniusios dailininkės Danutės Rimkūnaitės tapytus darbus. Ši menininkė bažnyčioms tapė paveikslus, kūrė vitražus, atliko restauracijos darbus. Sakoma, kad Žemaitijoje nėra bažnyčios, kurioje nerastum bevardžių D. Rimkūnaitės darbų.

Pagrindiniu Sedoje vykusio renginio akcentu tapo parapijų rėmėjų bei mecenatų apdovanojimai. Geradariams, prisidedantiems prie to, kad jų parapijos ir jose esantys kultūros paveldo objektai sėkmingai gyvuotų, įteikti menininkės Rūtos Ničajienės sukurti sidabriniai votai – širdys.
Apdovanojimus įsteigė Mažeikių rajono savivaldybė bei atskiros parapijos savo mecenatams.
Sedos bažnyčios skliautuose aidėjo Klaipėdos grigališkojo choralo ansamblio „Schola Cantorum de Regina Pacis“ giesmės.
Nuotr. autorės, Gražinos Plonienės ir iš Sedos bendruomenės archyvo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto