Mokytojų atlyginimus ministerija siūlo didinti 20,5 proc.

Šią savaitę vyko ŠMSM vadovų susitikimas su profesinėmis sąjungomis, ministerija informuoja, kad derybos bus tęsiamos penktadienį. Nuotr. iš ŠMSM archyvo

Pirmadienį Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) informavo Vyriausybę, Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (ŠMSM), kad švietimo šakos tikrasis streikas prasidės rugsėjo 29 d.

Ministerija organizuoja pasitarimus su profesinėmis sąjungomis ir siūlo mokytojų atlyginimus kitais metais didinti 20,5 proc.

Darbo užmokestis

ŠMSM pranešime akcentuojama, kad visos profesinės sąjungos yra pateikusios savo reikalavimus dėl mokytojų darbo užmokesčio didinimo, klasių ir mokytojų darbo krūvio mažinimo.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas, susitikęs su švietimo profesinėmis sąjungomis, pažymėjo: „Iš viso būtų apie 70 proc. augimas per šios Vyriausybės kadenciją. Niekada nebuvo tokio augimo, žinoma, norėtųsi kuo daugiau, tačiau kol kas tokios yra valstybės galimybės. Antra, niekada nebuvo mažinamos klasės – bandome išjudėti ir daryti pokytį, pirmiausia stabdydami per didelių klasių formavimą ir sudarydami galimybes mažinti klasių dydžius savivaldybėse, kuriose toks mažinimas yra įmanomas.“

Atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, siūloma mokytojų darbo užmokestį 2024 m. didinti 20,5 proc.

ŠMSM teigimu, kol kas nesutarta dėl didinimo etapų, darbo užmokestį numatoma kelti du kartus.

Ministerija informavo: kaip numatyta ir partijų susitarime, augtų mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų ir dėstytojų vidutinis darbo užmokestis, kad 2024 m. pabaigoje sudarytų 150 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.

Mokytojų VDU sieks 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.

Klasių dydis

Klasių dydžio problema opiausia dideliuose miestuose, kaimiškose vietovėse tai neaktualu. Tačiau ir didmiesčiuose ne visur ji gali būti išspręsta iš karto, nes nėra galimybių įsteigti naujas klases ir mokyklas, stinga mokytojų. Todėl pirmiausia siūloma suteikti savivaldybėms galimybę pačioms laisviau reguliuoti klasių dydžius ir nukreipti mokinius į tas mokyklas, kurių klasės yra mažiau užpildytos.

Nuo kitų mokslo metų būtų įtvirtinta teisė mokyklos savininkui (daugeliu atvejų – savivaldybei) nustatytą didžiausią leistiną mokinių skaičių klasėje mažinti iki 4 mokinių, reguliuojant mokinių srautus tarp mokyklų. Dabar maksimalus mokinių skaičius 5–12 kl. yra 30 mokinių (būtų galima mažinti iki 26), o 1–4 kl. – dabar 24 (būtų galima mažinti iki 22).

Antra, siūloma griežtinti reguliavimą, kad savivaldybės iš ministerijos nebegautų valstybės dotacijų per didelėms klasėms. Bus parengtas Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos pakeitimas, pagal kurį tais atvejais, kai nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. suformuojamos klasės, kuriose mokinių skaičius viršija nustatytą didžiausią leistiną mokinių skaičių klasėje, būtų įtvirtinta galimybė mažinti savivaldybei skirtas mokymo lėšas.

ŠMSM teigimu, iki šiol pasitaikydavo, kad savivaldybės, gaudamos lėšas dviem klasėms po 16 vaikų, sujungdavo į vieną 32 vaikų klasę, o sutaupytas lėšas skirdavo kitoms ugdymo reikmėms.

Mokytojo etatas

ŠMSM pasiūlė peržiūrėti etatų apskaičiavimo ir finansavimo metodiką ir sutarti dėl jos tobulinimo, ypatingą dėmesį skiriant pradiniam ugdymui.

Taip pat siūloma siekti, kad mokytojai, turintys 888 metines valandas (24 val. per savaitę, kai ugdymo trukmė 37 savaitės per metus) ir vadovaujantys klasei, turėtų ne mažiau kaip vieną etatą.

ŠMSM pranešė, kad derybos su profesinėmis sąjungomis bus tęsiamos penktadienį.

LŠDPS pozicija

Rugsėjo 18 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) raštu informavo LR Vyriausybę bei Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, kad LŠDPS skelbiamas švietimo šakos tikrasis streikas prasidės rugsėjo 29 d. 8 val.

Profesinės sąjungos svetainėje pranešama, kad informacija apie konkrečius streike dalyvaujančius švietimo įstaigų darbuotojus bus pateikiama tiesiogiai tai švietimo įstaigai, kurioje vyks streikas.

LŠDPS taip pat informuoja, kad visais su streiku susijusiais klausimais bus galima kreiptis į aukščiausiąjį streiko komitetą, kuriam vadovauja LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.
Parengta pagal ŠMSM ir LŠDPS inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto