Naujas Viešųjų pirkimų įstatymas paspartins procedūras

ELTOS nuotr.

Ūkio ministras Evaldas Gustas sako, kad naujas Viešųjų pirkimų įstatymas sudarys galimybę viešųjų pirkimų procedūras atlikti sparčiau, sutrumpės sprendimų dėl sutikimų priėmimo terminai, o tai padės užtikrinti efektyvesnį valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų naudojimą.

Svarstys Seimas

Vyriausybė pritarė Ūkio ministerijos pateiktam Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui, kuriuo siūloma sutrumpinti viešųjų pirkimų procedūrų trukmę trumpinant Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų išdavimo terminus ir kai kuriais atvejais atsisakant išduoti formalaus pobūdžio sutikimus.
Viešųjų pirkimų įstatymo projektas netrukus bus pateiktas svarstyti Seimui.

Trumpėja terminai

Šiuo metu Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą perkančiosios organizacijos turi gauti norėdamos dėl nenumatytų aplinkybių nutraukti pirkimo procedūras, pakeisti pirkimo sutarties sąlygas, atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu arba sudaryti vidaus sandorį. Neretai Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimų dėl minėtų sutikimų terminai pernelyg užtęsia viešųjų pirkimų procedūras, stabdo investicinius projektus ir kelia grėsmę prarasti Europos Sąjungos paramos lėšas. Todėl siekiant sparčiau atlikti viešųjų pirkimų procedūras šie terminai sutrumpinami – nustatomas bendras 10 darbo dienų terminas visų rūšių sutikimams vietoj 20 darbo dienų termino neskelbiamų derybų atveju ir 15 darbo dienų – kitais sutikimų išdavimo atvejais.

Atsisakoma kai kurių formalumų

Pateiktame projekte atsisakoma daugeliu atvejų formalaus pobūdžio Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų dėl nenumatytų aplinkybių nutraukiant pirkimo procedūras, pirkimą atliekant neskelbiamų derybų būdu po neįvykusio konkurso.
Taip pat nustatoma alternatyva neprašyti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo sutarties sąlygų pakeitimams, jeigu pateikiamas išsamus paaiškinimas, kad tokiais pakeitimais nepažeidžiami pagrindiniai viešųjų pirkimų principai ir tikslai.
Siekiant viešumo ir skaidrumo Viešųjų pirkimų tarnybai nustatoma pareiga sprendimus dėl sutikimų paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
Šiuo metu tokia pareiga numatyta tik priėmus sprendimą dėl sutikimo atlikti pirkimą neskelbiamų derybų būdu.

Terminai papildomiems dokumentams pateikti

Tais atvejais, kai perkančioji organizacija pateikė ne visus sprendimui priimti būtinus dokumentus, paliekama galimybė Viešųjų pirkimų tarnybai per 3 darbo dienas prašyti papildomų sprendimui priimti trūkstamų dokumentų, tačiau tokiu atveju nustatomas visiškai naujas 20 darbo dienų terminas perkančiajai organizacijai tokiems dokumentams pateikti.
Tam tikrais atvejais, kai 20 darbo dienų terminas yra nepakankamas, perkančioji organizacija galės kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl termino pratęsimo.
Šiuo atveju Viešųjų pirkimų tarnybai nepaliekama diskrecijos teisės – gavusi perkančiosios organizacijos prašymą ji turės pratęsti terminą pateikti papildomus dokumentus perkančiosios organizacijos prašyme nurodytam laikotarpiui.

Naujos ir jau galiojančios nuostatos

Projekte siūloma įtvirtinti naują nuostatą, kad jeigu perkančioji organizacija nesilaiko nustatyto termino pateikti papildomus dokumentus, Viešųjų pirkimų tarnyba prašymo nenagrinės, tačiau tokiu atveju perkančioji organizacija nepraras galimybės teikti pakartotinį prašymą.
Įstatyme išlieka anksčiau galiojusi nuostata, kad jeigu per Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą terminą Viešųjų pirkimų tarnyba nepateikia jokio atsakymo, laikoma, kad sutikimas gautas. Taip pat numatoma, kad kreipimosi dėl Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų sutikimų tvarką nustato Viešųjų pirkimų tarnyba.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*

Naujienos iš interneto