Ne visi valdininkai dirba labai gerai

Baigiantis kadencijai storėja Savivaldybės tarnautojų piniginės.

Neseniai buvo įvertinta rajono Savivaldybėje dirbančių valstybės tarnautojų veikla. Labai gerai dirba tik penktadalis tarnautojų.
Palanki atestacija pastorins dalies valdininkų pinigines – vieniems padidėjo priedai, kiti palypėjo karjeros laiptais. Jokių priedų negauna tik keturi valstybės tarnautojai.

VERTINAMI TIK VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
Rajono savivaldybės administracijoje (įskaitant seniūnijas) dirba 272 žmonės, iš jų 129 – valstybės tarnautojai. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio apskaičiavimo sistema gana sudėtinga. Pagal užimamą pareigybės lygį ir kategoriją nustatytas algos koeficientas.
„Plikas atlyginimas“ paramstomas priedais, kurie suteikiami už kvalifikacines klases. Už pirmą klasę mokamas 30, už antrą – 20 proc., trečią – 10 proc. atlyginimo priedas.
Prieš kelerius metus jie buvo atitinkamai 20, 10 ir 5 proc. didesni. Ko gero, jų dydžius bus pakoregavęs sunkmetis.
Galimybę siekti kvalifikacinių klasių ir piniginės pastorėjimo suteikia vadinamoji atestacija. Mat labai gerai įvertintam tarnautojui gali būti siūloma suteikti kvalifikacinę klasę, perkelti į aukštesnes pareigas arba skirti pareiginės algos priedo dydžio vienkartinį priedą.
Pagal Valstybės tarnybos įstatymą, kasmetinis visų valstybės tarnautojų veiklos įvertinimas yra privalomas.

KLASIŲ NETURI TIK KETURI
Savivaldybės Personalo administravimo skyriaus vedėja Aleksandra Lukošaitienė informavo, kad šiek tiek daugiau nei pusei Savivaldybėje dirbančių tarnautojų (67) yra suteikta trečia klasė, 36 turi antrą, 22 – pirmą kvalifikacinę klasę. Jokių priedų negauna tik keturi valstybės tarnautojai, neturintys kvalifikacinių klasių.
Per vadinamąją atestaciją darbuotojai yra vertinami pagal produktyvumą, kompetenciją ir veiklos kokybę. Eilinius darbuotojus vertina skyrių vedėjai, o pastaruosius – administracijos direktorius.
Palankiausių vertinimų valstybės tarnautojai iš savo vadovų yra sulaukę už 2006 ir 2007 metų veiklą: labai gerai įvertinti atitinkamai 62 ir 75.
2009 metais, tiesioginių vadovų vertinimu, labai gerai dirbo tik trys valstybės tarnautojai.

ŠOKTELĖJO KARJEROS LAIPTAIS
Vadinamoji atestacija už praėjusių metų darbą buvo palanki 26 Savivaldybės valstybės tarnautojams, gavusiems labai gerą savo vadovo ir komisijos įvertinimą. Iš jų šešiolikai suteikta aukštesnė kvalifikacinė klasė, net šešiems – pirma. Kitų valstybės tarnautojų darbas įvertintas gerai.
Po labai gero vertinimo net dešimt tarnautojų šoktelėjo karjeros laipteliais. Suteikus aukštesnę kategoriją, jų piniginės pastorės.
Labiausiai veiklos vertinimą pajus Antanas Naujokas – priskaičiuotosios mėnesio pajamos su priedais jam padidės šiek tiek per 900 litų.
Praėjusių metų rugsėjo 21 d. tuometinis Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas A. Naujokas, esant tarnybinei būtinybei, laikinai buvo perkeltas į laisvas Turto valdymo skyriaus vedėjo pareigas. Per vedėjos vaiko priežiūros atostogas jam pavesta vykdyti ir Juridinio skyriaus vedėjo funkcijas.
A. Naujokas, už praėjusiųjų metų veiklą sulaukęs labai gero veiklos įvertinimo, neseniai tapo tikruoju Turto valdymo skyriaus vedėju. Jam ir toliau pavesta vykdyti Juridinio skyriaus vedėjo funkcijas.

NAUJAS PAREIGAS EINA GERIAU
Atestacija valdininkams gali būti ne tik naudinga. A. Lukošaitienė paaiškino, kad patenkinamai vertinamas tarnautojas gali būti pažemintas pareigomis arba sumažinama jo kvalifikacinė klasė. Tačiau taip prastai įvertintas valdininkų darbas buvo tik kartą – 2009 metais.
Jo pasekmes pajuto trys valdininkai. Du iš jų Savivaldybės administracijoje nebedirba. O patenkinamai įvertintas Turto valdymo skyriaus vedėjas Juozas Sperauskas praėjusių metų rugsėjo mėnesį pats paprašė mažiau mokamų Kanceliarijos skyriaus vedėjo pareigų. Jo pajamos praėjusiais metais 10 proc. sumenko ir dėl nepatenkinamo vertinimo sumažintos kvalifikacinės klasės.
Kol J. Sperauskas vadovavo Turto valdymo skyriui, už prastai parengtus sprendimo projektus, situacijos nežinojimą ir kitas nuodėmes jam kliuvo ir nuo politikų, ir nuo Savivaldybės administracijos vadovo.
Nors iki vadinamosios atestacijos Kanceliarijos skyriaus vedėjo pareigas jis ėjo tik tris mėnesius, vadovas ir komisija darbo veiklos įvertinimą pakoregavo valdininkui palankia linkme. Po labai gero įvertinimo jis buvo perkeltas į aukštesnes pareigas. Dėl aukštesnės kategorijos jo atlyginimas „popieriuje“ be priedų už klasę ir stažą padidės 300 litų.
„Aš įvertinau ir pažangą. Rezultatai, kokie buvo ir kokie yra, skiriasi kaip diena nuo nakties. Todėl ir siūliau vertinti labai gerai“, – „Santarvei“ argumentavo Savivaldybės administracijos direktorius B. Kryžius.

BAUDŽIAMA TIK VIENĄ KARTĄ
Kontrolieriams aptikus šiurkščių pažeidimų Savivaldybėje, dėl jų kalti valdininkai atsipirko nedidelėmis nuobaudomis. Praėjusių metų pavasarį už aplaidumą darbe tarnybinė nuobauda – pastaba – buvo skirta Vietinio ūkio skyriaus vedėjui Alfonsui Žiulpai ir Turto valdymo skyriaus vyriausiajam specialistui Algimantui Kiudului.
Šios nuobaudos atėmė galimybę pretenduoti į papildomas pajamas, nes šių valdininkų veiklą tiesioginis vadovas įvertino tik gerai.
„Negalima du kartus žmogaus bausti už tuos pačius dalykus. Be to, nėra tokios nuorodos, kad jeigu yra nuobauda, tarnautojo veikla turi būti vertinama patenkinamai. Negalima vertinti tik labai gerai, jeigu yra galiojanti nuobauda (ji galioja metus – B. R.)“, – į klausimą, ar vertinant tarnautojus, atsižvelgiama į nuobaudas, atsakė B. Kryžius.

ATLYGINIMAMS – PENKI MILIJONAI
Savivaldybės administracijos darbuotojų atlyginimai su įmokomis „Sodrai“ per metus mokesčių mokėtojams kainuoja šiek tiek per 5,3 milijono litų. Iš to skaičiaus valstybės tarnautojams už kvalifikacines klases priskaičiuota 383 tūkstančiai litų.
Savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas Arvydas Pocius suskaičiavo, kad po paskutinio vertinimo suma už klases per metus padidės apie 37,5 tūkstančio litų. Dėl pareigybių kategorijų pasikeitimo papildomai bus priskaičiuoti 27 tūkstančiai litų.
„Tarp tų tarnautojų, kuriems suteikta aukštesnė kvalifikacijos klasė ir aukštesnė pareigybių kategorija, nemažai Socialinės paramos skyriaus darbuotojų. Finansavimas pašalpoms gaunamas iš valstybės, iki keturių procentų lėšų skiriama jų administravimui. Todėl savarankiškas biudžetas nelabai patirs papildomų išlaidų, gal tik pusę pateiktos papildomos sumos“, – patikslino savo prognozes vedėjas.
Ir dar šiek apie valdininkų pajamas. Daugiausia uždirba Savivaldybės kontrolierė. Jos mėnesio darbo užmokestis su priedais ir priemokomis „popieriuje“ siekia 5 787 litus, antrasis pagal dydį – Savivaldybės direktoriaus atlyginimas (5 464 litai).
Mero atlyginimas užima trečią vietą ir yra 3 993 litai, skyriaus vedėjo vidutinis atlyginimas ne ką mažesnis – 3891 litas.
Vyriausiųjų specialistų atlyginimo vidurkis – 2 570 litų, vyresniųjų – 2 417 litų. Vyriausiojo specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, vidutinis darbo užmokestis – 1641 litas.
Sigito STRAZDAUSKO nuotrauka.: Savivaldybės administracijos darbuotojų atlyginimams per metus išleidžiama per 5 milijonus litų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto