Nuo kitų metų veiklą pradės iš LESTO ir „Lietuvos dujų“ sukurta ESO

Nuo kitų metų sausio 1-osios reorganizavimo pagrindu sujungus AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ numatoma sukurti naują bendrovę – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).

LESTO ir „Lietuvos dujų“ akcijos bus keičiamos į po reorganizavimo veiksiančios ESO akcijas.
ESO, po jos įregistravimo Juridinių asmenų registre, nedelsiant teisės aktų nustatyta tvarka kreipsis išduoti elektros energijos skirstymo licenciją, visuomeninio elektros energijos tiekimo licenciją bei gamtinių dujų skirstymo licenciją.
Po reorganizavimo veiksianti ESO perims visą LESTO ir „Lietuvos dujų“ ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, taip pat ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus, gautinas ir mokėtinas sumas pagal LESTO ir „Lietuvos dujų“ sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievoles.
ESO taip pat perims visas teises į LESTO ir „Lietuvos dujų“ naudotas licencijas, leidimus bei atestatus, jeigu teisės aktai numato tokio teisių perdavimo galimybę. Taip pat kitas LESTO ir „Lietuvos dujų“ teises ir pareigas pagal sandorius bei kitais pagrindais atsiradusias prievoles (įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytas kolektyvines ir darbo sutartis, LESTO ir „Lietuvos dujų“ bankų sąskaitose esančias lėšas, sutartis su naujaisiais bei esamais elektros energijos bei dujų skirstymo paslaugų vartotojais, elektros energijos gamintojais, elektros energijos ir gamtinių dujų tiekėjais, taip pat prekių, paslaugų ir/ar darbų tiekėjais) bei teises ir pareigas, kylančias iš kitų LESTO ir „Lietuvos dujų“ sudarytų dokumentų, išskyrus LESTO ir „Lietuvos dujų“ teises ir pareigas, kurias Lietuvos Respublikos imperatyviomis teisės normomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo metu.
Visi LESTO ir „Lietuvos dujų“ sandoriai bus įtraukti į ESO buhalterinę apskaitą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto