Panika Kapėnuose: valdininkai grobia vaikus!

Kapėnų kaimo bendruomenė sunerimusi dėl iš šeimų atimamų ir prievarta išvežamų vaikų.
„Anksčiau žmones tremdavo į Sibirą, o dabar į laikinus globos namus. Pasirodo, kad užtenka vieno anoniminio skambučio, ir net nepasidomėjus, kokia tai šeima, vaikai yra išvežami“, – piktinasi Viekšnių medikai.
Viekšnių VšĮ „Dr. Biržiškos sveikatos namai“ vyriausioji gydytoja Aušrelė Jadvyga Gurauskaitė kreipėsi į Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierę Rimantę Šalaševičiūtę, prašydama apginti Viekšnių seniūnijos vaikus nuo Mažeikių Vaiko teisių apsaugos tarnybos savivalės.
Ketvirtadienį kontrolierė lankėsi Mažeikių rajone. Dalyvauti skundo tyrime buvo pakviesta ir „Santarvė“.
VISKAS VAIKAMS
Praėjusių metų gruodžio 22 dieną iš Kapėnuose gyvenančios Jūratės Michailionytės buvo atimti trys vaikai ir apgyvendinti VšĮ „Ištiesk ranką vaikams“. Tokiu būdu Mažeikių vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai reagavo į anonimo skambutį. Nors moteris kasdien lanko vaikus, iki šiol niekas nesiruošė jų grąžinti motinai.
Kapėnų bendruomenės slaugytoja Genovaitė Balčiūnienė, gydytoja Diana Beišinienė kontrolierei R. Šalaševičiūtei pasakojo, kad artimųjų neturinti, vaikų namuose užaugusi J. Michailionytė kaip išmanydama kabinasi į gyvenimą. Tačiau to „mokėjimo kabintis“ jai trūksta, todėl nuolat būtina patarti, kai ką priminti.
„Jūratė dėl savo vaikučių gyvybę gali paaukoti. Ne kartą mes lankėmės pas ją. Namuose visada šilta, vaikai pavalgę. Jeigu vaikai susirgo, iš karto mane kviečia. Pardavėja gali paliudyti, kad Jūratė niekada alkoholio neperka. Visi pinigėliai skiriami maistui“, – sakė bendruomenės slaugytoja.
Penkiolikmečio sūnaus tėvas miręs. Geriems žmonėms padedant, J. Michailionytės sūnui skirta našlaičio pensija (apie 220 Lt). Taip pat moteris gauna pašalpą ketverių ir trejų metų vaikams auginti. Šių vaikų tėvas nėra pripažinęs tėvystės, tačiau pas ūkininkus dirbantis vyriškis nuolat lanko vaikus, jiems atveža žaislų, saldumynų, taip pat duoda pinigų motinai.

PUOLĖ SU PEILIU
J. Michailionytė neslepia, kad tądien ji buvo išgėrusi – anksti rytą užsukę kaimynai pavaišino alumi. Jūratė pasakojo, kad ji ir vaikai yra įpratę keltis 4 val. ryto.
„Dabar man sako, kad yra blogai taip anksti keltis. Tačiau mes taip įpratę. Atsikėlę kuriame ugnį, ruošiame pusryčius. Patikėkite, aš to alaus taip nenorėjau gerti, bet pagalvojau, kad nieko blogo neatsitiks, jeigu artėjančių švenčių proga truputį išgersiu“, – teisinosi moteris.
Nuo alaus apsvaigusi moteris nuėjo miegoti. Jūratę pažadino mažųjų vaikų verksmas – juos rengė ir ruošėsi išsivežti Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotoja ir policininkai. Pasirodo, vaikų išdykavimas papiktino kaimynę, nusprendusią, kad juos būtina gelbėti ir atimti iš motinos.
„Aš vieną labai blogą dalyką padariau – stvėriau peilį ir puoliau ginti vaikų. Bet aš taip išsigandau ir sutrikau, kad nebežinojau, kaip man elgtis“, – prisipažino Jūratė.
Išsiveždama vaikus, Vaiko teisių apsaugos tarnybos vyresnioji specialistė Marytė Girdenienė pažadėjo Jūratei, kad kitą dieną ji vaikus galėsianti pasiimti. Svarbiausia – ji turinti atvežti vaikų gimimo liudijimus. Vėliau buvo paprašyta ir kompensuojamųjų vaistų receptų knygučių.
Tačiau kitą rytą J. Michailionytė vaikų negalėjo parsivežti. Moteriai buvo pasakyta, kad dabar bus stebimas jos elgesys, taip pat ji turinti suremontuoti nuomojamą butą bei kasdien lankyti vaikus.

GERIAU ATIMTI NEI PADĖTI
Bendruomenės slaugytoja G. Balčiūnienė jau kitą dieną sužinojo apie vaikų išvežimą. Moteris sakė negalėjusi patikėti, kad šitaip galima elgtis su žmonėmis.
„Nebuvau girdėjusi, kad tą šeimą būtų lankę Vaiko teisių apsaugos tarnybos ar seniūnijos darbuotojai. Atvažiavo ir išsivežė. Nors kieno nors nuomonės būtų paklausę. Pasirodo, jiems to nereikia“, – piktinosi slaugytoja.
Kadangi Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai J. Michailionytei duoto pažado netesėjo ir vaikų negrąžino, Kapėnų bendruomenės slaugytoja pati skambino į Mažeikių vaiko teisių apsaugos tarnybą. Prisistatyti nepanorusi darbuotoja teigė, kad J. Michailionytės vaikai buvo išvežti todėl, kad keletą dienų buvo nevalgę, o motina girtavusi.
„Nesąmonė! Dieną prieš tą įvykį aš lankiausi pas Jūratę, ir nieko panašaus nebuvo. Inspektorės klausiau, kiek kartų buvo atvykusi pasižiūrėti, kaip ta moteris tvarkosi? Juk pati Michailionytė iš vaikų namų, todėl dažnai jai reikia patarti, padėti. Tačiau mano kalbos inspektorei pasirodė neįdomios“, – pasakojo G. Balčiūnienė.
Tiesa, po šio pokalbio vyr. specialistė M. Girdenienė buvo atvažiavusi pas J. Michailionytę. Specialistė Jūratę išbarė, kad ji esanti ne viena – tuo metu pas moterį buvo atėjusi kaimynė ir jiedvi mezgė kojines.

KAIME PANIKA
Kapėnų žmonės dar labiau sunerimo, kai praėjusio šeštadienio vakarą kaime vėl apsilankė policininkai ir Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotoja. Vėl buvo gautas anoniminis skambutis, kuriuo įspėta, kad dviejų šeimų vaikams gresia pavojus gyvybei. Anonimas teigė, kad senelės prižiūrimo kūdikio (motina buvo išvažiavusi pas būsimą vyrą) odelė yra labai iššutusi, o kitoje šeimoje tėvai girtauja.
Šįkart tikrintojai vaikų neišsivežė, tik nurodė, kad pirmadienį atvyktų į Vaiko teisių apsaugos tarnybą ir atsivežtų vaikų gimimo liudijimus.
„Pasirodo, kelios šeimos girtavo, susipyko ir pagrasino, kad atkeršys. Va, tokiu būdu ir atkeršijo. Dabar kaime panika. Žmonės bijo, kad pas bet kurį gali atvažiuoti ir išsivežti vaikus. Visoms mamoms prisakiau, kad jokiu būdu neduotų gimimo liudijimų. Kai kurios pas mane slepia“, – kalbėjo slaugytoja.

KAM PRIREIKĖ KAPĖNŲ VAIKŲ?
G. Balčiūnienė raštu kreipėsi į Mažeikių rajono savivaldybės merą prašydama išsiaiškinti, kam prireikė Kapėnų kaimo vaikų. Tokį pat raštą ketvirtadienį slaugytoja įteikė A. J. Gurauskaitės skundo išsiaiškinti atvykusiai Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierei.
Gydytoja A. J. Gurauskaitė teigė nebežinojusi, kaip dar galima apginti vaikus nuo Vaiko teisių apsaugos tarnybos savivalės. Gydytojos nuomone, Viekšniuose yra tikrai problemiškų šeimų, kuriose vyrai žmonas vaikosi su peiliais. Tačiau į tokias šeimas niekas nekreipia dėmesio.
„Dabar iš vargšės moters atėmė vaikus, nes paskambino anonimas. Žmonės išsigandę, sako, kad anksčiau tremdavo į Sibirą, o dabar į globos namus. Įsivaizduokite, kokią moralinę traumą patyrė tie vaikai! Kaip jiems toliau reikės gyventi? Šitaip traumuoti vaikų jokiu būdu negalima. Šeštadienį iš tų dviejų šeimų vaikų neatėmė, nes jie pakėlė didžiulį triukšmą. O našlaitė gynėjų neturi, todėl galima tyčiotis iš jos kaip nori“, – piktinosi gydytoja.
Viekšnių gydytojams buvo pranešta, kad dabar vaikai bus gydomi VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centre.
„Mums buvo aiškinama, kad vaikams reikia pagalbos, juos būtina gydyti. Jie buvo visiškai normalūs, sveiki vaikai. Labai keista, kad taip greitai prireikė kompensuojamųjų vaistų receptų knygutės ir vaikų perrašymo pas kitus gydytojus“, – kalbėjo A. J. Gurauskaitė.
Gydytoja pasakojo, kad Viekšniuose sklinda kalbos, jog VšĮ „Ištiesk ranką vaikams“ darbuotojai džiaugiasi vaikų pagausėjimu – dabar ši visuomeninė organizacija, kurios steigėja yra norvegė verslininkė Inger Ellen Nicolaisen, galės nusipirkti automobilį, darbuotojams pakelti atlyginimus.

SENIŪNIJOS NUOMONĖS
NIEKAS NEKLAUSĖ

R. Šalaševičiūtei Viekšnių seniūnas Aldonis Eselinas ir seniūnijos socialinė darbuotoja Laima Kaminskienė sakė nesuprantą, kodėl iš J. Michailionytės buvo atimti vaikai. Jie žino šios moters problemas, tačiau tikrai nemano, kad ji negali auginti savo vaikų. Svarbiausia, kad Jūratė tikrai nėra priklausoma nuo alkoholio.
Seniūnijos darbuotojai tikino, kad jų nuomonės dėl vaikų paėmimo iš šeimos niekas neklausė. Taip pat niekas neprašė jokių dokumentų dėl J. Michailionytės motinystės teisių apribojimo.
„Mano nuomone, labai neteisingai elgiasi vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai. Tai turėtų būti visų bendras sprendimas. O dabar mes liekame nuošalėje, nors situaciją žinome. Nenoriu lįsti į tarnybos reikalus, bet norėtųsi bendro darbo“, – sakė A. Eselinas.
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolierė teigė dar kartą įsitikinusi (Viekšniuose ji lankėsi prieš mėnesį), kad Mažeikių Vaiko teisių apsaugos tarnyba visiškai nebendradarbiauja su seniūnijomis.
„Galima pagalvoti, kad trys vaiko teisių apsaugos darbuotojai rajono situaciją geriau išmano, nei čia pat gyvenantys ir dirbantys žmonės. Juk bendruomenės pirmininkas, kunigas, mokytojas, gydytojas ir socialinis darbuotojas visada daug žino apie savo bendruomenės žmones. Jeigu visi pasakytų, kad vaikams yra blogai ir juos reikia paimti, tada taip ir reikėtų daryti. Tačiau pasirodo, kad Mažeikiuose jų nuomonė yra nereikalinga“, – kalbėjo R. Šalaševičiūtė.

GRĄŽINTI
NETURĖJO LAIKO

Dar prieš susitikdama su Mažeikių vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojomis bei VšĮ „Ištiesk ranką vaikams“ vadove, R. Šalaševičiūtė „Santarvei“ sakė esanti beveik įsitikinusi, kad šiuo atveju vaikai tapo verslo aukomis – jie paimami iš tėvų tam, kad užpildytų laisvas laikinų globos namų vietas.
Kontrolierės nuomonė dar labiau sustiprėjo, kai ji pradėjo aiškintis, koks yra VšĮ „Ištiesk ranką vaikams“ finansavimas – įstaigą išlaiko norvegės įsteigtas fondas bei laikinos vaikų globos pašalpos, tai yra kas mėnesį kiekvienam vaikui skiriama po 500 litų. Tokių pinigų negauna Vaikų našlaičių ir senelių globos namai, nes yra biudžetinė įstaiga, todėl finansavimas skiriamas iš Savivaldybės biudžeto.
VšĮ „Ištiesk ranką vaikams“ direktorė Rita Rimkienė kontrolierei negalėjo paaiškinti, kodėl buvo pažeistas įstatymas ir per tris dienas vaikai nebuvo grąžinti motinai.
„Kadangi mama geranoriškai lanko vaikučius, mes su ja kalbamės apie tai, kokią ateitį mato, kaip turi tvarkytis. Jeigu nori gauti vaikus, ji turi pakeisti savo gyvenimą“, – kalbėjo direktorė.
Vaikus lanko ne tik motina, bet ir tėvas. Į Globos namus jis, nešinas lauktuvėmis, atvyko beveik tuo pačiu metu kaip ir kontrolierė. Vyriškis pasakojo, kad jo Jūratė labai myli savo vaikus, rūpinasi jais.
„Kodėl jūs stebitės, kad ji puolė su peiliu? Juk ji taip gynė vaikus“, – kalbėjo vaikų tėvas.
R. Šalaševičiūtė įsitikinusi, kad reikalavimas, jog J. Michailionytė suremontuotų nuomojamą butą bei kasdien lankytų vaikus, yra pasityčiojimas iš žmogaus. Niekam neįdomu, iš kokių lėšų moteris tai turi daryti.
R. Rimkienė pripažino, kad tarp Jūratės ir jos vaikų yra labai stiprus emocinis ryšys, tačiau teigė, kad vaikai kėlė daug problemų: jie kėlėsi 4 val. ryto (o tai esą nenormalu) bei labai visų bijojo. Dabar esą viskas normalizavosi.
R. Šalaševičiūtė direktorės klausė, negi ji nepagalvojo apie tai, kad vaikai buvo baugūs todėl, kad buvo prievarta išplėšti iš mamos glėbio.
„Kodėl jūs piktinatės, kad jie keliasi ketvirtą ryto? Kokie įstatymai reglamentuoja vaikų kėlimąsi?Ar tai problema, dėl kurios reikėtų paimti vaikus nuo mamos? Tačiau yra teisės aktai, nurodantys, kad vaikai turi būti grąžinti tėvams per tris dienas nuo paėmimo iš šeimos. Kitu atveju turi būti tvarkoma laikina globa. Akivaizdu, kad jūs įstatymus pažeidėte“, – teigė kontrolierė.
R. Rimkienė patvirtino, kad ruošiamasi pirkti automobilį bei kelti darbuotojų atlyginimus, bet tai esą bus daroma iš steigėjos lėšų.
Vaiko teisių apsaugos tarnybos vadovė Liudvika Lapienė tikino, kad jos vadovaujama tarnyba nesielgia piktybiškai. Tačiau vedėja negalėjo paaiškinti, kodėl iki šiol vaikai negali gyventi su motina. Vienintelis pasiteisinimas – Mažeikių vaiko teisių apsaugos tarnyboje dirba tik 3 žmonės, jie užversti visokių ataskaitų rašymu.
„Sąžiningai pasakysiu – nebespėjame“, – teisinosi L. Lapienė.
R. Šalaševičiūtė stebėjosi, jog darbuotojams nepritrūko laiko tam, kad atimtų vaikus iš šeimos bei kreiptųsi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl įsakymo laikinai vaikų globai. Tačiau jo pritrūko tam, kad vaikai būtų grąžinti motinai.
Kontrolierei taip pat įtarimų sukėlė kai kurie VšĮ „Ištiesk ranką vaikams“ finansiniai dokumentai, todėl jų kopijas pasiėmė patikrinimui.
Sigito STRAZDAUSKO nuotr.:
Dviejų J. Michailionytės (dešinėje) vaikų tėvas Darius Švažas moters reakciją teisina motinišku instinktu: ji savo vaikus nuo nepažįstamų „grobikų“ norėjo apginti pagriebusi peilį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto