Pasėlių deklaravimo sėkmė priklauso ir nuo žemdirbių

Šiais metais žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas prasidėjo tuojau po Velykų, t.y. nuo vakar, ir tęsis iki birželio vidurio. Praėjusiais metais keturi tūkstančiai rajono žemės naudotojų deklaravo 60 tūkstančių hektarų naudmenų bei pasėlių ir sulaukė apie 18 milijonų litų paramos iš Europos Sąjungos. SVARBIAUSIA –
DEKLARUOTI LAIKU

Kol kas neaišku, kokio dydžio išmokos už deklaruotus pasėlius bus mokamos šiemet. Mažeikiuose lankęsi Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai patikino, kad jos turėtų didėti.
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Rimantas Gramas priminė, kad žemdirbiai deklaracijas turi pateikti iki birželio 15 dienos.
Pavėluotai pateiktos paraiškos bus priimamos iki liepos 10 dienos, tačiau suvėlavusieji deklaruoti pasėlius gali netekti dalies pinigų – už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinė paramos suma mažinama vienu procentu, išskyrus atvejus, nepriklausančius nuo pareiškėjo valios.
„Jeigu žemdirbiai pasėlius pradės deklaruoti laiku, tai šis procesas bus sėkmingas, pavyks išvengti klaidų, nesusipratimų ir didesnių eilių. Anksčiau deklaravus pasėlius, esant reikalui, daugiau laiko lieka duomenims patikslinti. Be to, praktika byloja, kad patikrą atliekančios agentūros akiratin dažniausiai papuola žmonės, deklaracijas pateikę paskutinėmis dienomis“, – akcentavo vedėjas.
PIRMOSIOMIS
DIENOMIS –
NESKLANDUMAI

R. Gramas dar prieš Velykas „Santarvę“ informavo, kad žemėlapių fragmentus, kaip ir pernai, išduos seniūnijų žemėtvarkininkai. Specialistai padės žemėlapiuose įbraižyti laukus, tačiau tai padaryti gali ir pats pareiškėjas.
Vakar rajono Žemėtvarkos skyriaus vedėjas Zigmantas Šimkus apgailestavo, kad žemėtvarkininkai negali padėti dėl pasėlių deklaravimo besikreipiantiems žmonėms, nes seniūnijų dar nepasiekė žemėlapiai.
R. Gramas paaiškino, kad žemėlapių spausdinimas stringa Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre. Jo atstovai patikino, kad bus imtasi skubių organizacinių priemonių ir kitą savaitę žemėlapiai pasieks savivaldybes.
Mažeikių apylinkės seniūnija šiemet dalyvauja elektroninio pasėlių įbraižymo projekte. Žemės naudotojams, kurių žemė yra šioje seniūnijoje, laukai bus įbraižomi arba perkeliami iš elektroninių laikmenų ir žemėlapiai išduodami tik šioje seniūnijoje. Žemėtvarkininkė Virginija Jasmontienė dar nėra sulaukusi šiam darbui reikalingos programos.
ATSAKOMYBĖ –
ŽEMĖS NAUDOTOJUI

Šiemet deklaruojančiųjų pasėlius prašoma pateikti ne tik asmens dokumentą, banko sąskaitos numerį, bet ir pasirašytą laisvos formos dokumentą – tai gali būti popieriaus lapas, kuriame surašyti pasėlių pavadinimai ir laukų plotai.
„Prašome pateikti pasirašytą informaciją, nes kai kyla neaiškumų, kai kurie žmonės bando išsisukti nuo atsakomybės, kaltę suverčia kitiems. Atseit ne taip juos supratę specialistai“, – paaiškino vedėjas.
PILDOMA BENDRA
PARAIŠKA

Nauja šiemet yra tai, kad galima pateikti bendrą paraišką tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei išmokas už energetinius augalus, kompensacines išmokas už valstybės ar savivaldybių įsteigtas saugomas teritorijas bei paramos pagal kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ ir „Natūra 2000 žemės ūkyje“.
Priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ sudaro Ekologinio ūkininkavimo programa, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas ir Kraštovaizdžio tvarkymo programa, kuri skirstoma į natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymą, šlapžemių tvarkymą ir Sosnovskio barščio naikinimą.
„Visi dokumentai bus vienoje byloje, bus atliekama viena patikra vietoje, vienas sutikrinimas su registrais, vienu metu bus išmokamos visos išmokos“, – bendros paraiškos privalumus vardijo Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo paramos programų skyriaus vyriausiasis specialistas Algirdas Lesevičius.
ĮSIPAREIGOJIMAI
PAREIŠKĖJAMS

Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai, lankydamiesi Mažeikiuose, žemdirbiams priminė, kad jie negali mažinti 2005 metais deklaruoto daugiamečių ganyklų ploto. Lietuva Europos Komisijai yra įsipareigojusi šių plotų nesumažinti daugiau kaip 10 proc. Kol kas problemų nekyla, tačiau jeigu plotai mažės, bus pareikalauta juos atstatyti.
Naųjų reikalavimų atsirado ekologiškai ūkininkaujantiems žmonėms. Per įsipareigojimų laikotarpį, kuris truks ne mažiau kaip 5 metus, paraiškoje nurodytą plotą galima sumažinti ne daugiau kaip 5 proc., o padidinti ne daugiau kaip 2 hektarais. Jeigu plotai didės daugiau, įsipareigojimų laikotarpis bus skaičiuojamas iš naujo.
Laukus ir apsaugines juostas būtina atskirti riboženkliais, apsaugines juostas įbraižyti ir deklaruoti kaip atskirus laukus, žemės nuomos ar panaudos sutartys turi būti įregistruotos ne trumpiau kaip 5 metams.
Sigito Strazdausko nuotr.:V. Jasmontienė prisipažino, kad dėl elektroninio įbraižymo žemėlapiuose kyla nemažai klausimų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto