Patobulintame biudžeto projekte – daugiau lėšų socialinėms reikmėms

Nuotrauka iš LR finansų ministerijos archyvo

Finansų ministerija pateikė Vyriausybei 2017 m. biudžeto projektą, kuris patobulintas, atsižvelgus į septynioliktosios Vyriausybės prioritetus, įvertinus Seimo narių, komitetų, valstybės institucijų siūlymus, Valstybės kontrolės, Europos Komisijos ir Euro grupės nuomonę bei valstybės finansines galimybes.

Svarbioms valstybės politikos kryptims – daugiau lėšų

Ypatingas dėmesys ir daugiau lėšų nei numatyta pirminiame projekte skirta svarbioms valstybės politikos kryptims – viešųjų pirkimų skaidrumui didinti, korupcijos prevencijai, valstybės saugumui stiprinti, savižudybių, patyčių ir smurto prevencijai.
Pavyzdžiui, Viešųjų pirkimų tarnybos asignavimams papildomai siūloma skirti 0,354 mln. eurų, nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms skubią anoniminę pagalbą, finansuoti – dar 0,2 mln. eurų, Valstybės saugumo departamento išlaidoms ir investicijoms – papildomai apie 1,5 mln. eurų, Konkurencijos tarybai – 0,220 mln. eurų daugiau nei pirmajame projekte.
Pedagogų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti papildomai suplanuota 17 mln. eurų (iš viso toms reikmėms kitąmet bus skirta 41 mln. eurų), 3,1 mln. eurų – valstybiniams mokslinių tyrimų institutų ir universitetų vyresniųjų mokslo darbuotojų, mokslo darbuotojų ir tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti, 4,9 mln. eurų – Vidaus tarnybos statuto nuostatoms įgyvendinti (iš viso šiam tikslui kitąmet numatyta 23,2 mln. eurų).

Labiau poreikiai ir galimybės

Patobulintame biudžeto projekte papildomai numatyti 44,5 mln. eurų „Sodros“ pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo kompensavimui užbaigti 2017 m. (iš viso toms reikmėms bus skirta 87,3 mln. eurų.
„Per gana trumpą laiką turėjome perkratyti prašymus skirti papildomai daugiau nei 1 milijardą eurų, sušvelninti biudžeto projekte užprogramuotą fiskalinių rodiklių riziką, įvertinti jas ne tik dvylikai mėnesių į priekį, o gerokai toliau. Todėl galėčiau teigti, kad šiame patobulintame projekte gerokai labiau subalansuoti asignavimų valdytojų poreikiai ir valstybės finansinės galimybės“, – komentuoja finansų ministras Vilius Šapoka.

Mažins deficito riziką

Patobulintu įstatymo projektu, atsižvelgiant į Valstybės kontrolės pastebėjimus, kitąmet numatomas 0,7 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas – 0,1 proc. BVP mažesnis palyginti pirmuoju projektu.
0,1 proc. mažesnis nei planuotas pirmajame biudžeto projekte prognozuojamas ir kitų metų valdžios sektoriaus struktūrinis deficitas – jis sudarys apie 1,2 proc. BVP.
Numatomo deficito pokyčiui didžiausią teigiamą įtaką turės iki kitų metų liepos 1 d. atidedamas dalies socialinį modelį sudarančių teisės aktų įsigaliojimas, didesnio deficito riziką taip pat mažins kitąmet tęsiamos mokesčių administravimo gerinimo priemonės.

Pajamų numatoma daugiau

Patobulintame įstatymo projekte 2017 m. valstybės biudžeto pajamos, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, didėja apie 43 mln. eurų ir sudaro 8,519 mlrd. eurų, asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti – 10 mln. eurų ir sudaro 9,070 mlrd. eurų (asignavimai viršija pajamas 550,3 mln. eurų).
Akcizų pajamos didinamos 45 mln. eurų dėl spartesnio akcizų tarifų etilo alkoholiui ir kitiems alkoholiniams gėrimams kėlimo, 10 mln. eurų numatoma gauti Lietuvos banko likutinio pelno, po 0,2 mln. eurų didinamos pajamos už atsitiktines paslaugas ir iš Europos Sąjungos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų.
12 mln. eurų mažinama pajamų iš PVM prognozė dėl 5 proc. PVM tarifo lengvatos vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms.
Iš 73,4 mln. eurų mažinamų asignavimų – 59,2 mln. eurų jie mažėja dėl socialinio modelio įstatymų įsigaliojimo atidėjimo iki kitų metų liepos 1 d.

Didėja savivaldybėms skirta GPM dalis

Patobulintame įstatymo projekte 0,03 procento didėja gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, o Vilniaus m. ir Kauno m. savivaldybėms – po 0,01 proc.
Valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams padidėja 183 tūkst. eurų.
Patobulintame Valstybės investicijų 2017–2019 metų programos projekte kitų metų kapitalo investicijoms numatoma skirti 6,5 m mln. eurų daugiau – iš viso 1,421 mlrd. eurų. Daugiausiai papildomų asignavimų siūloma skirti švietimo ir mokslo įstaigoms modernizuoti – 2,1 mln. eurų, valstybės sienos su Rusijos Federacija saugumui stiprinti – 2 mln. eurų, Valstybės saugumo departamento investicijoms – 1,1 mln. eurų.
Patobulintame Valstybės investicijų 2017–2019 metų programos projekte 2018–2019 metų investicijoms numatomos skirti lėšos nekito.

Parengta pagal Finansų ministerijos inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto