Pedagogės išleistoje knygoje – buvusių mokinių darbai

Birutė Marčiauskienė (antra iš dešinės) su savo buvusiomis kolegėmis iš tuometinės Kapėnų dešimtmetės mokyklos.

Prieš pat rugsėjo 1-ąją Kapėnų bendruomenei buvo pristatyta buvusios Kapėnų pagrindinės mokyklos mokytojos Birutės Marčiauskienės ketvirtoji knygelė „O varpelis širdy teskambės“, į kurią sugulė šios mokyklos mokinių kūrybiniai darbai.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja iki šiol išsaugojo pačius brandžiausius, nuoširdžiausius rašinius, rinko jų tekstus, nepuoselėdama minties išleisti knygą. Tačiau kartais pats gyvenimas pakoreguoja mūsų veiksmus.

Įvertino kaimo bendruomenė

Viekšnių Vinco Deniušio meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja, buvusi B. Marčiauskienės kolegė Rita Bacevičienė atkreipė dėmesį į tai, kad ne kiekviena kaimo bendruomenė gali džiaugtis išleista knyga. Jai pritarė bendruomenės pirmininkė Ramutė Antanavičienė, tvirtindama, kad B. Marčiauskienė ėmėsi tikrai gražaus darbo.
Prie Kapėnų bibliotekos susirinkusius kaimo gyventojus, buvusius mokinius ir mokytojus, svečius pasveikino dainų autorė ir atlikėja iš Mažeikių Vilhelmina Imbrienė. Anot jos, vaikų kūrinėliuose išryškintos gerosios jų pusės – kilnumas, pagarba, o tai – mokytojų nuopelnas.
Knygos autorė pastebėjo: be visų kitų motyvų, darbui „pasitarnavo“ ir pavasarį mus užklupęs koronavirusas.
B. Marčiauskienė apibūdino kiekvieną iš aštuonių knygelės skyrių. Ji akcentavo, kad kūrinėliai nėra pačių geriausių mokinių, tačiau jie nuoširdūs, išjausti ir pakankamai brandūs.
Pirmajame skyriuje sudėtos mintys, kurias vaikai skyrė savo brangiausiam žmogui – mamai. Kitas skyrius siejamas su meile gamtai, savo gimtinei. Nemažai vietos skirta miniatiūroms, Kapėnų krašto sakmėms, šeimos tradicijoms, papročiams, prisiminimams ir, žinoma, jausmams, išsiliejusiems eilėmis.

Kapėniškiai įsitikinę: ne kiekviena kaimo bendruomenė gali džiaugtis išleista knyga.

Knygelė užbaigiama skyriumi „Kai varpelis dar skambėjo“. Tai – buvusių mokinių ir mokytojų prisiminimai apie mokyklos veiklą praėjus 10–20 metų.
R. Bacevičienė skaitė vaikų rašytas ištraukas, skirtas Mamai, o renginyje dalyvaujantys tėvai turėjo atspėti, kas yra jų autorius. Viekšnių gimnazijos mokytoja, buvusi Birutės kolegė Dalia Margytė paskaitė keletą miniatiūrų, jautrių eiliuotų tekstų. Kita kolegė Liucija Jagielienė sakė: nors daug kas nueina užmarštin, Birutė pasistengė, kad ši knyga būtų tarsi likusios pėdos iš tų senų laikų.
R. Bacevičienė prisiminė ne vieną atvejį, kaip Birutė, grįžusi į mokytojų kambarį su krūva sąsiuvinių, džiaugdavosi mokinių rašiniais. „Mes, kiti mokytojai, matydavom tik klaidas, o ji – jausmus, kuriuos į savo kūrinėlius sudėjo vaikai.“
Pristatymo metu skambėjo V. Imbrienės atliekamos dainos, humoristiniais intarpais visus linksmino Mažeikių trečiojo amžiaus universiteto atstovė Vida Kareva.

Laiką skiria kūrybai

„Iš pasąmonės šaltinių atplaukia mintys, kurios kartais prašosi užrašomos. Taip gimsta eilėraštis, daina, miniatiūra, apsakymas“, – sako Birutė. Prieš dešimtmetį jai kilo sumanymas mintis įkūnyti pirmojoje savo kūrybos rinktinėje „Surask tą šaltinį“, išleistoje 2012 metais.
Po poros metų pasirodė antroji jos knyga „Savi tarp savų“. Į ją sudėti vyresniosios kartos Palnosų kaimo žmonių prisiminimai apie praėjusio šimtmečio įvykius, kurie palietė ir jų šeimas. Tai pažintis su to krašto gyvenimu, darbais, papročiais bei tradicijomis. Knygos autorė, jau daugiau kaip 20 metų gyvenanti Palnosuose, neabejoja, kad prisiminimai turi išliekamosios vertės. Ši knyga buvo išleista Mažeikių rajono savivaldybės lėšomis, autorei laimėjus kultūros rėmimo projektą.
Trečioji B. Marčiauskienės knyga „Tegul pildosi žodžiai…“ skaitytojus pasiekė prieš trejetą metų. Joje surinkti autentiški autorės sveikinimai ir linkėjimai asmeninių šeimos švenčių progomis.
Savo ketvirtąją knygą, pasirodžiusią šiais metais, „O varpelis širdy teskambės“ autorė linkusi prilyginti paminklui paskutinei mokyklai Kapėnų krašte, pastatytai Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo išvakarėse.
„Daugiau kaip du dešimtmečius Kapėnų mokykloje aidėjo mokinių balsai. Istorinis laikas daug ką keitė eilinių žmonių, tėvų, senelių gyvenime. Tai išliko užrašyta kai kurių rašiniuose kaip artimųjų prisiminimai, kaip šeimos istorijos ateities kartoms, kaip prisiminimas apie nutolstantį ir viską keičiantį laiką“, – kalbėjo knygos leidėja.

B. Marčiauskienės knyga „O varpelis širdy teskambės“.

Dalis į šią knygą patekusių rašinių buvo išspausdinta respublikiniame laikraštyje „Žaliasis pasaulis“, pelnę prizines vietas ir premijas. Beveik prieš du dešimtmečius devintokė I. Budaitė dalyvavo Telšių vyskupijos skelbtame konkurse „Iš kartos į kartą perduodame tikėjimo lobį“, tapo prizininke ir pelnė apdovanojimą. Prieš dešimtmetį devintokė A. Staškauskaitė knygoje išspausdintą tekstą nusiuntė konkursui „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, jis buvo įtrauktas į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išleistą knygą „Šaukėme Laisvę“.
Ir kitiems savo mokiniams B. Marčiauskienė skiepijo meilę gimtajai kalbai, literatūrai. Buvę mokiniai jos neužmiršta. Laura Vilimaitė-Skiparienė savo prisiminimuose apie mokyklą ir lietuvių kalbos mokytoją rašo: „Tai, ką iš jos išmokau, man leido tvirtai pasirinkti kelią – jau devinti metai mokau vaikus turtingos, gražios, taisyklingos kalbos – esu logopedė.“ Laura jau yra išleidusi poezijos knygelę „Naujas rytas“.
Kita buvusi Birutės mokinė Daiva Jagielaitė baigė žurnalistiką, gyvena ir dirba Vilniuje.

Pomėgiai – įvairiausi

Baigusi Vilniaus universitetą, 40 metų B. Marčiauskienė dirbo savo gimtojo krašto mokyklose. Visas jos gyvenimas prabėgo čia, Akmenės ir Mažeikių rajonuose. Gyveno Tučiuose, po to – Kapėnuose, dabar įsitvirtino Palnosuose.
Nuo pat jaunumės ji buvo aktyvi visuomenininkė, gimtosios kalbos mylėtoja. Dirbdama mokykloje leido laikraštį, kuriame spausdindavo moksleivių kūrybinius bandymus. Išėjusi į pensiją, atrado daugiau laisvo laiko, tad aktyviai įsijungė į Palnosų bendruomenės veiklą. Bene dešimtmetį buvo jos tarybos narė. Ilgą laiką B. Marčiauskienė redagavo bendruomenės laikraštį „Palnosų žinios“.
Birutė yra Mažeikių literatų klubo „Aura“ narė ir aktyviai dalyvauja jo veikloje. Nė vienais metais nepraleidžia Lazdynų Pelėdos muziejuje Paragiuose rengiamų teatro švenčių „Sugrįžimai į Paragius“. 2019-ųjų pavasarį Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“ radusi skelbimą apie respublikinį rašytojos Lazdynų Pelėdos literatūrinės premijos konkursą, moteris nedvejodama nutarė jame dalyvauti. Nesuklydo – už rašinį „Likimas suvedė“ laimėjo pirmą vietą.
B. Marčiauskienė mėgsta teatrą, kuria scenarijus spektakliams. Buvo subūrusi vaidintojų grupę, pastačiusi net du spektaklius, su kuriais aplankė nemažai aplinkinių bendruomenių. Paskutiniu metu ji užsiėmė žemaitiškų tekstų kūrimu.
Liepos 6-ąją jai įteikta „Gerumo angelo“ statulėlė, sukurta viekšniškio kalvio Česlovo Pečetausko rankomis. Anot Palnosų bendruomenės pirmininko Dariaus Buknio, ši Viekšnių kultūros centro įsteigta nominacija palnosiškei atiteko už meilę kaimui, įkvepiančią kitus gyventojus, skatinančią gyventi ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų.
Bernarda PLASTININA
Nuotr. autorės ir Virginijos MOMGAUDIENĖS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*