Per brandos egzaminą bus leidžiama naudotis žodynais

Per lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą bus galima naudotis dabartinės lietuvių kalbos žodynais. Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Nacionalinis egzaminų centras (NEC) parengė ir patvirtino 2013 m. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimo normas. Pirmą kartą egzamino vertinimo normos patvirtintos ir paskelbtos iš anksto, iki šiol jos būdavo teikiamos egzamino vertintojams po egzamino.

Vertinimas bus objektyvesnis

Nuo norminio brandos egzaminų vertinimo pereinama prie kriterinio. Mokinių pasiekimai bus vertinami pagal nustatytus vertinimo kriterijus, bet nebebus lyginami tarpusavyje, nustatant galutinius rezultatus pagal šimtabalę skalę. Šis būdas leis objektyviau įvertinti kandidatų pasiekimus ir parodys, kokį nustatyto standarto lygį jie pasiekė.
Kriterinis vertinimas nuo 2013 m. bus taikomas visiems valstybiniams brandos egzaminams.
Laikydami lietuvių kalbos brandos egzaminą, abiturientai rašys rašinį. Jie galės rinktis vieną iš keturių temų.

Vertinimo kriterijai ir taškai

Bus vertinamas rašinio turinys, kalbos taisyklingumas ir teksto raiška pagal vertinimo normose aprašytus kriterijus: kaip analizuojama tema, ar remiamasi kūriniais, kontekstu, kokia kalbinė raiška (stilius, žodyno turtingumas), raštingumas, ar laikomasi teksto struktūros ir nuoseklumo.
Maksimalus galimų surinkti taškų skaičius, numatytas vertinimo normose, – 50 taškų. Pagal vertinimo sritis šie taškai pasiskirsto tokiomis proporcijomis: turinio vertinimas sudaro 40 proc. (20 taškų), kalbos taisyklingumo – 35 proc. (18 taškų), teksto raiškos – 25 proc. (12 taškų).
Valstybinis brandos egzaminas išlaikomas atlikus egzamino užduotį ir surinkus 30 proc. visų už rašinį galimų surinkti taškų.

Pereinamasis laikotarpis – aštuoneri metai

Kadangi nuo 2013 m. visi Lietuvos abiturientai, nepriklausomai nuo jų mokymosi kalbos, laikys vienodą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, numatomas pereinamasis aštuonerių metų laikotarpis, per kurį rašinio kalbos taisyklingumo ir teksto raiškos vertinimas skirsis.
Mokyklų lietuvių mokomąja kalba mokiniams šios sritys vertinamos griežčiau nei mokyklų tautinės mažumos mokomąja kalba mokiniams. Kasmet jų vertinimas bus peržiūrimas ir, atsižvelgiant į egzamino rezultatus, koreguojamas.
Nuo spalio mėnesio NEC rengia vertintojų seminarus, kuriuose dalyvauja apie 900 mokytojų, egzaminų vertintojų iš visos Lietuvos. Seminarai rengiami 10 Lietuvos regionų.
Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino užduoties vertinimo instrukcijos paskelbtos NEC internetiniame tinklalapyje: http://www.nec.lt/naujienos/327/

Galės naudotis žodynais

Pagal švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus patvirtintą brandos egzaminų tvarkaraštį, lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas vyks birželio 3 d. Kaip ir anksčiau, abiturientai galės rinktis ir laikyti arba valstybinį, arba mokyklinį egzaminą.
Valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino trukmė – 4 val., apimtis – ne mažiau kaip 500 žodžių.
Per egzaminą bus galima naudotis dabartinės lietuvių kalbos žodynais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto