Pieno rinkos tyrimo išvados bus paskelbtos tik po viešos konsultacijos

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Konkurencijos taryba baigė pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkos tyrimą ir jo išankstines išvadas skelbia viešai konsultacijai. Rinkos tyrimo metu Konkurencijos tarybos ekspertai analizavo visus keturis pieno sektoriaus lygius – žalio pieno gamybą, supirkimą, perdirbimą ir pieno produktų platinimą.

Veiksmingiausia – burtis į kooperatyvus

Išankstinėmis rinkos tyrimo išvadomis, pieno gamintojų efektyvumą galėtų paskatinti jų derybinės galios didinimas, o tam reikia padidinti parduodamo pieno kiekius. Veiksmingiausias būdas padidinti pieno kiekius – burtis į stambius kooperatyvus arba gamintojų organizacijas ir taip užsitikrinti ilgalaikes sutartis, sustiprinti pieno gamintojų atsparumą rinkos svyravimams bei padidinti eksporto galimybes.
Rinkos tyrimo metu Konkurencijos taryba nustatė, kad net 74 proc. visų Lietuvos pieno gamintojų, parduodančių pieną perdirbti ar tiesiogiai vartoti, yra itin maži ūkiai, laikantys 1–5 melžiamas karves, o beveik trečdalis šiuo metu Lietuvoje veikiančių kooperatyvų turi penkis ir mažiau narių.

Supirkimo kainos – didesnės

„Rinkos tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad vidutinės kooperatyvams taikomos pieno supirkimo kainos viršija ūkininkams ir šeimos ūkiams taikomas kainas, pirmiausiai – dėl didesnių kooperatyvų disponuojamų žalio pieno kiekių. Tai, kad žalias pienas iš žemės ūkio bendrovių ir įmonių kartais yra perkamas brangiau nei iš kooperatyvų, lemia pieno kiekis, jo kokybė, taip pat tiekėjų lojalumas bei tiekimo pastovumas“, – pažymi Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.
Konkurencijos taryba primena, kad jau nuo 2012 m. Europos Sąjungoje galiojantis Pieno paketas suteikia išimtis pieno gamintojams ir supirkėjams: jie gali burtis į gamintojų organizacijas ir kolektyviai derėtis dėl kainų bendram žalio pieno kiekiui, nepažeisdami Konkurencijos įstatymo. Nuo 2012 m. galiojančiomis išimtimis kolektyviai derėtis dėl kainų ir taip sustiprinti derybines galias Lietuvos pieno rinkos dalyviai dar nepasinaudojo, dažniausiai savo sprendimą veikti pavieniui motyvuodami tuo, kad sunku suderinti skirtingus interesus.
„Suprantame pieno gamintojų nerimą, tačiau, pavyzdžiui, Vokietijos ūkininkai, nepaisant didelio jų skaičiaus bei skirtingų interesų, sugebėjo susijungti į tris gamintojų organizacijas“, – pabrėžia Š. Keserauskas.

Atitinka pasaulines tendencijas

Konkurencijos tarybos ekspertai taip pat tyrė priežastis, kodėl žalio pieno kainos sumažėjo daugiau nei pieno produktų kainos, ir nustatė, kad žalio pieno dalis visoje pieno produkto kainos struktūroje užima apie 50 proc. Tai reiškia, kad, sumažėjus žaliavos kainai, negalima tikėtis vienodo procentinio pieno produkto kainos sumažėjimo, kadangi perdirbėjai patiria ne tik su žaliavos pirkimo, bet ir kitų, dažnai ilgalaikių, veiklos kaštų.
Rinkos tyrimo metu Konkurencijos tarybos ekspertai taip pat išanalizavo 2012–2015 m. žalio pieno supirkimo kainų tendencijas ir nustatė, kad Lietuvos žalio pieno supirkimo kainos iš esmės atitinka pasaulines pieno produktų kainų tendencijas.

Pateikė siūlymus

Didelė dalis Konkurencijos tarybos apklaustų pieno gamintojų neatsakė į klausimą, kokios problemos, be mažų pieno supirkimo kainų, šiuo metu egzistuoja pieno ir pieno produktų sektoriuje. Tiesa, visi Konkurencijos tarybos tyrime dalyvavę rinkos dalyviai išsakė pageidavimą pasirašyti ilgesnės trukmės sutartis.
Atsižvelgdama į rinkos tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Konkurencijos taryba siūlo Žemės ūkio ministerijai, Žemės ūkio rūmams bei kitoms organizacijoms, atsakingoms už Pieno paketo įgyvendinimą, padidinti informacijos sklaidą rinkoje ir šviesti rinkos dalyvius apie gamintojų organizacijų steigimo naudą ir galimybes.
Taip pat siūloma numatyti apsaugos ir kontrolės mechanizmus, kurie užtikrintų, kad paramą gaunantys kooperatyvai būtų steigiami realios narystės pagrindu, o į tokius kooperatyvus žalią pieną tiekiantiems pieno gamintojams būtų užtikrinta maksimali nauda.
Siūloma didinti minimalų Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme numatytą narių skaičių, reikalingą kooperatyvui įsteigti, ir (arba) numatyti, kokia dalis bendro superkamo žalio pieno privalo būti supirkta iš kooperatyvo narių.
Pieno supirkimo taisyklėse, kuriose numatyta rekomenduojama pieno pirkimo-pardavimo sutarčių forma, ir (arba) kituose aktualiuose teisės aktuose siūloma įtvirtinti minimalią pieno pirkimo-pardavimo sutarčių trukmę ir taip padidinti visų rinkos dalyvių lojalumą ir veiklos efektyvumą.
Konkurencijos taryba Pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkos tyrimą pradėjo 2014 m. gruodžio 23 d. Rinkos tyrimas buvo pradėtas atsižvelgus į pieno ir pieno produktų sektoriaus svarbą, netolygius kainų pokyčius pieno produktų tiekimo grandinėje bei įvertinus tai, kad pieno sektoriuje kylančias konkurencijos problemas Konkurencijos taryba jau kelis kartus analizavo tirdama įtariamus pažeidimus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto