Pritarta dar penkiolikos ES finansuojamų priemonių atrankos kriterijams

ELTOS nuotrauka

Stebėsenos komitetas patvirtino dar 15 Švietimo ir mokslo, Energetikos, Sveikatos apsaugos, Susisiekimo, Ūkio bei Vidaus reikalų ministerijų administruojamų ir 2014–2020 m. ES fondų lėšomis finansuojamų priemonių projektų atrankos kriterijams.

Daugiau dėmesio – projektų viešam aptarimui

Pagal šiuos kriterijus bus vykdoma studijų tarptautiškumo didinimo, mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimo, studijų sistemos tobulinimo, elektros skirstomųjų tinklų modernizavimo ir plėtros, skubios medicininės pagalbos infrastruktūros tobulinimo, darnaus judumo priemonių diegimo, pėsčiųjų ir dviračių takų plėtros, viešojo transporto atnaujinimo, vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir kitų projektų atranka.
Svarstant mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) infrastruktūros projektų atrankos kriterijus, stebėsenos komiteto nariai, Europos Komisijos atstovai pabrėžė, kad finansavimas MTEPI infrastruktūros projektams gali būti skiriamas tik tuo atveju, jei ši infrastruktūra reikalinga sumanios specializacijos strategijai įgyvendinti ir atitinka verslo poreikius. Taip pat nuspręsta, kad rengiant šiuos projektus daug dėmesio bus skiriama šių projektų viešam aptarimui su socialiniais ir ekonominiais partneriais.

Jau išmokėta daugiau kaip 230 mln. eurų

Šiuo metu ES investicijas administruojančios institucijos jau yra suderinusios 182 priemones, kurioms įgyvendinti skirta daugiau kaip 5,7 mlrd. eurų, t.y., 85 proc. visai 2014-2020 m. veiksmų programai skirtų lėšų. Suderintoms priemonėms institucijos aktyviai rengia projektų finansavimo sąlygų aprašus, kvietimų teikti paraiškas dokumentus, taip pat sudaro planuojamų įgyvendinti valstybės ir regionų projektų sąrašus.
Naujausiais duomenimis, šiuo metu įgyvendinamų projektų bendra vertė siekia daugiau kaip 660 mln. eurų.
Iš jų daugiausiai projektų vykdoma aplinkosaugos, susisiekimo, socialinės apsaugos ir verslo srityse.
Už atliktas investicijas projektų vykdytojams jau išmokėta daugiau kaip 230 mln. eurų 2014–2020 m. ES fondų lėšų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto