Protesto akciją prie Seimo vėl rengia lietuvių kalbos gynėjai

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Antradienį Seimui planuojant pateikti įstatymų projektus, reglamentuojančius vardų ir pavardžių rašymą dokumentuose, Lietuvos liaudies partija vėl kviečia į protesto piketą „Lietuvių kalbos aneksija Seime“. Protestuotojai ragins viešai pasmerkti politikus, balsuojančius už neteisėtas vietovardžių, vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymų pataisas.

Protesto akcijos jau vyko

Piketo organizatoriai atkreipia dėmesį, kad „antikonstitucinis Konstitucijos 14 straipsnio: „Valstybinė kalba – lietuvių kalba“ griovimas – ne kas kita kaip faktinė lietuvių kalbos aneksija. O ji reikalinga kitam ardomajam žingsniui – valstybės teritorinio vientisumo ardymui ir užslėptai separatistinei politikai, netolimoje ateityje pirmiausiai reikalaujant Vilniaus krašto autonomijos“.
Lietuvos liaudies partija kreipiasi į visas šalies pilietines organizacijas, Pasaulio lietuvių bendruomenę, Pasaulio lietuvių jaunimą, ragindama išreikšti savo poziciją dėl Seime vykdomos esą antivalstybinės politikos ir jos grėsmingų pasekmių visai valstybei.
Birželio 19 d. kelios dešimtys piketuotojų buvo susirinkę prie Seimo, protestuodami prieš socialdemokratų Gedimino Kirkilo ir Irenos Šiaulienės parengtą „Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo“ projektą.
Pasak akcijos iniciatorių, pagal šį sunkiai paaiškinamą įstatymo projektą, visų piliečių pavardės būtų rašomos nelietuviškais lotyniško pagrindo rašmenimis, į lietuvių kalbos abėcėlę dirbtinai įterpiant dešimtis naujų raidžių ir jų net neištariamų svetimų garsų, nebūdingų lietuvių valstybinei kalbai. Esą nė vienoje pasaulio valstybėje tokių keistenybių nėra ir negali būti.
Akcijos dalyviai žadėjo imtis radikalių priemonių ir skelbti visuotinį boikotą prieš politikus, kurie į lietuvišką abėcėlę ketina įterpti svetimus garsus.
Protesto akcijoje taip pat dalyvavo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Tarybos Lietuvos Respublikos Konstitucijai ginti, „Vilnijos“ draugijos atstovai.

Prašys išbraukti projektus iš darbotvarkės

Anot „Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos“ Abėcėlės skyriaus autoriaus hab. dr. Kazimiero Garšvos, šis projektas ne tik gadina santykius tarp tautinių bendruomenių Lietuvoje, bet ir kenkia patiems lenkams, kadangi iškraipo ir lenkiškas baltų kilmės pavardes.
„Trūksta objektyvios informacijos, buvo dvi kalbininkų konferencijos, prieš 5 metus ir dabar, ir viskas yra išspręsta – turi būti rašoma pagal tradicinę abėcėlę“, – teigė K. Garšva.
Vieną įstatymo projektą parengė Seimo nariai socialdemokratai Gediminas Kirkilas ir Irena Šiaulienė, alternatyvų dokumentą rengė konservatoriai Valentinas Stundys ir Rytas Kupčinskas.
Šie projektai dar nepasiekė Seimo salės, nes birželio 19 d. buvo išbraukti iš darbotvarkės.
Beje, Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius pirmadienį konservatorių vardu žadėjo vėl prašyti išbraukti šiuos įstatymų projektus iš Seimo darbotvarkės ir siūlyti juos svarstyti rudenį.

Išimtys, tampančios taisykle…

Socialdemokratų projekte įtvirtintas principas – vardai ir pavardės rašomi lietuviškais rašmenimis, taip pat nustatytos išimtys, kada pagal dokumento šaltinį asmenvardžiai paraidžiui nurašomi lotyniško pagrindo rašmenimis arba perrašomi lietuviškais rašmenimis pagal tarimą, jei dokumento šaltinyje asmenvardžiai pateikti tik nelotyniško pagrindo rašmenimis.
Pagal projektą, išimtys taikomos užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiams, pateikusiems dokumento šaltinį, kuriame pavardė įrašyta lotyniško pagrindo rašmenimis (pvz., užsieniečių sutuoktiniams, jų vaikams). Tačiau ir šiais atvejais, asmens pageidavimu, prioritetas būtų teikiamas lietuviškiems rašmenims.
„Taigi išimtiniais, įstatymo numatytais atvejais – valstybės ir savivaldybių sudaromuose ir išduodamuose asmens ar kituose dokumentuose būtų leidžiama vardus ir pavardes rašyti lotyniško pagrindo rašmenimis, kaip įprasta visose (išskyrus Lietuvą ir Latviją) šalyse, kurių kalbų rašmenys yra lotyniško pagrindo“, – sako projekto rengėjai.
Jie pažymi, kad asmens vardas ir pavardė, įrašyti į asmens dokumentus iki šio įstatymo įsigaliojimo, galės būti keičiami pagal jame įvardytus reikalavimus tik asmens prašymu.
Siūloma, kad Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymas įsigaliotų 2015 m. sausio 1 d.

Kaip papildoma informacija

Atsižvelgiant į piliečių reikalavimą ginti valstybinę kalbą, Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūno pavaduotojas, Šešėlinės vyriausybės švietimo ir mokslo ministras Valentinas Stundys parlamentarų grupės vardu įregistravo alternatyvų Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą.
Šiuo dokumentu siūloma nustatyti, kad Lietuvos piliečiams visais atvejais pagrindinė būtų lietuviška asmenvardžių forma, tačiau asmens pageidavimu, kaip papildoma informacija, gali būti įrašoma ir asmenvardžio grafinė forma to asmens pasirinkta kalba.
Lietuvos pilietybę įgijusiems asmenims, kurie turėjo nelietuvišką vardo ir(ar) pavardės formą, ši forma būtų įrašoma papildomai. Sutuoktiniams bei jų palikuonims, kurie įgijo užsieniečių ar asmenų be pilietybės pavardės formą, ši forma, pagal projektą, taip pat įrašoma kaip papildoma informacija, tačiau kaip pagrindinė, oficiali yra išsaugoma lietuviškai perrašyta atitinkamos pavardės forma.

60 tūkst. parašų – už valstybinę kalbą

Įstatymas nustatytų pareigą Lietuvos kompetentingoms institucijoms nurodyti asmens vardo ir pavardės lietuvišką formą net ir tais atvejais, kai jų sudaromuose ar išduodamuose dokumentuose nurodomi asmenys nėra Lietuvos piliečiai.
„Taip bus pasiektas aiškumas dėl Lietuvos piliečių, susituokusių su kitų valstybių piliečiais, ir jų vaikų pavardžių, taip pat tautinėms mažumoms priklausančių asmenų vardų ir pavardžių ar Lietuvos pilietybę įgyjančių užsieniečių vardų ir pavardžių rašymo. Atsižvelgiant į Latvijos praktiką, taip būtų išsaugota valstybinės kalbos sistema ir iki minimumo sumažinami nepatogumai dėl lietuviškos asmenvardžių perrašos. Atkreiptinas dėmesys, kad lietuvių kalbos sistema yra gimininga latviškajai, todėl Latvijos praktika šioje srityje yra svarbiausia Lietuvai“, – sako projekto autoriai.
Šio įstatymo projekto rengimą inicijavo Seimo nariai V. Stundys ir R. Kupčinskas, atsižvelgę į 60 tūkstančių piliečių „Reikalavimą ginti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą ir teritorinį vientisumą“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*

Naujienos iš interneto