Rajono biudžeto tvirtinimo išvakarėse – politiniai pasistumdymai?

Rytoj vyksiančiame Tarybos posėdyje turėtų būti patvirtintas svarbiausias savivaldos dokumentas – rajono biudžetas. Konservatoriai taip pat apsisprendė už jį balsuoti, tačiau jiems atstovaujantis Savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis visą atsakomybę sieks suversti koalicijos partneriams socialdemokratams. Opozicijos teigimu, meras kraunasi politinius dividendus ir prieš būsimus savivaldos rinkimus nori „išjoti ant balto arklio“.


LĖŠŲ TREČDALIU MAŽIAU
Akmenukais besimėtantys politikai ir Savivaldybės administracija sutaria dėl vieno: finansinė situacija kritinė ir „biudžetininkams“ nebus lengva išgyventi. Svarstomo biudžeto apimtis – 129,5 mln. litų, arba 21 mln. litų (16 proc.) mažesnė negu 2009-aisiais.
Savivaldybės Finansų skyriaus duomenimis, biudžetinėms įstaigoms pagal Tarybos patvirtintas tvarkas normaliai išgyventi trūksta 16,5 mln. litų. Šiemet asignavimai joms mažės apie 30 proc.
Savivaldybės administracija drauge su biudžeto asignavimų valdytojais (iš biudžeto išlaikomos įstaigos, organizacijos), kurių rajone yra 74, ne kartą tarėsi, kaip išgyventi sudėtingomis sąlygomis. Kiekvienas valdytojas turėjo pateikti priemones, kurios leistų subalansuoti biudžetą ir sutaupyti trūkstamas lėšas.
Tiesa, koks tikrasis biudžeto deficitas, sunkiai orientuojasi ne tik politikai, bet ir jo projektuotojai. Vienu metu buvo teigiama, kad trūksta apie 5 mln. litų, vėliau apsistota prie 2,3 mln. Šeštadienį vykusiame Savivaldybės tarybos jungtiniame komitetų posėdyje nuskambėjo, kad biudžetui subalansuoti trūksta 700 tūkst. litų suma.

SOCIALDEMOKRATAI PYKSTA
Biudžeto projektas ne kartą buvo svarstytas įvairiuose susitikimuose, posėdžiuose. Ryžtingesnių Savivaldybės administracijos žingsnių, išsamios analizės, skaičiavimų pasigedo ne tik opozicijai atstovaujantys politikai, bet ir valdančiosios koalicijos lyderis meras Vilhelmas Džiugelis.
Mero vieši pasisakymai, kad jis tebesvarsto, ar balsuoti už šių metų nesubalansuotą biudžetą, supykdė koalicijos partnerius socialdemokratus. Esą tai paralyžiuotų Savivaldybės administracijos, kurios vadovas Bronius Kryžius – jų bendrapartietis, darbą.
Socialdemokratai neetiškais, nekorektiškais vadina mero mėtomus akmenukus į Savivaldybės administracijos ir jos vadovo daržą.
„Ketverius metus dirbame vienoje koalicijoje su konservatoriais ir meru. Todėl turėtume dalintis atsakomybe už priimtus sprendimus bei atliktus darbus“, – teigė Socialdemokratų partijos Mažeikių skyriaus pirmininko pareigas laikinai einantis Antanas Tenys.
Mero viešai nenorintys kritikuoti socialdemokratai pasigenda ir jo didesnio indėlio rajonui. Tuo labiau kai šalies valdžia yra V. Džiugelio kolegų konservatorių rankose.

VIEŠUMAS – JĖGA
V. Džiugelį kritikuojantys politikai politiniu šou pavadina ir prieš pat biudžeto tvirtinimą surengtą spaudos konferenciją, kurioje buvo paviešinti Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos patikrinimo rezultatai. Po kontrolierių ir trijų komisijų išvadų, kai kuriems valstybės tarnautojams buvo pareikštos nuobaudos (apie tai – kitas „Santarvės“ rašinys – B. R.).
„Bet kuris mano pasisakymas, teisybės ieškojimas suvedamas į politiką“, – replikavo dėl tokių priekaištų meras.
V. Džiugelis „Santarvei“ teigė, kad jo jėga – viešumas. Dėl to jis atvirai kalbąs apie kritinį biudžetą, Savivaldybės administracijos klaidas.
Be to, meras norįs, kad žmonės atskirtų, kas už ką atsakingas, o ne visas kritikos ietis nukreiptų į jį.
V. Džiugelis paaiškino, kad yra dvi savivaldos institucijos. Administracijos direktorius atstovauja vykdomajai, meras – atstovaujamajai valdžiai, tačiau gyventojai viską suplaka į viena.
„Aš neturiu parašo teisės nė vienam litui. Pagal Vietos savivaldos ir Biudžeto sandaros įstatymus, už biudžeto sudarymą, jo subalansavimą išskirtinai atsako administracijos direktorius. Toks yra ir Vyriausybės atstovo išaiškinimas“, – teisės aktus cituoja meras.

ATSAKOMYBĘ „ATIDUOS“ SOCIALDEMOKRATAMS
Savivaldybės meras V. Džiugelis ne kartą yra kalbėjęs, jog jam trūksta argumentų, įrodymų tam, kad galėtų apsispręsti, kaip balsuoti už biudžetą. Jis ir „Santarvei“ yra teigęs, kad negalėtų balsuoti, neturėdamas garantijų, jog „biudžetininkams“ bus išmokėti atlyginimai.
Prieš porą dienų meras kalbėjo jau kitaip. Už biudžetą jis ir konservatorių frakcija balsuos, nes nepatvirtinus svarbiausio dokumento, rajonas negautų dotacijų iš Vyriausybės. Tačiau prisiimti atsakomybę reikalaus socialdemokratų.
„Yra koalicinis susitarimas. Atstovaujamoji valdžia, t.y. meras ir vicemeras yra Tėvynės sąjungos (krikščionių demokratų), o vykdomoji – administracija, yra tarsi socialdemokratų“, – argumentus išsakė meras.
V. Džiugelis prisipažino netikįs administracijos pateiktais skaičiais, kad iki subalansuoto biudžeto trūksta tik 700 tūkst. litų.

KOALICIJOS GRIAUTI NESIRUOŠIA
Ir politikai, ir politiniu gyvenimu besidomintys mažeikiškiai jau senokai pastebi valdančiojoje koalicijoje kilusius nesutarimus. Kad yra įtampa, neneigia ir koalicijai atstovaujantys politikai, tačiau išsamiau komentuoti to nėra linkę.
„Yra įtampa, nenuslėpsi. Tačiau tai grynai darbinė atmosfera“, – trumpai paaiškino socialdemokratas Vytautas Mažeikis.
Viešojoje erdvėje jau ėmė sklisti kalbos apie naujas postų dalybas. Esą V. Džiugelis socialdemokratų reikalaująs paaukoti Savivaldybės administracijos direktorių Bronių Kryžių, o jo vietą užimtų V. Mažeikis.
Socialdemokratų frakcijos seniūnė Irena Macijauskienė „Santarvei“ paneigė kalbas apie personalijų pasikeitimus.
Anot jos, pinigų biudžete trūksta visoje šalyje, norint pritarti B. Kryžiaus atstatydinimui, reikėtų žinoti, kuo jis prasikalto.
Tarybos narys A. Tenys prasitarė, kad su socialdemokratais meras kalbėjęs tik apie Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų keitimą.
„Mes pasakėme, kad tai yra koalicijos griovimas. Tada turėtų atsistatydinti ne tik pavaduotojai, direktorius, bet ir visa Tarybos koalicija, nes būtų pažeisti koalicijos partnerių susitarimai“, – prisiminė politikas.

PASIGEDO RYŽTINGO DARBO
Savivaldybės meras V. Džiugelis „Santarvei“ neigė mieste sklandančius gandus apie jo norą keisti Savivaldybės administracijos direktorių.
„Aštuntus metus su Kryžiumi dirbu. Tai nuostabus, jautrus žmogus. Tačiau šioje situacijoje išsiskiria mūsų požiūriai, ir tiek. Socialdemokratai sako, kad biudžetas subalansuotas. Mano požiūriu, visa ta struktūra, kurią valdome dabar, visiškai neatitinka finansinių srautų ir reikalingi drastiški pokyčiai“, – teigė meras.
Politikas prisiminė savo, kaip ligoninės vadovo, drastiškus žingsnius tempiant ją iš finansinės duobės: atsisakyta Gimdymo namų, sumažinta 120 etatų. Ryžtingų žingsnių jis pasigendąs ir iš Savivaldybės administracijos. Apie tai jis kalbėjęsis su socialdemokratų frakcija, jos seniūne, šios partijos pirmininku.
„Man reikia vieno – darbo. Aš noriu ryžtingo ir intensyvaus darbo“, – akcentavo meras, kalbėdamas apie administracijos veiksmus.
Anot V. Džiugelio, jeigu nebus struktūrinių pokyčių, drastiškų reformų, biudžeto laukia finansinis krachas. Meras nuogąstauja, kad gali pritrūkti pinigų net atlyginimams išmokėti.
„Duok Dieve, kad aš klysčiau. Aš labai noriu, kad klysčiau. Tada viešai visų atsiprašysiu, kad mąsčiau neteisingai“, – pažadėjo meras ir pridūrė, kad jo pasisakymai buvę griežti dėl to, jog norėjęs tiktai gero: tiek administracijai, tiek jos direktoriui.
Savivaldybės administracijos direktorius B. Kryžius nenorėjo vertinti mero pasisakymų.
„Kadangi esu politinio pasitikėjimo asmuo, esame sutarę, kad jei meras negalės su manimi dirbti, pirmiausia mane apie tai informuos. Negali dirbti du skirtingi žmonės tą patį darbą rajonui vienas kitu nepasitikėdami. Man meras nėra nieko sakęs“, – patikino pašnekovas.
B. Kryžius neneigė, kad biudžetas krizinis, tačiau padėties nedramatizuoja. Jis įsitikinęs, kad pavyks išgyventi ir atlyginimus darbuotojai gaus.

OPOZICIJA NEBALSUOS
Opozicija už biudžetą ketina nebalsuoti.
„Tai badmečio biudžetas. Tiek apkarpytas, kad vargu ar lapkričio gruodžio mėnesiais darbuotojai gaus algas“, – samprotavo opozicijai atstovaujantis partijos „Tvarka ir teisingumas“ Mažeikių skyriaus pirmininkas Saulius Šiurys.
Tačiau politikas stebėjosi, kad Savivaldybės meras visą politinę atsakomybę ketina užkrauti ant socialdemokratų pečių.
„Meras už biudžetą lygiagrečiai atsakingas. Jis yra koalicijoje, Tarybos, o kartu sprendimų priėmimų vadas. Džiugelis neturėtų atskirti vykdomosios valdžios nuo politinės. Laivas turi plaukti pagal kapitono nurodymą. Manyčiau, kad jis nori išjoti ant balto žirgo. Atseit jis teisus, administracija – ne“, – replikavo pašnekovas ir pridūrė, kad, ko gero, šią situaciją meras norės panaudoti per rinkimus.
Politiko nuomone, koalicija drauge turi eiti iki šios kadencijos galo .
„Jeigu koalicija nebesusikalba, meras nepasitiki administracija, ši ignoruoja merą, turėtų atsistatydinti V. Džiugelis, nes jis atsakingas už visą Tarybos veiklą“, – savo nuomonę išsakė opozicijos atstovas.
Sigito STRAZDAUSKO nuotrauka.: V. Džiugelio ir B. Kryžiaus skirtingas požiūris į krizinį biudžetą sukėlė įtampą ir valdančiojoje koalicijoje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto