Rajono piliakalniai mena pirmykščius žmones

Daubarių piliakalnis. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Mažeikių rajone gausu didesnių ir mažesnių piliakalnių. Vieni jų sutvarkyti ir pritaikyti žmonių poilsiui, o kiti stūkso apleisti ir krūmais apžėlę. „Santarvė“ aplankė penkis iš trylikos rajone registruotų piliakalnių.

Mėgstamas poilsiautojų

Vienas pirmųjų aplankytųjų – Renavo piliakalnis, kuris yra prie Krikštonių kaimo Sedos seniūnijoje. Šis piliakalnis pasiekiamas važiuojant keliu Židikai–Renavas, neprivažiavus Renavo sodų ir pasukus į kairę rytų kryptimi.
Piliakalnis yra Varduvos kairiojo kranto kilpoje esančioje aukštumėlėje. Jo šlaitai apardyti erozijos, o aikštelėje pilna duobių.
Piliakalnis apaugęs paskirais lapuočiais, o aikštelė dirvonuoja. Apžiūrint piliakalnį susidarė įspūdis, kad seniai jis bebuvo tvarkomas.
Vietiniai gyventojai „Santarvei“ sakė, kad kiek leidžia galimybės, piliakalnis yra aptvarkomas. Mokiniai, dalyvavę akcijoje „Darom 2012“, surinko ant Renavo piliakalnio susikaupusias šiukšles.
Vasaros metu esą šią vietą labai mėgsta poilsiautojai. Gana dažnai čia atvažiuoja jaunavedžiai įsiamžinti fotografijose išskirtinio grožio gamtovaizdžio fone.
Mokslininkai, atlikę Renavo piliakalnio tyrimus, nustatė, kad pylimas supiltas vienu kartu iš molio, vidinėje pašlaitėje sustiprintas akmenimis. Po pylimu aptiktas vasarą nukirstų ir sudegintų lapuočių medžių ir krūmų sluoksnis. Pylime taip pat rasta gyvulių kaulų, grublėtos keramikos šukė.
Spėjama, kad piliakalnis atsirado I tūkstantmetyje.

Piliakalnis apgadintas

„Santarvė“ užsuko ir į Renavo piliakalnio kaimynystėje esantį Rimolių piliakalnį.
Jis taip pat yra Sedos seniūnijoje. Šis piliakalnis pasiekiamas važiuojant Renavo–Sedos keliu, Rimoliuose pasukus į dešinę, pavažiavus ant kalvos bei pasukus į kairę.
Piliakalnis supiltas Varduvos dešiniajame krante, siauriausioje didelės kilpos vietoje. Aikštelė netaisyklingo ovalo formos, iš visų pusių apjuosta pylimo, kuris išliko tik pietinėje dalyje, fragmentas – šiauriniame krašte.
Piliakalnio išorinis šlaitas leidžiasi į griovį, už kurio supiltas antras pylimas. Už šiaurinio pylimo, dabar likusiame siaurame ožnugaryje yra buvęs priešpilis.
Šiuo metu piliakalnis labai apardytas arimų, šiaurės vakarų šlaitą apgadino erozija.

Rodyklės nėra

Neaplenkėme ir Daubarių piliakalnių, esančių Tirkšlių seniūnijoje. Jie pasiekiami nuo Mažeikių pietvakarinio apvažiavimo važiuojant iš rytų, pervažiavus Viešetę ir pasukus keliuku  į dešinę. Tiksliai nežinančiam jų buvimo vietą gana sunku rasti, nes jokios nuorodos nuo pagrindinio kelio nėra.
Daubarių piliakalniai yra greta vienas kito Viešetės upelio slėnyje, ties santaka su Stulpo upeliu.
Istoriniai šaltiniai byloja, kad gynybinius piliakalnius daugiau nei prieš 2000 metų įrengė viena kuršių genties bendruomenė.

Aptikti senovės gyvenvietės pėdsakai

Atlikus archeologinius tyrimus paaiškėjo, kad žmonės pirmame piliakalnyje gyveno I tūkstantmečio prieš mūsų erą pabaigoje –  II tūkstantmečio pradžioje, o jo senovės gyvenvietėje – mūsų eros I tūkstantmečio pradžioje – mūsų eros II tūkstantmečio pradžioje.
Piliakalnio rytų ir pietryčių papėdėse taip pat aptikti senovės gyvenvietės pėdsakai.
O piliakalnio aikštelės iškastame kultūriniame sluoksnyje aptikta sudegusių rąstų, piliakalnio gynybinės užtvaros ir stulpinės konstrukcijos pastatų pėdsakų, lygiu paviršiumi lipdytos keramikos. Ištirtoje senovės gyvenvietės vietoje rasta ir stulpinės konstrukcijos pastatų pėdsakų, židinių, akmeninės krosnies ir geležies lydymo krosnelių liekanų, lipdytos bei žiestos keramikos, geležinių peilių dalių, žalvarinis žiedas.
Po senovės gyvenvietės kultūriniu sluoksniu aptikta net akmens amžiaus žmonių gyvenimo pėdsakų.
Daubarių piliakalniai buvo sutvarkyti prieš trejetą metų – sutvirtintas Viešetės upelio ardomas vieno piliakalnio šlaitas, išretinti želdiniai, suformuota žolės danga. Taip pat įrengti pėsčiųjų takai, laiptai į piliakalnius, tiltelis per upelį.

Apipintas legendomis

Gyvolių piliakalnį „Santarvė“ aplankė dar šių metų pavasario pradžioje. Šis piliakalnis įsikūręs prie Gyvolių kaimo, dešiniajame Virvytės krante.
Jis pasiekiamas keliu Palnosai–Kairiškiai pravažiavus Gyvolių kaimą, ties kelio posūkiu pasukus į dešinę vakarų kryptimi čia esančios sodybos link.
Jis šiuo metu baigiamas tvarkyti. Nuo jau įrengtos apžvalgos aikštelės atsiveria atmintin įsirėžiantis upės vaizdas. Spėjama, kad šis piliakalnis mena laikus, kai karuose kovėsi kalavijuočiai.
Apie piliakalnį vietos gyventojai taip pat įvairias istorijas pasakoja. Viena iš jų, kad piliakalnį supylė žemaičių krašto moterys. Esą tuomet, kai Lietuvą užplūdo švedai, jie suvarė besilaukiančias moteris ir liepė prijuostėmis supilti kalvą, kad jos pavargtų ir kūdikių neišnešiotų.

Registruota ir daugiau piliakalnių

Be „Santarvės“ aplankytųjų, dėmesio verti ir kiti rajone registruoti piliakalniai.
Dapšių piliakalnis, esantis Židikų seniūnijoje, pasiekiamas keliu Ukrinai–Kugiai, už Nurupio pavažiavus lauko keliuku ir pasukus į kairę.
Pirmasis Griežės piliakalnis taip pat yra Židikų seniūnijoje. Norint jį pasiekti, reikia važiuoti nuo UAB „ORLEN Lietuva“ Griežės kaimo link ir, pervažiavus Varduvos upę, pasukti į kairę.
Antrasis Griežės piliakalnis yra šiek tiek toliau į pietus nuo pirmojo.
Židikų seniūnijoje yra ir dar vienas – Ritinės – piliakalnis.
Jį galima pasiekti važiuojant keliu Pikeliai–Židikai, Ritinės kaimo pradžioje pasukus į kairę.
Jautakių piliakalnis glaudžiasi Tirkšlių seniūnijoje. Pasiekti jį galima važiuojant Mažeikių–Skuodo plentu, netoli Mažeikių pietvakarinio apvažiavimo pasukus į kairę, į sodų bendrijas, ir laikantis dešinės pusės.
Leckavos piliakalnį galime rasti Reivyčių seniūnijoje, važiuodami Leckavos–Buknaičių keliu, prieš Gilupį pasukę į kairę. Piliakalnis stūkso tarp krūmų.
Sedos seniūnijoje taip pat registruoti du piliakalniai: Sedos ir Vadagių.
Į Sedos piliakalnį galima patekti važiuojant keliu Seda–Pašilė, dar neišvažiavus iš Sedos ir pasukus į dešinę, į kalvą vedančiu keliuku.
Į Vadagių piliakalnį pateksime važiuodami keliu Ukrinai–Šiliai, ties nežymiu lauko keliuku pasukę į kairę. Piliakalnis yra dešiniau ten augančio eglynėlio.  

One Reply to “Rajono piliakalniai mena pirmykščius žmones”

  1. Vardas (privalomas) parašė:

    Rašoma „Renavo piliakalnis, kuris yra prie Krikštonių kaimo Sedos seniūnijoje”. Tokio kaimo mūsų rajone nėra.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*