Ramų sporto funkcionierių gyvenimą sujaukė… vienas prašymas

Viešosios įstaigos Mažeikių sporto centro prašymas perimti sporto kompleksą išjudino valdininkus ir sportininkus, į paviršių iškėlė ydingus dalykus. Iš letargo miego keliasi ir svarų žodį turėsianti tarti Sporto taryba. Nors rajono sporto koordinatoriaus Petro Norvilo teigimu ši taryba dirba išsijuosusi, ypatingų darbų aptikti nepavyko.


PERIMTI KOMPLEKSĄ –
BŪTINYBĖ
Viešoji įstaiga Mažeikių sporto centras, kurios viena iš dalininkių yra ir Savivaldybė, administruoja reprezentacinių krepšinio ir futbolo komandų išlaikymą bei jų dalyvavimą šalies čempionatuose.
Šiam tikslui biudžetas formuojamas tokiu principu: pagal susitarimą „Mažeikių nafta“ skiria 50 proc. reikalingų lėšų, kita dalis – rajono verslo įmonių parama, pajamos už reklamines paslaugas bei Savivaldybės parama.
Viešoji įstaiga dar prieš praėjusį mėnesį vykusį Tarybos posėdį kreipėsi į įstaigos dalininką Savivaldybę, tiksliau į jos merą Vilhelmą Džiugelį, prašydama perduoti valdyti pagal panaudos sutartį Strazdelio g. 1 (prie vandentiekio bokšto) esantį Sporto kompleksą. Tą kartą prašymas Tarybos nepasiekė – meras norėjo „išlaikyti visas procedūras“ ir su nuoroda „informuoti Ekonomikos komitetą“ jį nukreipė Turto valdymo skyriaus vedėjui Juozui Sperauskui.
Praėjusią savaitę Ekonomikos komiteto posėdyje politikai buvo supažindinti su Mažeikių sporto centro prašymu pagal panaudos sutartį šiai viešajai įstaigai perduoti valdyti Strazdelio g. 1 esantį Sporto kompleksą.
Posėdyje dalyvavęs viešosios įstaigos valdybos pirmininko pavaduotojas Alvydas Balčiūnas paaiškino, kodėl buvo inicijuotas toks žingsnis.
„Neseniai „Mažeikių nafta“ mūsų paprašė perimti salės futbolo komandos administravimą. Įmonė mumis pasitikėjo, matė ir toliau mato bendradarbiavimo galimybę. Salės futbolas negali plėtoti veiklos kitur, kaip Sporto komplekse. Salė reikalinga ir reprezentacinės krepšininkų komandos treniruotėms. Šiuo metu krepšininkai treniruojasi „Ventos“ vidurinėje mokykloje, už salės nuomą tenka mokėti“, – paaiškino A. Balčiūnas.
PRAŠYMO
SVARSTYMĄ ATIDĖJO
Viešosios įstaigos Mažeikių sporto centras prašymas pasiekė Ekonomikos komiteto posėdį, tačiau prie jo tik „prisiliesta“.
„Yra pas mus Sporto taryba, susidedanti iš didelių veikėjų, tegu apsvarsto ir pateikia Ekonomikos komitetui rekomendaciją, ką daryti“, – tarė svarų žodį Tarybos narys Pranas Noreika.
Toks pasiūlymas tiko ir kitiems Ekonomikos komiteto nariams. A. Balčiūnui paprašius į tokią svarbią tarybą įtraukti ir Mažeikių sporto centro atstovus, posėdžiavę politikai subruzdo.
„Kas sudaro Sporto tarybą, kokie žmonės į ją įeina, ar yra nuostatai, veiklos programa?“ – pageidavo sužinoti komiteto nariai.
Savivaldybės vyriausiajam sporto specialistui Petrui Norvilui šis egzaminas buvo per sunkus. Jis paaiškino, kad jis pats parinko žmones į Sporto tarybą – kurie kompetentingi, išmano apie sporto reikalus.
Tačiau vardindamas jos sudėtį suklupo – iš devynių prisiminė tik penkis. (Vėliau „Santarvei“ jis pasakys, kad komitete labai jaudinosi – B. R.)
Sporto kuratorius nesugebėjo atsakyti ir į kitus klausimus. Gelbėti padėties ėmėsi Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Romualdas Sakalauskas – Sporto taryba, nuostatai patvirtinti direktoriaus įsakymu.
AIŠKINO
SKIRTINGAI
Kas ta Sporto taryba, kurią Ekonomikos komitetas pasirinko patariamuoju balsu sprendžiant Viešosios įstaigos Mažeikių sporto centro klausimą, bandė išsiaiškinti ir „Santarvė“. Kalbinti jos nariai: Petras Zakalskis, Benas Milis, Algirdas Pocevičius tvirtino, jog tokia taryba nebeveikianti – tik skirtingai įvardijo laikotarpį. Vieniems atrodė, kad galbūt ta veikla nutrūko prieš metus, kitiems – kad dar seniau.
Pašnekovai kaip susitarę kartojo: iš P. Norvilo sužinoję, jog tokios tarybos nebėra. Tai nutikę po vieno apsilankymo pas merą („Santarvės“ žiniomis, Sporto tarybos nariai kreipėsi dėl paties sporto reikalų kuratoriaus – B. R.). Kitą dieną P. Norvilas jiems paskambinęs ir pranešęs, kad susibūrė kita žmonių grupė, kuri pakeis Sporto tarybą.
„Nežinau, kodėl taip įvyko. Mes buvome aktyvūs, kaip dabar viešoji įstaiga Mažeikių sporto centras. Gal kam tai ir nepatiko?“ – samprotavo jėgos klubo „Mažeikių Švyturys“ treneris B. Milis.
Mažeikių sporto mokyklos direktorius A. Pocevičius sakė, kad pastarųjų dienų įvykiai rodo, jog Sporto taryba gali atsigauti.
„Daugiau žinodavom. Viena galva blogiau už daug“, – komentavo pašnekovas.
VIENAS –
VISUOSE ASMENYSE?
Savivaldybės vyriausiasis sporto specialistas P. Norvilas „Santarvei“ bandė nupiešti gražesnį vaizdą. Paklausus, ar Sporto taryba šiuo metu egzistuoja, atsakė, jog visą laiką egzistavo.
„Dirbote išsijuosę?“– klausėm pašnekovo. „Taip taip“, – greitakalbe atsakė jis.
Iš pradžių teigęs, kad kalbėti galįs, po kelių minučių pokalbio pranešė esąs „biškį užsiėmęs“ ir liepė paskambinti kitą dieną.
Skambinome. Kitą dieną rajono sporto kuratorius jau šiek tiek buvo atgavęs atmintį. Prisiminė, kad 2004 metų kovo mėnesį Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įkurta Sporto taryba dirbo „ne taip išsijuosusi“, o su pertraukomis. Esą tos pertraukos – tai vasaros laikotarpis.
„Po ranka neturiu nuostatų, nepasakysiu. Per ketvirtį renkamės kartą ir dažniau, pagal poreikį. Posėdžius kai kada protokoluojame, kai kada ne“, – aiškino pašnekovas.
P. Norvilas gyrėsi: Sporto taryba atsiradusi jo iniciatyva, turint tikslą koordinuoti rajono renginius.
„Jie nesuprato. Pasakiau tik, kad įkurta dar viena organizacinė grupė sportinei situacijai pagerinti“, –nesupratimu savo kolegas kaltino pašnekovas.
Pasidomėjus, kokių klausimų svarstymai ir kada protokoluoti prieš nutrūkstant Sporto tarybos veiklai, P. Norvilas atsakė po ranka neturįs protokolų ir pažadėjo juos atnešti į įvyksiantį Ekonomikos komiteto posėdį.
VALDININKAI
PRISIMINĖ SUTARTĮ
Mažeikių sporto centro norai suaktyvinti miesto sportinį gyvenimą iš letargo miego prikėlė Sporto tarybą – sužinojus apie viešosios įstaigos planus, ieškoma, kaip jiems sutrukdyti.
2000 metais Savivaldybė, norėdama atsikratyti nuostolingo objekto, prie vandentiekio bokšto esantį Sporto kompleksą pagal panaudos sutartį dvidešimčiai metų išnuomojo Viešajai įstaigai „Mažeikių naftos sporto klubas“. Sutartyje numatyta, kad pirmuosius penkerius metus įstaiga į komplekso atnaujinimą investuos po 30 tūkst. litų, likusį laikotarpį – kasmet po 50 MGL (minimalus gyvenimo lygis). Be to, viešoji įstaiga yra įsipareigojusi tenkinti visuomenės poreikius.
Stebint pastarųjų dienų įvykius, susidaro įspūdis, kad iki šiol mažai kam rūpėjo, kaip laikomasi šios sutarties. Mažeikių sporto centro iniciatyva išjudino ir valdininkus. Dieną prieš Ekonomikos komiteto posėdį Visuomenės sveikatos centro Mažeikių filialo direktorė Irena Macijauskienė apsilankė Sporto komplekse, norėdama priminti, kad reikalinga išsiimti Higienos pasą. Patalpų rekonstrukcija baigta prieš metus ar dvejus, tačiau iki šiol jų nepriėmė valstybinė komisija.
Prieš porą savaičių į Sporto kompleksą įvykdyti tiesioginės savo vadovo Turto valdymo skyriaus vedėjo Juozo Sperausko užduoties – įvertinti, kaip laikomasi su finansavimu susijusio sutarties punkto, atvyko šio skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Augustauskas.
„Permečiau sąskaitas faktūras. Ką ten viską sužiūrėsi, bylos storos“, – „Santarvei“ sakė pašnekovas.
Jis prisipažino, kad toks įvertinimas buvo atliktas pirmą kartą.
BUS IEŠKOMA
KOMPROMISO
Rajono vadovai neskuba išsakyti savo nuomonės dėl Sporto komplekso likimo.
„Negaliu būti vienašališkas. Išklausiau vieną pusę, kitą. Dabar reikėtų sėsti visiems prie apskritojo stalo – analizuoti, diskutuoti ir rasti kompromisą“, – aiškino Savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis.
Savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėjas Juozas Sperauskas savo nuomonės neslepia – nesą pagrindo su Mažeikių naftos sporto klubu nutraukti sutarties. V. Augustauskas suskaičiavęs, kad bene per pusantrų metų įstaiga į kompleksą investavo 247 tūkstančius litų.
Šio centro vadovas Petras Zakalskis, iš seifo traukdamas dokumentų bylas, „Santarvei“ sakė, kad nuo sutarties pasirašymo patalpų rekonstrukcijai bus išleista apie pusė milijono litų.
„Anksčiau šiose patalpose buvo įsikūrusi mugė, o dabar vyksta treniruotės, sporto varžybos“, – pašnekovas tikino, kad laikomasi ir kitų sutarties punktų, kuriuose numatoma tenkinti visuomenės poreikius fizinės kultūros srityje.
SUTARTĮ NORĖTŲ KEISTI
Iki šiol niekam neužkliuvo ir sutarties turinys. Savivaldybės vadovai tikina jokių skundų nesulaukdavę. Tik dabar imta kalbėti apie jos trūkumus.
Nors sutartyje ir numatyta, kad panaudos gavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas sporto renginiams ir sporto mokyklų treniruotėms organizuoti, tačiau atsiskaitymas – šalių susitarimas.
Sporto mokyklos direktorius Algirdas Pocevičius „Santarvei“ sakė, kad mokėti už valandą salės nuomos po 50 litų mokyklai – dideli pinigai. Naudotis komplekso paslaugomis mokykla išgali tik padedama „Mažeikių naftos“.
„Nesakau, kad mus turėti įleisti veltui. Tačiau esame Savivaldybės įstaiga, patalpos – Savivaldybės turtas, manau, kad turėtume mokėti tik už faktines išlaidas“, – samprotavo mokyklos direktorius.
Paskaičius sutartį, peršasi išvada, kad ji palankiausia valdžios atstovams. Joje numatyta, kad Sporto kompleksui išnuomotoje automobilių aikštelėje vienu metu nemokamai gali būti laikoma iki dešimties tarnybinių automobilių.
Sporto specialistas P. Norvilas sakė rengiąsis kreiptis į Savivaldybę, kad būtų persvarstyta netobula sutartis. (Kur šis specialistas buvo anksčiau? – B. R.) Savivaldybės meras V. Džiugelis irgi stebėjosi, kad per šitiek metų niekas nekėlė tokių problemų.
„Impulsas visuomet gerai – visi peržiūrėjo savo funkcijas“, – taip situaciją įvertino meras.
Sigito STRAZDAUSKO nuotr.: Šis Savivaldybės pastatas išnuomotas, tačiau už jį negaunama nė cento.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto