Savivaldybėje rasta pasiklausymo „blakė“

Slaptos pasiklausymo įrangos atsiradimo aplinkybes aiškinasi pareigūnai.

Savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą dėl keisto radinio Švietimo skyriuje. Darbuotojams kilo įtarimas, kad tai gali būti pasiklausymo įrenginys. Valstiečių liaudininkų partijai atstovaujantis skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus neatmeta versijos, kad galimas pasiklausymas susijęs su rinkimais į savivaldą.

GAVO TARNYBINĮ PRANEŠIMĄ
Trečiadienį Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius gavo Švietimo skyriaus vedėjo A. Stonkaus tarnybinį pranešimą apie radinį sekretorės kabinete. Esą praėjusį ketvirtadienį sekretorės darbo kabinete buvo rastas juodos spalvos daiktas, panašus į pasiklausymo įrenginį.
„Aš didžiuojuosi savo skyriaus darbuotojomis, kurios nepasimetė, nepabūgo jokių šantažų, ištempė viską į viešumą. Nesvarbu, kaip dabar kas komentuos.
Gal būsime kalti, kam paskelbėme. Aš didžiuojuosi, ir bet kurioje situacijoje, ar kare ar taikoje, su tokiais žmonėmis galima dirbti darbą“, – gyrė sekretorę ir valytoją už jų sąmoningumą ir drąsą vedėjas.
Sekretorė, kilus įtarimui dėl radinio, užsirašė ant jo rastus duomenis, net išmatavo jį. Vėliau pagal tuos duomenis internete atsekė, kad įtartina nedidelė juoda dėžutė – GSM pasiklausymo įrenginys, dar vadinamas elektronine blake.
Paaiškėjus tokioms aplinkybėms Švietimo skyriaus vedėjas A. Stonkus apie tai informavo Savivaldybės administracijos vadovą.

PAREIGŪNŲ PRAŠO IŠTIRTI
Įstatymas numato atvejus, kada galima slapta klausytis pokalbių. Slaptas pasiklausymas pažeidžia žmogaus teises, todėl tai galima daryti tik išskirtiniais atvejais. Kiekvieną tokį atvejį turi sankcionuoti teismas.
„Savivaldybės administracija neturi duomenų, kad Švietimo skyriaus valstybės tarnautojų atžvilgiu būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl labai sunkaus, sunkaus ar apysunkio nusikaltimo bei kad šie asmenys keltų grėsmę valstybės konstitucinei santvarkai, jos nepriklausomybei, ekonominiam saugumui, valstybės gynybinės galios užtikrinimui ar kitiems svarbiems nacionalinio saugumo interesams, todėl ir prašome prokuratūros atlikti ikiteisminį tyrimą“, – paaiškino apsisprendimo motyvus Savivaldybės administracijos direktorius B. Kryžius.
Be to, ketvirtadienį direktoriaus įsakymu sudaryta komisija įtariamam tarnybiniam nusižengimui tirti.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad „tas, kas neteisėtai įrengė ar panaudojo specialią techniką žmogui sekti, informacijai apie valstybės, savivaldybės instituciją, įstaigą ar jų tarnautoją, politinę partiją, visuomeninę organizaciją ar jų narį, kitą juridinį ar fizinį asmenį rinkti, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų“.

RADINĮ PAĖMĖ KOLEGA
Įtartiną dėžutę Švietimo skyriaus sekretorės kabinete aptiko valytoja Adelė Gabalienė. Moteris patraukė stalo spintelę, o kai „kažkoks daiktas“ iškrito, jį padėjo ant sekretorės stalo.
„Apžiūrėjau jį atidžiai, supratau, kad tai kažkoks įrenginys, nes buvo jungtis, sim kortelė įdėta, GSM užrašyta. Pirmoji mintis, gal žurnalistai pametė. Po pietų vedėjo paklausiau, ar čia ne jo. Kai savininkų neradau, įdėjau į stalčių, pamaniau, kad gal kas pasiges“, – sekretorė, kuri nenorėjo viešinti savo pavardės, išsamiai bandė prisiminti to ketvirtadienio įvykius.
Po pietų su valytoja aptarinėjant keistą radinį, į kabinetą užsukęs tame pačiame pastate dirbantis Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas Stasys Keleris. Moterims šovusi mintis parodyti kolegai rastą daiktą.
„Jis tik pripuolė, iš rankų čiupo tą daiktą ir sako: „Čia mano“. Dar su valytoja pajuokavome, kad radybų norime“, – prisiminė sekretorė.
S. Keleris moterims paaiškino, kad tas daiktas iš jo telefono. Esą atliekama inventorizacija, norįs jį nurašyti. Po to „už gerą darbą“ atnešęs kiekvienai po tris saldainius.

IŠSIAIŠKINO KILUSIUS ĮTARIMUS
Švietimo skyriaus sekretorė prisipažino, kad jai labai įtartinas pasirodęs S. Kelerio elgesys. Vyras buvęs keistai sutrikęs. Pasižymėtus duomenis apie rastą daiktą ji suvedė į interneto paiešką ir labai nustebo sužinojusi, kad tai – pasiklausymo įrenginys.
Pirmadienį ir antradienį vedėjo nebuvo, tai savo įtarimus sekretorė papasakojo kolegoms, S. Kelerio tiesioginiam viršininkui Rimantui Norbutui. Šis žodžiu apie tai informavęs Savivaldybės administracijos direktorių B. Kryžių. Direktorius konkrečių veiksmų ėmėsi trečiadienį, gavęs Švietimo skyriaus vedėjo A. Stonkaus tarnybinį pranešimą.
„Labai nemaloni situacija. Aš nesprendžiu nei finansinių, nei politinių dalykų ir mano kabinete niekas nesprendžiama. Bet kodėl kažkas turi klausytis, ką aš darau? Pavasarį bus aštuoniolika metų, kaip šį darbą dirbu, yra buvę visko, vagysčių, bet ne tokių“, – sutrikusi aiškino pašnekovė.
Netikėtas skandalas sukrėtė ir kitus darbuotojus. Ne vienas prisipažino puolęs apžiūrėti savo patalpų. „Santarvės“ pašnekovai teigė, kad ramiau būtų, jei pats S. Keleris paaiškintų, kas nutiko.
„Anksčiau saugumo reikėdavo bijoti, dabar saviškių“, – replikavo jie.

SKLANDO ĮVAIRŪS GANDAI
Savivaldybės koridoriuose spėliojama, kam būtų naudingas pokalbių pasiklausymas Švietimo skyriuje. S. Keleris yra atsakingas už antikorupcinį darbą. Jo tiesioginis viršininkas – Karo prievolės administravimo, mobilizacijos ir saugos skyriaus vedėjas R. Norbutas patikino, kad pasiklausymo įrenginys negali būti darbo priemonė. Be to, imtis tokių veiksmų gali leisti tik teismas.
„Sužinojau, pasakiau direktoriui, ir viskas. Daugiau niekuo nesirūpinu, čia ne mano reikalas. Ne mano kompetencija. Aš nesikišu į tuos reikalus. Aš ne kontržvalgyboje, ne žvalgyboje dirbu, kad pradėčiau kažką tardyti ar teisti. Tokie dalykai į mano pareigas neįeina“, – vedėjas nenorėjo „Santarvei“ komentuoti situacijos.
Iš pradžių neigęs, kad girdėjo, kuo kaltinamas jo pavaldinys, vėliau tas kalbas patvirtins: „Aš žinau, kad kalba, bet nenoriu žmogaus nei klausti, nei skaudinti. Nemaloni žmogui ta tema. Tas faktas ir man nemalonus. Atrodo, kad pats kažką būčiau padaręs“.
Savivaldybės administracijos direktorius B. Kryžius prisipažino sunkiai suvokiantis, kad Švietimo skyriuje buvo klausomasi.
„Nesuprantami motyvai. Kad tai būtų mano, mero kabinete, posėdžių salėje. Gal čia tik koks pokštas?“ – svarstė direktorius.

SIEJA SU RINKIMAIS
Švietimo skyriaus vedėjas A. Stonkus trečiadienį ramiai reagavo dėl galimo pasiklausymo.
„Jokio įdomumo nematau. Tegu dėlioja nors ir šimtus aparatų, nieko antivalstybiško nekalbu“, – tada „Santarvei“ teigė vedėjas.
Valstiečių liaudininkų partijai priklausantis valstybės tarnautojas neslepia, kad jo pavardė per rinkimus bus tarp kandidatų į Savivaldybės tarybą – „kad būtų pilnas sąrašas“. Iš pradžių neigęs, kad pasiklausymo įrenginys gali turėti sąsajų su rinkimais, vakar A. Stonkus jau neatmetė ir tokios versijos, nes įtartinas daiktas rastas tą dieną, kai vedėjo kabinete vakare turėjo vykti partiečių susirinkimas.
„Esame įdomi politinė jėga, niekur nelakstome. Dar nesame paskelbę kandidatų sąrašo. Galbūt čia tokie socialdemokratų (S. Keleris priklauso jų partijai – B. R.) metodai?“ – vieną iš versijų vakar pateikė vedėjas.
Socialdemokratų partijos skyriaus pirmininkas Antanas Tenys labai nustebo sužinojęs, kad jų partietis įsipainiojęs į tokį skandalą.
„Didžiausia nesąmonė. Nė į galvą neateitų tokias užduotis duoti. Net minčių tokių neturime. Jie (valstiečiai liaudininkai – B. R.) mums jokie konkurentai, esame vienoje koalicijoje“, – atrėmė įtarimus politikas.
A. Tenys patikino, kad jei pasitvirtintų kolegai mesti kaltinimai, partija tam abejinga neliktų, jo elgesį apsvarstytų. Pirmininkas pastebėjo, kad antradienį vykusiame socialdemokratų visuotiniame susirinkime S. Keleris nedalyvavo.

SAVO KALTĘ NEIGĖ
Vyriausiasis specialistas S. Keleris prisiminė, kaip sekretorė, rodydama „juodą plastmasinę dėžutę“, paklausė, ar jis nieko nepametęs.
„Ji buvo tokia pat, kaip ir mano naudojamos baterijos prie filmavimo kamerų ir kitų aparatų. Apsidžiaugiau, kad atsirado mano pamesta viena iš dviejų baterijų. Padėkojau“, – kodėl paėmęs daiktą, „Santarvei“ paaiškino pašnekovas.
Vėliau, geriau apžiūrėjęs bateriją ir pamatęs, kad joje yra įdėta telefono kortelė, „nenorėdamas turėti nereikalingų rūpesčių“, ją išmetęs.
„Tuo metu pagalvojau, kad nuo nematytų daiktų – kuo toliau“, – pridūrė jis.
S. Keleris teigė nieko neįtariąs (Švietimo skyriuje tikrai ne), kas norėtų jį sukompromituoti, nors esą tai, kad jis stropiai dirba antikorupcinį darbą ir išvadas teikia STT Šiaulių valdybos specialistams, – patinka ne visiems.
Vyriausiasis specialistas prisipažino, kad dėl situacijos, į kurią jis papuolė, jaučiasi nemaloniai.
„Nebijau ir kitiems patariu nebijoti – vos peržengus biudžetinės įstaigos slenkstį, reikia elgtis taip, kad iš mokesčių mokėtojų gaudamas algą, jiems už ją ir atidirbtum, o ne paviešinęs vaizdo arba garso įrašus, iš gėdos turėtum sudegti“, – savo nuomonę apie pasiklausymo baimes išsakė S. Keleris.
Nuotr. Sigito STRAZDAUSKO.: A. Stonkus parodė, kad įtartinas daiktas, panašus į pasiklausymo „blakę“, rastas patraukus spintelę.

One Reply to “Savivaldybėje rasta pasiklausymo „blakė“”

  1. Gedvydas parašė:

    Tokios irangos aptikimas tikrai ne eilinis ivykis ir kelia didziuli nepasitikejima visa supancia aplinka. Teko girdeti, jog ir versle tokie metodai naudojami, kas yra labai nesvarus zaidimai. O aptikti savo jegomis ne taip paprasta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto