Seimas užtrenkė duris visuomenininkams

Artėjant rinkimams į savivaldybių tarybas, politikai susirūpino konkurencija ir pamiršo demokratiją.

Seimas leido savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvauti pavieniams kandidatams, tačiau nepanoro įsileisti visuomeninių organizacijų. Privilegijos partiniams kandidatams išsaugotos ir nustatant rinkimų užstatą.
Oponentai teigia, kad savivaldą savo rankose laikančios partijos šitaip bando užkirsti kelią stipriems konkurentams.


SEIMO NARIAI KREIPĖSI Į PREZIDENTĘ
Seimą priimti Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pataisas 2007 metų vasario mėnesio sprendimu privertė Konstitucinis Teismas. Buvo išaiškinta, kad iki šiol galiojusi rinkimų tvarka, kai renkami kandidatai pagal partijų sąrašus, prieštarauja Konstitucijai.
Šių metų birželio 30 dieną Seimas įteisino galimybę savivaldos rinkimuose kandidatus kelti ne tik partijoms. Numatyta, kad kiekvienas asmuo, kuriam yra 20 metų ir kuris atitinka kitus įstatymo nustatytus reikalavimus, gali iškelti kandidatus, tačiau atsisakė siūlymo leisti rinkimuose kelti visuomeninių organizacijų sąrašus.
Dvidešimt Seimo narių kreipėsi į Prezidentę Dalią Grybauskaitę, prašydami vetuoti Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo pataisas, kurios užkirto kelią rinkimuose dalyvauti visuomeninėms organizacijoms.
Po Kreipimusi pasirašė 20 Seimo narių, atstovaujančių tiek valdantiesiems konservatoriams, tiek opozicijai. Tarp jų ir dalies mūsų rajono gyventojų rinktas Jonas Stanevičius.
Mažeikiškiams atstovaujantis Stanislovas Giedraitis visuomenininkams taip pat tarė „Ne“.

IKI RINKIMŲ – MAŽAI LAIKO
Kreipimąsi pasirašę parlamentarai siekia kad būtų įteisinta reali, o ne fiktyvi teisė nepartiniams kandidatams ir organizacijoms dalyvauti savivaldos rinkimuose. Jie prašo Prezidentės Seimui grąžinti iš naujo svarstyti įstatymą.
Vienas iš Kreipimosi iniciatorių J. Stanevičius, kalbėdamas su „Santarve“, replikavo, kad šiems Tarybų rinkimams politikai „pasistengė“ – rinkėjus apgavo.
Parlamentaras prisipažino: įžiebti vilties, kad visuomenininkams į Tarybas per būsimus rinkimus bus atvertas kelias, nedrįstąs.
„Nebent įvyktų stebuklas. Nebent Prezidentė eitų iki galo. Nes 20 Seimo narių balsų neužtenka“, – samprotavo politikas.
Rinkimų įstatymo pataisos gali būti priimtos ne vėliau, kaip likus pusmečiui iki rinkimų. Rinkimai į vietos savivaldą vyks kitų metų vasarį. Kai kurie politikai piktinasi, kad buvo užkirstas kelias išdiskutuoti įstatymo projektą, nes valdantieji jį pateikė vos ne paskutinę minutę.

POLITIKAI RINKĖJUS APGAVO
J. Stanevičius prisipažino, kad jam keista ir pikta, jog politikai rinkėjus apgavo. Anot jo, visos politinės grupuotės prieš Seimo rinkimus aiškiai postringavo: merai turi būti renkami tiesiogiai, buvo tikinama, kad bus sudaryta galimybė bendruomenėms, visuomeniniams judėjimams savarankiškai dalyvauti rinkimuose, be to, dar ir seniūnus galėsime tiesiogiai rinkti.
„Praėjo dvidešimt mėnesių ir iš 141 parlamentaro ištikimi savo pozicijoms ir, svarbiausia, pažadams liko tik apie dvidešimt…“ – replikavo mažeikiškiams Seime atstovaujantis politikas.
Įstatymą Seimas priėmė 86 parlamentarams balsavus už, 11 – prieš, 15 susilaikius.
„Politinių partijų savininkai, pirmininkai paprasčiausiai išsigando ir tarpusavyje susitarė. Todėl turime tokius balsavimo rezultatus“, – apibendrino politikas.

PARLAMENTARAS ĮŽVELGIA DISKRIMINACIJĄ
Seimas taip pat apsunkino pavienių nepartinių kandidatų galimybes dalyvauti vietos savivaldos rinkimuose ir dėl didelių kandidatavimo užstatų.
„Tiek audringai tobulintu, populistiškai išdiskutuotu įstatymu toliau tyčiojamasi iš visuomeninių organizacijų rinkimų teisių vietos savivaldoje, diskriminuojami nepartiniai kandidatai Tiesa, anksčiau jie iš viso negalėjo nė krustelėti, nes teisės dalyvauti rinkimuose kaip savarankiški atstovai iš viso neturėjo. Dabar turi, bet patuštinę savo, savo šeimos kasą“, – replikavo J. Stanevičius.
Įstatyme numatytas rinkimų užstatas taip pat palankus tik partiniams. Ir išsikėlusiam save kandidatui, ir vienos politinės partijos kandidatų sąrašui vienoje savivaldybėje jis prilygs paskutinio paskelbto šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžiui – šiuo metu apie du tūkstančius litų.
„Partiniai veikėjai rinkimų užstatą moka iš mokesčių mokėtojų pinigų, kurie partijas pasiekia tiesiai iš biudžeto. Rinkimų išlaidas jie vėl dengia iš tų pačių mokesčių mokėtojų pinigų – spausdina savo sočius veidus leidiniuose, plakatuose, postringauja pirktose laidose. Tuo tarpu, jei, pavyzdžiui, koks šviesus darbštus Bugenių ar Tirkšlių bendruomenės atstovas nuspręs netylėti ir rajono labui dirbti Taryboje, jis už viską mokės pats. Todėl kad jis – NEPARTINIS (pabraukta pašnekovo – B. R.)“,– lygino politikas.

PARTIJOS IŠSIGANDO KONKURENTŲ
J. Stanevičius mano, kad politinių partijų savininkai, pirmininkai paprasčiausiai išsigando konkurentų ir tarpusavyje susitarė, kaip juos patraukti.
„O bijoti jiems tikrai yra dėl ko. Tarkim, kad Sedos bendruomenė su Genoveita Griciene priešakyje iš bendruomenės narių sudarytų kandidatų į Tarybą sąrašą. Drįstu prognozuoti jiems 3 mandatus Taryboje. O jei dar Žemalės bendruomenė, vadovaujama Anitos Avdaljan, pasirodo rinkimuose…
Partiniai veikėjai bijo pralošti bendruomenėms, visuomeninėms organizacijoms, nes tikrai žino kad yra per silpni nepralošti“, – replikavo Seimo narys.

MERAS PAVOJAUS NEĮŽVELGIA
Savivaldybės meras V. Džiugelis pavojaus rinkimams neįžvelgė. Esą Seimas, patvirtindamas Savivaldybių rinkimų įstatymo pataisas, nepažeidė Konstitucinio Teismo išaiškinimų.
„Aš keliu retorinį klausimą: kuo visuomeninės organizacijos skiriasi nuo partijų? Tai yra tam tikras sambūris žmonių. Jeigu nori dalyvauti rinkimuose, tegu kuria partijas ir dalyvauja“, – teigė meras.
Anot politiko, partinis judėjimas tarp žmonių nėra populiarus, todėl kuriami judėjimai.
„ Po ta vėliava ne viena organizacija susibūrė, jose dalyvauja Seimo nariai. Išnaudojant žmonių emocinį momentą, kažkokią nišą norima surasti ir tokiu būdu dalyvauti“, – pastebėjo meras.
Politikas patikino, kad, būdamas Seimo nariu, būtų balsavęs kaip ir dauguma dabartinių parlamentarų. Esą partijoms egzistuoja visokie apribojimai, suvaržymai, o visuomeninėms organizacijoms nieko nėra.
Ar ragindamas kurtis partijoms, V. Džiugelis neprieštarauja pats sau? „Santarvei“ yra sakęs, kad jam, kaip Tarybos vadovui, nelengva, nes Taryboje dirba net septynios partijos.

IŠSAUGOTOS PRIVILEGIJOS
Vis dėlto V. Džiugelis įžvelgė ir kai kuriuos naujos rinkimų tvarkos trūkumus.
„Gerai išstudijavau įstatymo pataisas, partijoms yra išsaugotos kai kurios privilegijos. Nors traktuojama, kad visi kandidatai lygūs, tačiau yra šiek tiek kitaip. Norint patekti į Tarybą, reikia įveikti 4 proc. barjerą. Jei partija surenka tiek rinkėjų balsų, ji Taryboje turės du kandidatus. Tiek pat balsų reikalaujama ir iš fizinio asmens – bet jis bus Taryboje vienas. Jeigu du piliečiai norės dalyvauti rinkimuose į Tarybą, t.y. jie jungsis į bendrą sąrašą, tai jiems procentas pakeliamas iki 6, tuo tarpu tiek balsų surinkęs partijos sąrašas Taryboje turės tris atstovus“, – lygino meras.
Kita diskriminacija, anot mero, finansiniu požiūriu – nepartiniams kandidatams lyginant su partiniais, rinkimų įstatymo kaina projekte yra beveik dvidešimt kartų didesnė.
Partijų sąraše priklausomai nuo savivaldybių galės būti nuo dvidešimt iki šimto kandidatų. Užstato dydį (2000 Lt) padalinus visiems, vienam kandidatui teks tik 100 litų, tuo tarpu fiziniam asmeniui reikės mokėti du tūkstančius.

RINKIMUOSE DALYVAUS – TIK KITAIP
Visuomeninių organizacijų atstovai vienareikšmiai mano, kad įstatymo pataisos naudingos tik partijoms.
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos tarybos narė, rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Genoveita Gricienė „Santarvei“ teigė, kad per šalį nusirito nepasitenkinimo banga.
Bendruomenių atstovai išsiuntinėjo savo rinktiems parlamentarams, kurie balsavo už rinkimų įstatymų pataisas, nepasitenkinimo laiškus. G. Gricienė pasidžiaugė, kad sediškių rinktas J. Stanevičius balsuodamas palaikė bendruomenių interesus.
Šiuo metu Savivaldybės taryboje dirba tik vienas bendruomenės atstovas – Auksūdžio bendruomenės pirmininkas Antanas Tenys.
„Per jį turime išėjimą į Tarybą. Tiesa, yra lengvai pasakoma, kad Taryba atvira visiems – galite dalyvauti posėdžiuose. Tačiau ateiti, pasėdėti ir atstovauti rinkėjams – skirtingi dalykai“, – lygino pašnekovė.
Bendruomenės per rinkimus neketina likti nuošalyje. Kaip ir anksčiau, kažką rems arba bandys kelti savo žmones per partijas.

VISUOMENININKAI SUSIRŪPINO DEMOKRATIJA
„Žiūrint iš partijų pusių gerai, o vertinant demokratiją, nemanyčiau, kad gerai. Partijoms mažiau konkurentų. Matyt, jos ir bijo to. Bet jei įsilietų iniciatyvių, protingų žmonių, Taryba atsinaujintų. Kita medalio pusė – buvo manoma, jog gali ateiti finansinių grupuočių“, – įstatymo pataisas atsargiai vertino Tarybos narys, Socialdemokratų partijos skyriaus pirmininkas A. Tenys.
Reivyčių bendruomenės pirmininkė Brigita Momgaudienė taip pat išsakė susirūpinimą laisve, demokratija. Ne tik norinčiųjų būti išrinktam, bet ir rinkėjų.
„Ne visi gali būti partiniai. O ir tie partiniai ne visi yra tokie idėjiniai. Nors atstovauja partijoms, ar toliau jie vykdo jų programas?“ – retoriškai klausė pirmininkė.

VISUOMENININKAI YRA ARČIAU ŽMONIŲ
Moteris pastebėjo, kad kaimo žmonės labiau buriasi į bendruomenes, o ne į partijas. Esą paprasti žmonės partijų nelabai ir žino, jų programų neskaito. Be to, bendruomenių atstovai, jų vadovai žmonių labui daugiau nuveikia nei partijos.
„Vietos kandidatai, kurie yra arčiau žmonių, ir Taryboje jų labui daugiau galėtų nuveikti negu partijų atstovai“, – samprotavo pašnekovė.
Savivaldybės vyriausiosios specialistės ryšiams su nevyriausybinėmis organizacijomis ir jaunimo klausimais Loretos Rubežienės duomenimis, rajone yra apie 50 aktyvių organizacijų. „Visuomenininkai daug dirba dėl žmonių, yra veiklūs, turi savo poziciją. Jeigu galėtų jie dirbti Taryboje, manau, kad pagerėtų jų situacija. Jeigu įstatymo pataisos būtų jiems palankios, norinčiųjų dalyvauti rinkimuose tikrai būtų buvę“, – mano specialistė.
Nuotrauka iš redakcijos archyvo.: Rinkėjų aktyvumas vis mažėja – galima spėti, kad tai vyksta ir dėl ligšiolinės antikonstitucinės rinkimų tvarkos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto