Sportinės veiklos 70-metį pažymintis kraštietis – apie šlovę ir neišsipildžiusius lūkesčius

Kitais metais garbingą jubiliejų švęsiantis Helmutas Lisinas ką tik pažymėjo sportinės veiklos 70-metį – stalo tenisininko karjerą jis pradėjo labai anksti.

Jo rankose – Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus padėkos raštas. „Gerb. p. Helmutai Lisinai, džiugu ir malonu, kad Jūsų ilgametė šlovinga veikla pažymėta reikšmingų pergalių ir laimėjimų, garbingo atstovavimo Lietuvai. Jūsų asmeninis indėlis ir laimėjimai – tai visos mūsų Lietuvos valstybės laimėjimai, už kuriuos dėkoju ir nuoširdžiai džiaugiuosi kartu su Jumis.“
Taip Prezidentas V. Adamkus dėkojo, spausdamas ranką Helmutui Lisinui.
Mūsų kraštietis, neseniai pažymėjęs savo sportinės veiklos 70-metį, parašė laišką „Santarvei“. Šiame laiške – mažeikiškiams ir rajono valdžiai adresuotas priekaištas dėl nepelnytai užmirštos visoje šalyje žinomos asmenybės. Savo mintis H. Lisinas pailiustravo skaičiais ir faktais bei citatomis iš per daugelį metų paskelbtų publikacijų apie jo pasiekimus. Cituoti yra ką: H. Lisino pavardė ne kartą skambėjo „Tiesos“, „Lietuvos sporto“, „Lietuvos ryto“, „Respublikos“, „Maskvos naujienų“, Čikagos „Draugo“ ir kituose laikraščiuose.
Spausdiname mūsų kraštiečio atsiųstą medžiagą bei jo laišką mažeikiškiams.

SKAIČIAI IR FAKTAI

Dar mokydamasis 6-oje klasėje H. Lisinas buvo kviečiamas į Lietuvos–Sovietų Sąjungos jaunių ir suaugusių rinktines. Jaunajam mažeikiškiui už aukštus pasiekimus tarptautinėse arenose buvo suteiktas garbingas SSSR sporto meistro vardas. H. Lisinas tapo jauniausiu sporto meistru Lietuvos sporto istorijoje.
1960 m. „Lietuvos sporto“ žurnalistas L. Finkelšteinas (L. Karpaitis) rašė: „Mažeikiai – Lietuvos stalo teniso miestas!
Žemaičio paauglio Helmuto įspūdingi laimėjimai ir populiarumas apėmė visą šalį.“
1961 m. iš Lietuvos švietimo ministerijos Mažeikiuose buvo gautas ministro M. Gedvilo raštas: „Už aukštus sporto pasiekimus Mažeikiuose įsteigti stalo teniso vaikų sporto mokyklą, jos treneriu skirti H. Lisiną“. (Ministrui įspūdį padarė jauno mažeikiškio laimėjimai tarptautinėje arenoje.)
Taip Mažeikių rajone buvo įsteigta pirmoji šalyje vaikų sporto mokykla, kuri 2021 m. pažymėjo 60-etį.

ŽINIASKLAIDA APIE H. LISINĄ

Garbingas „auksinio“ ženklelio įteikimas vyko Mažeikiuose, dalyvaujant aukščiausiai rajono valdžiai bei oficialiems Lietuvos sporto vadovams.
Apie tokius, neeilinius, žmones sakoma: „Toks gimsta vienas per šimtmetį.“ Vargu, ar kas galėtų dabar atrasti Lietuvoje bent vieną, panašų į Helmutą Lisiną, kuris Lietuvos stalo teniso istorijoje sunkmečiais būtų mynęs tokius gilius takus į tarptautinę šlovę. Jis, tarsi Mažeikių Kolumbas, dešimtmečiais garsino ir vedė mažeikiškius į naujas aukštumas.
L. Karpaitis, „Lietuvos sportas“

IŠ H. LISINO PRISIMINIMŲ

Mažeikių stalo teniso salę, padedant rajono Švietimo skyriui, įsirengėme bendrabučio rūsyje (šalia senos autobusų stoties). Jaunieji moksleiviai masiškai suplūdo į naują salę. Žaidėme prie 9 stacionarių stalų. Entuziazmo čia netrūko, per 200 vaikų celiulioidinį kamuoliuką vaikė nuo ryto ligi vėlaus vakaro. Su tokia mase vaikų darbui į pagalbą pasikviečiau I-mo atskyrio žaidėją brolį Edgardą…
Kiek pamenu, vėliau nemažai auklėtinių atstovavo rajonui – tai P. Romaška, J. Norkus, A. Lobanovas, E. Šiaučiūnaitė, N. Bezina, K. Grigas, J. Nosumas, J. Tarvydas, L. Ligeikis, H. Milinis ir kt. Kai kurie mano bendraminčiai ir bendražygiai jau paliko šį pasaulį. Nuoširdi užuojauta jų artimiesiems…

ŽINIASKLAIDA APIE H. LISINĄ

„Gyvenimas taip susidėliojo, kad mums, trims broliams – Vladui, Helmutui, Edgarui – anksti teko „išskristi“ iš Mažeikių. Bet kaip neramūs paukščiai vis retsykiais grįžtame į vaikystės lopšį. Su nostalgija aplankome 1-ąją vidurinę mokyklą (dabar Merkelio Račkausko gimnazija) ir nepamirštą Stoties g. 7 namą, kuriame gyveno Lisinų šeimynėlė, o šalia – nedidelė 40 kvadratinių metrų „lūšnelė“, kurioje rinkdavosi viso rajono paaugliai ieškodami savo pašaukimo: šaškių-šachmatų, bokso, gimnastikos, stalo teniso sporto šakose… Sausakimšoje salytėje liejosi pralaimėtojų ašaros ir laimėtojų džiaugsmas.
Su didžiuliu jauduliu prisimenu, kaip prie sukalto iš nešlifuotų lentų teniso stalo žaidėme savadarbėmis raketėmis. Kamuoliukai tuo metu buvo sunkūs, kreivi ir labai greitai dūžtantys, todėl suskilusius klijuodavome acetonu. Žiemos metu tekdavo žaisti prie neįstiklintų langų net su pirštinėmis, esant minusinei temperatūrai.
Šiandien sunkiai suvokiama, kokį neapsakomą fanatizmą mumyse kėlė patriotiški jausmai…“ – savo pirmuosius žingsnius į didįjį stalo teniso pasaulį prisimena Helmutas Lisinas.
Tas kaimo berniokas, iš „bažnytkaimio“, apdovanotas Dievo dovana, tarsi meteoras, atskridęs iš kitos planetos. Garsiausiuose pasaulio arenose Helmutas drąsiai kovėsi su žymiausiais stalo teniso meistrais: kinais, japonais, amerikiečiais ir kt.
E. Šulaitis, JAV lietuvių laikraštis „Draugas“


Žemaitis, užgrūdintas Mažeikiuose, tapo Tautos patriotas, pakerėjęs visą šalį. <…> Dar nepaskelbus Lietuvos Nepriklausomybės, sovietmečiu, 1985 m., kada gatvėmis riedėjo tarybiniai tankai, žymus stalo teniso entuziastas Helmutas Lisinas Vilniaus mieste įkuria pirmąjį Lietuvoje nepriklausomą „PING-PONG“ klubą. Tai išties drąsus iššūkis tuometinei okupacinei valdžiai.
Iš „Delfi TV“ laidos

SKAIČIAI IR FAKTAI

Už nuopelnus bei ilgametę sportinę veiklą H. Lisinas yra gavęs 38 valstybinius apdovanojimus (neoficialus Lietuvos rekordininkas). Apdovanotas penkiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanojimais, dviem – Lietuvos Respublikos Seimo, šešiais – Lietuvos Olimpinio komiteto, penkiais – Kūno Kultūros Sporto departamento, šešiais – Stalo teniso asociacijos, keturiais – Vilniaus mero ir kt.
Iš LR Seimo pirmininko Vydo Gedvilo padėkos H. Lisinui: „Esate tikra sporto gyvoji Lietuvos istorija. Pasaulis daug kartų išgirdo Lietuvos vardą, tai mūsų tautos prestižas.“

ŽINIASKLAIDA APIE H. LISINĄ

Iš Vilniaus į Mažeikius atvyko Lietuvos ST federacijos generalinis sekretorius, Lietuvos olimpinės vyrų rinktinės treneris Helmutas Lisinas. Jis merijoje susitiko su meru Jonu Jurkum ir sporto mokyklos direktoriumi Anatolijumi Lobanovu, kurie nutarė Mažeikiuose įkurti stalo teniso klubą, o jo vyresniuoju konsultantu skirti H. Lisiną, be to, organizuoti jo vardo respublikines varžybas.
L. Raugalienė, „Santarvė“


Tačiau gimtuosiuose H. Lisino Mažeikiuose situacija gana paradoksali. Mažeikių rajono atsakingi asmenys ne kartą kalbėjo, jog Helmutui Lisinui turėtų būti suteiktas Mažeikių Garbės piliečio vardas, tokios kalbos tik ir liko… kalbomis.
Nors, prisimena Helmutas Lisinas, kadaise, dar sovietiniais laikais, aukšti Mažeikių vadovai žadėjo net gatvę, kur gyveno Lisinai, pavadinti „Lisinų gatve“.
„Helmutai, esi mūsų didvyris, kur gyvena tavo šeima Stoties g. 7, pervadinsime „Lisinų gatve“, o namą pažymėsime lentele su užrašu „Čia gyveno Lisinai.“ Bet… kai šiandien aplankau šį namą, skaitau užrašą: „Čia gyveno Nagys.“ O kur dingo Lisinai?“ – stebisi iš Mažeikių istorijos „ištrinta“ stalo teniso legenda.
Na, o kol merai gyvena pažadais, jų kraštietį Helmutą Lisiną pagerbė Amerikos – Pasaulio lietuvių sporto asociacija: apdovanojo medaliu „Atkurtai Lietuvai 100“.
„Tai kelia pasididžiavimą, nes tavo ilgametę sportinę veiklą įvertina milijoninė viso Pasaulio lietuvių bendruomenė“, – sako H. Lisinas.
Iš JAV lietuvių laikraščio „Draugas“

H. LISINO LAIŠKAS MAŽEIKIŠKIAMS

Tikriausiai sutiksite su teiginiu, kad garsiausi šalies ambasadoriai – įvaizdžio kūrėjai – ne tik politiniai ar visuomenės veikėjai, bet ir žymūs sportininkai, menininkai. Ir ypač tai buvo svarbu sovietmečiu, nes sportas – viena iš nedaugelio galimybių „iškelti lietuvybės vėliavą“ Vakaruose.
Manau, esu pakankami padaręs ir pasiekęs, kad Mažeikių vardas skambėtų tiek mūsų šalyje, tiek už jos ribų.
O kokie vėjai Mažeikiuose pučia šiandien? Turėtų būti gėda, kai sportininkai, žaidžiantys stalo tenisą pas trenerį Raimondą Jackevičių, nieko nėra girdėję apie legendinį šios sporto šakos pradininką ir krikštatėvį Helmutą Lisiną… O kažkada net Žemalės, Tirkšlių, Sedos, Viekšnių, Židikų miesteliai „Helmą“ pažinojo labai gerai, laikė stalo teniso meistriškumo simboliu.
Kodėl buvau „ištrintas“ iš Mažeikių ir mažeikiškių atminties?
Manau, didžiulę įtaką tam padarė stalo teniso treneriu dirbti pradėjęs R. Jackevičius (tai liudijo rajono žaidėjai veteranai), iš savo kelio pašalindamas ryškią Mažeikių sporto asmenybę.
Deja… Vienašališku R. Jackevičiaus sprendimu, vietoj numatytos Helmuto Lisino taurės po nakties kaip grybas po lietaus stebuklingai „išdygo“… „Vijurko“ taurė.
Štai tokie stebuklai vyksta Mažeikiuose.

Jauniausias sporto meistras H. Lisinas žygiuoja kolonos priekyje
Sporto šventės metu Kaune.

Manau, kad jauno trenerio savimeilė ir „ego“, garbės troškimas pastūmėjo į tai, kad R. Jackevičius, dar gerai neapšilęs kojų trenerio darbe, vienašališkai nepakluso gerbiamo mero J. Jurkaus nutarimui įsteigti buvusio Mažeikių stalo teniso grando taurę.
Šiandien istoriniuose rajono archyvuose įamžinto legendinio berniuko Helmuto Lisino vardo net ir su žvake nesurasi… Tai štai kokie žemaitiški „čiūdai“ vyksta Mažeikiuose, kai krašto praeities, jo istorijos asmenybės nepagarbiai nukeliauja į Mažeikių sąvartyną.
Mielieji, paguodos man teikia gauta Mažeikių švietimo skyriaus vedėjo Apolinaro Stonkaus padėka, kurioje rašoma: „Esate Lietuvos ir Mažeikių gyva legenda, teikianti džiaugsmą ir įkvėpimą savo laimėjimais mūsų rajono jaunajai kartai…“
Gerbiami mažeikiškiai, švęsdamas garbingos sportinės veiklos 70-metį, manau turįs pilietinę teisę išsakyti per tiek metų susikaupusias nuoskaudas, o miesto funkcionieriams priminti, kad šlovės ir pripažinimo sulaukiau gyvendamas Mažeikiuose.
Kartu su broliais – dailininku Vladu, baletmeisteriu Edgardu – norime pareikšti didžiulę padėką Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos, kurioje mes mokėmės, bendruomenei, direktorei Astai Žukauskienei. Jos dėka gimnazijoje vyksta brolių Lisinų pagerbimas, gimnazistai supažindinami su buvusiais žinomais šios mokyklos mokiniais, kurie savo laiku garsino mūsų kraštą.
Rašau šį laišką, nes manau, kad mažeikiškiai privalo išgirsti tiesą iš kraštiečio lūpų, kur prapuolė buvęs jų numylėtinis Helmutas.
Pagarbiai –
Jūsų kraštietis Helmutas LISINAS


Spaudai parengė
Audronė MALŪKIENĖ
Nuotraukos iš Helmuto Lisino asmeninio archyvo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*