Šv. Rokas kasmet suburia kraštiečius iš Rubikų

Tradicijos nesikeičia: jubiliejai Rubikuose pažymimi Šv. Roko atlaidais.
Nuotr. iš redakcijos archyvo

85 metus pasitinka Šv. Roko Išpažintojo vardą turinti medinė Rubikų bažnyčia.
Šio kaimo bendruomenės pirmininkė Rūta Narmontienė įsitikinusi, kad Šv. Rokas jau tapo lyg ir visos gyvenvietės globėju, nes jam skirti atlaidai sutraukia po visą šalį išsibarsčiusius kraštiečius.

Koplyčia nebetenkino

Rubikų bažnyčia pasižymi gana įdomia istorija. Kaip anksčiau „Santarvei“ pasakojo senieji rubikiškiai, šiame kaime nebuvo kur laikyti pamaldų. Tarpukariu Telšiuose kunigavęs ir seminarijoje dėstęs Anupras Stonys, į Rubikus atvykdavęs atostogauti, sumanė, kad kaimui reikia mažos koplytėlės.
Kolytėlė buvo pastatyta vietos gyventojų Perminų, kurių dukra Ona buvo kunigo gaspadinė, kieme. Ji buvo labai maža, pamaldų metu į ją galėjo įeiti tik kunigas ir zakristijonas, o žmonės stovėdavo lauke.
Rudenį kunigui išvykus į Telšius, koplytėlė būdavo uždaroma ir pamaldos joje nevykdavo.
Vietos gyventojams ir kunigams pasitarus, 1935 metais buvo nutarta Rubikuose statyti bažnyčią. Buvo išrinktas bažnyčios komitetas, jo nariais tapo Severinas Rapalas, Petras Kreišmonas, Petras Lukošius, Kazimieras Valančiauskas, Viktoras Niūniava ir Kazimieras Kesminas
Komiteto nariai ar jų įgalioti asmenys važiavo per kaimus, rinko pinigus ir statybines medžiagas, jomis parėmė ir vietos valdžia.

Šventino ne tik bažnyčią

Rubikų bažnyčią statė meistras Tadeušas Norkus iš Mitkaičių, jam padėjo Petras ir Valius Strazdauskai.
Stogą dengė Donėla, varpinę statė ir Didįjį altorių bei bažnyčios klauptus padarė Antanas Skabeikis. Rubikų bažnyčios varpas 1938 m. buvo nulietas Kaune esančioje liejykloje.
Bažnyčioje dabar yra įrengti trys altoriai, du šoniniai altoriai bei Švč. Jėzaus Širdies statula prieš šešis dešimtmečius čia buvo perkelti iš senosios Mažeikių bažnyčios.

Prieš 85-erių metų jubiliejų Rubikų bažnyčia ir varpinė buvo perdažyta naujai. Autoriaus nuotr.

Bažnyčia buvo baigta statyti labai greitai, per metus, tad 1936 rugpjūčio 16 d. ją pašventino kunigas Nikodemas Juozas Petkus. Beje, Šv. Roko Išpažintojo bažnyčia – ne vieninteliai rajone maldos namai, kurių statybą laimino šis kunigas iš Klaipėdos: 1929 m. rugpjūtį jis pašventino Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios kertinį akmenį, o 1937 m. vasarą – Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčios, statomos vietoj sudegusios, pamatus.

Šventė prasidėjo nuo gegužinių

Pamažu Rubikai tapo neatsiejami nuo Šv. Roko. O po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šio šventojo garbei rengiami atlaidai tapo svarbia data ne tik vietos bendruomenei, bet ir po pasaulį išsibarsčiusiems kraštiečiams.
Bendruomenės pirmininkė R. Narmontienė, kuri šias pareigas eina nuo pat jos susikūrimo 2003 metais, „Santarvei“ pasakojo: po rugpjūtį vykstančių Šv. Roko atlaidų žmonės vis nenorėdavo skirstytis, tad iš pradžių buvo rengiamos gegužinės.
„Dabar Šv. Roko atlaidai įgyja bendruomeninį statusą – mes renginį organizuojame kartu su Šerkšnėnų kultūros centru. Centro darbuotojai rūpinasi muzikine šventės dalimi, o mes – sportinėmis varžybomis, loterija, kitomis pramogomis, žodžiu, smagia dalyvių nuotaika“, – kalbėjo bendruomenės pirmininkė.
Tokia šventė Rubikams yra būtinybė, nes tai bene vienintelė proga susitikti tiems, kas vasarą atvyksta pas čia gyvenančius tėvus ar senelius, atvažiuoja aplankyti artimųjų kapų.
Šv. Roko atlaidų šventė Rubikuose ilgainiui tapo puikia galimybe kraštiečiams pabendrauti, pasidalyti prisiminimais, pabūti drauge, o koncertinė programa dažnai sutraukia žmonių ir iš kitų apylinkių.

Atnaujina talkų metu

Šiais metais, kurie Šv. Roko Išpažintojo bažnyčiai yra jubiliejiniai, renginiai vyks kiek kitaip. Anksčiau šeštadienį vykdavo šventė, o sekmadienį – atlaidai, o šiemet, pasitarus su bendruomene, nutarta šventę rengti rugpjūčio 22 d. – iš pradžių bus aukojamos šv. Mišios, skirtos bažnyčios 85-mečiui, po to vyks bendruomenės šventė.
Devintą dešimtmetį skaičiuojanti Rubikų šv. Roko Išpažintojo bažnyčia nelieka be dėmesio – prieš dvejus metus vasarą Sedos kunigui Modestui Ramanauskui parūpinus dažų, talkininkai nudažė jos sienas, duris ir langus, šiemet taip pat organizuojamos talkos, iki atlaidų planuojama perdažyti bažnyčios grindis ir suolus.
Nuotraukos autoriaus
ir iš redakcijos archyvo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*