Telšių senjorai – geros iniciatyvos pavyzdys

Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Telšių skyrius – bene gausiausias Lietuvoje. Jis šiuo metu vienija apie 500 vyresnio amžiaus žmonių.
Pirmininko Kajetono Šliogerio ir jo pavaduotojo Alfredo Balsio iniciatyva Telšių rajone šiandien yra įkurta 13 „Bočių“ filialų.


Aktyvūs „Bočiai“
Per šiuos metus Telšių „Bočiai“, paraginti pirmininko K. Šliogerio, daug keliavo: aplankė Kryžių kalną, Ventės ragą, pabuvojo Rygoje, Ventspilyje, Pakutuvėnuose, Tytuvėnuose. Kartu meldėsi Šiluvos Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. Gėrėjosi gražiomis Telšių rajono vietovėmis.
„Džiaugiuosi, kad vyresnio amžiaus žmonės neužsidaro tarp keturių sienų, o buriasi draugėn, bendrauja, keliauja, repetuoja meno kolektyvuose, koncertuoja“, – kalbėjo K. Šliogeris.
Telšių „Bočiai“ turi tris meno kolektyvus, kuriems vadovauja Jonas Kalendra, Daiva Lingienė ir Janina Kojelienė. O kur dar visas būrys saviveiklininkų ratelių filialuose – vieni šoka, kiti dainuoja ar muzikuoja.
„Bočiai“ daug repetuoja, rengia nemažai koncertų. Jų pasirodymus pamato ne tik rajono, bet ir kitų miestų gyventojai.
Pensininkų sąjungos Telšių skyrius suvienijo nemažą būrį vyresnio amžiaus žmonių – tai tvirtas pamatas įvairioms veikloms, kurias skatina Savivalda, vystyti. Ar šiai žmonių kategorijai skiriama pakankamai dėmesio?
K. Šliogeris tikisi, kad rajono valdžia senjorams parodys deramą dėmesį ir ateinančių metų biudžete numatys bent minimalų finansavimą, kad sąjunga galėtų sumokėti nors nedidelius atlyginimus meno kolektyvų vadovams, įsteigti juridinį statusą turinčią organizaciją.
Apmaudu, kad valstybė šiuo metu skriaudžia pensininkus – jiems sumažintos pensijos. „Pagarba pagyvenusiam žmogui mūsų visuomenėje nedovanotinai pamiršta“, – kalbėjo pirmininkas.

Penki šimtai narių
„Esame bene gausiausias „Bočių“ skyrius visoje respublikoje, vienijantis apie 500 vyresnio amžiaus žmonių. Tik mūsų rajone steigiame filialus ir sulaukiame teigiamo atgarsio visose seniūnijose, be to, ir žmonės palaiko šią iniciatyvą“, – sakė pirmininkas.
Telšių rajone šiandien įkurta 13 „Bočių“ filialų, ruošiamasi steigti dar vieną – 14-ąjį – Degaičiuose. Ryškėnų filialui vadovauja Petras Mačiūnas, Tryškių – Janina Morkūnienė, Lieplaukės – Vida Petrauskienė, Rainių – Alfredas Balsys, Luokės – Sofija Čegienė, Janapolės – Irena Kumžienė, Upynos – Marytė Masaitienė, Gedrimų – Stepas Milius, Eigirdžių – Zenonas Juodeikis, Ubiškės – Jonas Jaraminas, Žarėnų – Irena Sivickienė.
Visų rajone veikiančių „Bočių“ filialų pirmininkai ir jų pavaduotojai kartą per mėnesį atvyksta į Telšius, rengia bendrus susirinkimus, per kuriuos aptaria kilusias problemas, pateikia pasiūlymų, kartu planuoja šventes ir pan.

Garbūs piliečiai
K. Šliogeris ir A. Balsys džiaugiasi, kad Telšių mieste ir rajone yra daug garbių piliečių. Gerų žodžių negailima Telšių miesto garbės piliečiams medžio drožėjui Vytautui Savickiui ir fotomenininkui Mečislovui Šilinskui, tautodailininkui, Degaičių miestelio parko steigėjui Adolfui Kišonui, luokiškei, etnografinio ansamblio „Šatrija“ įkūrėjai Joanai Misiūnienei, ūkininkui Danieliui Slavinskiui, Varnių klebonui Jonui Petrauskiui, Žarėnų klebonui Kęstučiui Balčiūnui, kanauninkui Andriejui Sabaliauskui, žarėniškei medikei Marytei Lapinskienei, telšiškei mokytojai Staselei Semenavičienei, Kuršų kaime gyvenančiai kultūros darbuotojai Aldonai Grubliauskienei, muziejininkei Laimutei Valatkienei ir daugeliui kitų.
Bendradarbiavimo sutartis
Telšių „Bočiai“ bendradarbiauja ir su kitų rajonų senjorais. Užmegzti ryšiai su Skuodo, Šilalės, Palangos, Plungės, Kretingos, Mažeikių „Bočiais“.
Šių metų rudenį Telšių rajono pensininkų sąjunga ir Telšių miesto seniūnija su Vilniaus miesto Karoliniškių seniūnija ir pensininkų sąjunga „Bočiai“, siekdami plėtoti draugiškus administracinius ir kultūrinius ryšius, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Ateities planai
A. Balsys prasitarė, kad artimiausiu metu „Bočių“ sąjunga planuoja padėti žmonėms susidaryti savo giminės genealoginį medį. Taip siekiama paraginti domėtis jų gimtine.
Pirmininko pavaduotojas žada spaudoje išplatinti anketas – giminės medžio lenteles, kurias žmonės patys galės užsipildyti ir taip įsigilinti į savo gyvenvietės istoriją. Teks pasidomėti ne tik prosenelės mergautine pavarde, bet ir kur ji palaidota. „Tiesa tokia, kad žmonės nebežino savo giminės istorijos, nežino, nei kiek žmonių jų kaime gyvena, nei koks upelis ar kalva jų vietovėje yra, ir pan.“, – sako A. Balsys.
Ruošiama dar viena naujiena: „Bočių“ sąjungos pirmininką, filialų vadovus bei nusipelniusius narius ketinama papuošti tautinėmis juostomis. Vyrams bus užrišti austi kaklaraiščiai, moterys bus padabintos specialia tautine atributika.
Kitais metais Telšių „Bočiai“ rengs Telšių miesto ir rajono gražiausių sodybų rinkimus.
K. Šliogeris ir A. Balsys visiems vyresnio amžiaus žmonėms linki sveikatos, žmoniškumo, bendruomeniškumo ir neprarasti vilties, kad senjorai taps svarbia mūsų visuomenės dalimi.
Aurelija SERVIENĖ
Rolando Meškausko nuotr.: „Bočių“ sąjungos Telšių skyriaus tarybos nariai prie Masčio ežero Telšiuose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto