Vairuotojo pažymėjimas – tik mokantiems vairuoti

BŪSIMUOSIUS VAIRUOTOJUS EGZAMINUOJANTI ĮSTAIGA NEIGIA
INTERESĄ GAUTI PAPILDOMŲ PAJAMŲ UŽ PAKARTOTINIUS EGZAMINUS

Mažeikiuose kasmet vairuotojo pažymėjimą ruošiasi įsigyti apie 8 tūkst. žmonių.
Vairavimo teorijos ir praktikos egzaminus iš pirmo karto išlaiko mažiau nei pusė kandidatų. Kitiems tenka egzaminus laikyti ir už juos mokėti pakartotinai.
Egzaminuotojai tvirtina, kad tinkamai pasiruošus, egzaminą galima išlaikyti, ir specialiai didinti jo neišlaikiusiųjų skaičių jie nėra suinteresuoti.


Mažeikių rajone vairuotojus ruošia 9 vairavimo mokyklos. Praėjusiais metais vairavimo egzaminams jos parengė 8099 rajono gyventojus. Vairuotojo pažymėjimus po pirmojo praktinio vairavimo egzamino gavo 38 procentai laikiusiųjų.
Valstybės įmonė „Regitra“, egzaminuojanti būsimuosius vairuotojus ir išduodanti jiems pažymėjimus, pateikė vairavimo mokyklų, praėjusių metų pirmąjį pusmetį parengusių daugiau kaip penkiasdešimt kandidatų į vairuotojus, praktinio egzamino išlaikymo iš pirmo karto statistiką.
Telšių apskrityje tarp aštuoniolikos vairavimo mokyklų 2008 metų pirmąjį pusmetį geriausiai praktikos egzaminą laikė Mažeikių moksleivių techninės kūrybos centro mokiniai (46,23 procento), trečioje vietoje – R. Šiaulienės individuali įmonė (38,13 procento), šeštoje – S. Ročio individuali įmonė (31,7 procento).
Vairavimo praktikos egzaminą galima laikyti tik išlaikius vairavimo teorijos egzaminą.
Praktinio vairavimo egzamino trukmė – nuo valandos iki pusantros. Į šį laiką įskaičiuojamas kandidato į vairuotojus sutikimas, su eismo sauga susijęs techninis transporto priemonės patikrinimas; susipažinimas su mašina ir pasirengimas vairavimui; specialieji vairavimo manevrai; vairavimas realiomis eismo sąlygomis (priklausomai nuo kategorijos, ne mažiau kaip 25–45 minutės), egzamino metu padarytų klaidų išaiškinimas ir rezultato paskelbimas.
Praktinis egzaminas laikomas valstybės įmonės „Regitra“ transporto priemonėmis.
Nuo šių metų sausio 26osios už praktinį vairavimą (siekiant įgyti teisę vairuoti lengvąjį automobilį) tenka sumokėti 107 litus: 58 litai už praktinių mašinos valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimą bei 49 litai už įmonės transporto priemonės naudojimą egzamino metu: 24,50 Lt už egzaminą aikštelėje ir 14,50 Lt už egzaminą kelyje.
Jeigu egzaminuojamasis neišlaiko praktinio vairavimo užduoties aikštelėje, kainos dalis už egzaminą kelyje jam grąžinama arba įskaitoma į kito praktikos egzamino kainą.
Mažeikiuose yra sudaryti penki praktinio egzamino maršrutai, nuo kurių galima nukrypti tik tuo atveju, jeigu maršruto dalyje yra remontuojamas kelias ir pastatyti draudžiamieji ženklai. Apie maršruto pasikeitimus mokinys yra įspėjamas prieš egzaminą. Maršruto numerį parenka kompiuteris.
APELIACIJA – PER TRIS
DARBO DIENAS
Jeigu mažeikiškis yra nepatenkintas tuo, kaip vyko ir buvo įvertintas egzaminas, jis pirmiausia turėtų kreiptis į VĮ „Regitra“ Telšių filialo, kuriame mūsų rajono gyventojai laiko egzaminus, vyresnįjį egzaminavimo specialistą Arvydą Vydrinską arba filialo vadovą Vilmantą Ramoną – nusiskundimas bus išnagrinėtas ir kartu aptartas. Tačiau filialo vadovai negali stebėti, kaip buvo laikomas egzaminas, kas vyko, jie nagrinėja tik smulkius nesusipratimus.
„Nepatenkintas egzamino rezultatais mokinys gali per tris darbo dienas po egzamino pateikti VĮ „Regitra“ generaliniam direktoriui apeliaciją dėl egzamino įvertinimo.
Apeliacijoje turi būti nurodyta: apeliaciją teikiančiojo asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, data, apeliacijos motyvai ir reikalavimai. Apeliaciją turi pasirašyti ją įteikęs asmuo. Išnagrinėjus apeliaciją, apie priimtą sprendimą egzaminuojamasis informuojamas raštu“, – „Santarvei“ paaiškino įmonės egzaminų metodikos skyriaus vyresnysis specialistas Algimantas Tarabilda.
Į mokinių tėvų klausimą, ar galima važiuoti savo automobiliu iš paskos, kai jų vaikas laiko praktinį egzaminą, ir stebėti, vyresnysis specialistas atsakė, kad, pagal galiojančius teisės aktus, egzaminas nutraukiamas, jeigu jo metu egzaminuojamasis gauna trečiųjų asmenų nurodymus.
„Taigi jeigu lydintieji artimieji mokiniui padės atlikti persirikiavimo manevrus ar panašiai, egzaminas bus nutrauktas, todėl geriausia, jei laikančiajam egzaminą niekas netrukdys“, – patarė A. Tarabilda.
Kaip informavo Mažeikių grupėje, šiemet apeliacijų pateikta nebuvo, pernai jų buvo tik keletas.
ĮTARIMUS ATMETA
Į „Santarvę“ kreipėsi ne vienas vairavimo egzaminų skaidrumu suabejojęs mažeikiškis. Žmonėms kelia įtarimą tai, kad sprendimas, ar egzaminas išlaikytas, ar ne, priklauso nuo vieno žmogaus – egzaminuotojo, svarstoma, ar tai negali būti piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi.
Be to, juos domina, ar nėra institucinio intereso, kad kuo daugiau mokinių perlaikytų egzaminus, nes tai neša įmonei papildomus pinigus už transporto priemonių nuomą.
„Įmonėje įdiegta speciali kompiuterizuota, tiesiogiai informaciją apie egzaminų rezultatus kaupianti ir analizuojanti sistema leidžia išvengti galimo piktnaudžiavimo, be to, egzamino rezultatas į sistemą įvedamas iškart po egzamino. Sistema atsitiktiniu būdu parenka ir automobilį, su kuriuo reikės laikyti egzaminą, ir specialistą (Mažeikių grupėje jų yra šeši – V. S. )“, – priekaištus atrėmė vyresnysis specialistas.
A. Tarabilda pažymėjo, jog VĮ „Regitra“ yra viešąsias paslaugas teikianti valstybės įmonė, ji nuosavybės teise priklauso valstybei ir veikia vadovaudamasi valstybės įmonių veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, todėl institucinio intereso pasipelnyti nėra.
VERTINA
PAGAL ŠEŠIOLIKA
KRITERIJŲ
VĮ „Regitra“ numatyti egzaminuojamojo vertinimo kriterijai. Mokinio įgūdžiai ir elgsena, vairuojant mašiną, vertinami pagal šešiolika kriterijų.
Egzaminuotojas stebi, kaip vyksta patikrinimas prieš važiavimą, kaip naudojamasi papildomais valdymo įtaisais, sankaba (valdyti sankabą taip, kad būtų užtikrintas sklandus pavarų perjungimas ir galios perdavimas varantiesiems ratams, be reikalo neužgesinamas variklis), akceleratoriumi (sklandžiai valdyti paminą tiek greitėjant, tiek lėtėjant), pavara (tinkamai naudotis visomis pavaromis pagal greitį ir jos techninius duomenis), vairu (saugiai ir nenukrypstamai laikytis pasirinktos trajektorijos visomis eismo sąlygomis, sukti vairą tinkamu būdu).
Į kriterijus taip pat patenka padėties pasirinkimas važiuojamojoje dalyje, padėties pasirinkimas sukant į dešinę, sukant į kairę, situacijos stebėjimas ir žvalgymasis ir panašiai.
Laikančiajam praktinio vairavimo egzaminą lengvuoju automobiliu pagal vertinimo kriterijus yra numatytas net 35 kritinių klaidų sąrašas.
Kritine klaida papildomų valdymo įtaisų kriterijuose laikoma tai, kai vedamas variklis pasirinkus netinkamą pavarą ar neišjungus sankabos; bandymas užvesti antrą kartą variklį, kai jis jau veikia; neužsisegtas saugos diržas; sankabos valdyme – užgesinamas variklis ir sudaroma potencialiai pavojinga situacija; pavaros pasirinkimas – kai jungiama atbulinė pavara norint važiuoti į priekį arba važiavimo į priekį pavara, kai važiuojama atbuline eiga; vairo valdymas – kai nesuvaldomas vairas; kai atitraukiamos abi rankos nuo vairo, kai mašina juda ir t. t.
„Leidžiama padaryti keletą klaidų, kol jos nėra kritinės saugiam eismui. Akivaizdu, kad jei darysite tai, kas yra pavojinga ar prieštarauja Kelių eismo taisyklėms, egzaminas bus nutrauktas. Egzamino metu norima išsiaiškinti ne tik tai, ar laikomasi kelių eismo taisyklių, bet ir tai, ar egzaminuojamasis yra pasiekęs deramą vairavimo įgūdžių lygį. Jeigu mokėtės ir galite valdyti automobilį bei priimti saugius sprendimus, laikant egzaminą neturėtų kilti jokių problemų“, – sakė A. Tarabilda.
UNIVERSALAUS
RECEPTO NĖRA
Vieno recepto ar vaisto, kaip nugalėti praktinio vairavimo egzamino baimę, nėra, teigė S. Ročio individualios įmonės vairavimo mokytojas Stasys Ročys.
„Vienintelis mano patarimas – nusiteikti optimistiškai. Daugelį einančiųjų laikyti egzamino kausto baimė: mokymo metu tiek teorijos klausimus sprendžia puikiai, tiek praktinio važiavimo metu atrodo gerai, tačiau po nesėkmingo egzamino sako – nieko nebeatsimenu, pasielgiau taip, lyg pirmą kartą sėdęs prie vairo. Prieš egzaminus savo mokiniams patariu tik gerai išsimiegoti ir nervams nuraminti pakramtyti šokolado“, – patarė ilgametis vairuotojų mokytojas.
S. Ročys laikantiems egzaminą pataria, įvykdžius keletą nekritinių klaidų, nesutrikti, stengtis susikaupti, tęsti egzaminą, ir tikslas bus pasiektas. Juk visais penkiais maršrutais, kuriais mūsų mieste važiuojama laikant praktinio vairavimo egzaminą, mokymo metu yra pervažiuota ne kartą. Prieš egzaminą juos patartina pervažiuoti su tėvu ar kitu giminaičiu.
Sigito STRAZDAUSKO nuotr.: Praktinio vairavimo egzaminą rajone pernai laikė daugiau kaip aštuoni tūkstančiai gyventojų.

3 Atsakymai į “Vairuotojo pažymėjimas – tik mokantiems vairuoti”

 1. kk parašė:

  Populiariausia b kategorija
  , nes kelyje visi vairuoja lengvasias transporto priemones. Deja, vairuotojo pažymėjimą gauti ne taip paprasta.

 2. vilmai parašė:

  Matome, kaip daugelis “klevo lapų” vairuoja, todėl instruktoriai ir Regitra turėtų dar griežčiau vertinti būsimus vairuotojus.

 3. vilma parašė:

  regitra psihologiškai užmuša žmogų kad jisai iš pirmo karto neišlaikytų egzameną.Kadangi jinai yra užinterisuota kuo daugiau nusodinti vairuotojų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*