Valdininkai nemokamai ilsėtis nebeverčiami

Nors rajono biudžete atlyginimai suplanuoti tik dešimčiai mėnesių, o mokos fondas sumažintas 4 procentais, valdininkai atostogauti už dyką šiemet nebeverčiami.
Savivaldybės vadovai tikisi, kad situaciją gelbės viršplaninės lėšos. Tačiau iš biudžeto pinigų gyvenantys lopšeliai-darželiai tokiu optimizmu netrykšta.

Prašo išsiaiškinti

Redakcija gavo anoniminį skundą, kuriame išdėstytos lopšelio-darželio „Linelis“ problemos.  Įstaigos darbuotojais prisistatę autoriai ar autorius tvirtina, kad jie raginami kuo greičiau eiti  nemokamų atostogų po vieną dieną – t. y. vadovaujantis Darbo kodeksu, trumpinant darbo savaitę.
„Darbo kodeksas reglamentuoja, kad darbo laikas nustatomas šalių susitarimu, laisva abiejų sutarties šalių valia, t. y. abi šalys turi būti suinteresuotos tokiu darbo laiko režimu. Todėl darbuotojams kelia abejonių šios priemonės tikslingumas, nes prisidengiant Darbo kodekso straipsniu, iškraipoma tiesa, paslepiamos ikimokyklinėje įstaigoje egzistuojančios problemos, kurios visiškai nepriklauso nuo auklėtojų, auklėtojų padėjėjų ar kito aptarnaujančio personalo“, – teigiama elektroniniu paštu atsiųstame laiške.
Tačiau kokios tos „paslėptos problemos“, nedetalizuojama.
Laiško autoriui kilo klausimas: ar nemokamų atostogų verčia eiti Savivaldybė, jei taip, tai kodėl ji pritarė, kad vasarą dirbtų visi lopšeliai-darželiai, o ne kaip anksčiau – tik budintys?
Darbuotojai baiminasi, kad dėl nemokamų atostogų gali nukentėti jų atostogų pinigai. Esą juos žeidžia ir vadovų priminimas, kad jei nebus taupoma, teksią mažinti vaikų grupes ar net darbuotojų.

Aptarė su įstaigos bendruomene

Lopšelio-darželio „Linelis“ direktorė Gražina Barzdenienė „Santarvei“ neneigė, kad visi darželio  darbuotojai šiemet nemokamai atostogaus po vieną dieną.
„Šiemet darbo užmokesčiui iš biudžeto negausime 15 tūkstančių litų. Kažkaip sutaupyti tuos pinigėlius reikia“, – teigė direktorė.
Įstaigos vadovė patikino, kad sprendimas dėl nemokamų atostogų vieną dieną nėra jos vienos.
„Vyko visų darbuotojų susirinkimas. Jį protokolavome. Prašiau ir kitokių pasiūlymų, tačiau priėjome prie bendros išvados, kad eisime nemokamų atostogų po vieną dieną“, – direktorė prisiminė gegužės pradžioje vykusį susirinkimą.
Buhalterė pateikė skaičiavimus ir įrodė, kad atostogų išmokos tikrai nenukentėsiančios – nedirbta diena neįsiskaičiuoja. Atvirkščiai, atostoginiai pinigai keliais litais padidės, nes darbuotojai iš vadinamojo krepšelio gauna už pavadavimą.

Pasigedo diskusijų

G. Barzdenienė prisiminė, kad ankstesniais metais nemokamai darbuotojams yra tekę atostogauti ir tris dienas. Todėl dėl vienos dienos darbuotojai buvo supratingi, geranoriški.
„Tai pats neskausmingiausias variantas. Jeigu būtume mažinę grupių skaičių, būtų reikėję atsisakyti kai kurių etatų“, – paaiškino pašnekovė.
Direktorė neslėpė apmaudo, kad darbuotojai jiems rūpimas problemas bandė išsiaiškinti per laikraštį.
„Man skaudžiausia, kad nieko man į akis nesako. Visi geranoriškai pritarė. Yra profsąjungos aktyvas, ateitų, diskutuotų, tartųsi, gal galima kitokių taupymo būdų rasti, kad žmonės kuo mažiau nukentėtų. O už akių – negarbinga“, – samprotavo pašnekovė.

Sprendimų ieškos  kartu

Lopšelio-darželio „Buratinas“ darbuotojai kol kas nemokamų atostogų neina, tačiau ar taip bus ir ateityje, neaišku.
„Nežinau, ar išsiversime be nemokamų atostogų. Dar nesame nieko apgalvoję, dirbame, ir tiek. Reikės sutaupyti. Kaip? Spręsime su profsąjungomis, kolegomis“, – teigė direktorė Živilė Brazaitienė.
Vadovė pasidžiaugė, kad sunkiu laikotarpiu išgyventi padeda tėvelių skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Praėjusiais metais lopšelio-darželio sąskaita taip pasipildė 14 tūkstančių litų, šiemet tikimasi bent dešimties tūkstančių.
„O dėl atlyginimų… Manau, kad Savivaldybė neleis numirti, likti alkaniems“, – įsitikinusi direktorė.

Taupyti padeda ir sergantieji

Daugelio „Santarvės“ kalbintų lopšelių-darželių vadovai pripažino, kad šie metai nėra lengvi, sutaupyti mokos fondo – nelengva, tačiau apie nemokamas atostogas, kaip taupymo priemonę, kalbėjo atsargiai, tikino bandysią išgyventi be jų. Esą jeigu darbuotojai ir paprašo nemokamų atostogų, tai dažniausiai dėl kokių savo reikalų – nori išvažiuoti pas užsienyje gyvenančius giminaičius ar šiaip prie eilinių atostogų, savaitgalio prisidėti laisvų dienų.
Lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Zina Petkuvienė „Santarvei“ sakė, kad jų įstaigą nuo nemokamų atostogų apsaugojo ilgai sirgę darbuotojai. Viena darbuotoja nedarbingumo pažymėjimą turėjo kone pusmetį.
„Darbuotojai sunkiai dirba, nebeatlaiko krūvių. Vienas dirba už tris, o atlyginimą gauna tik už vieną, nes už pavadavimą mokėti nėra iš ko“, – situaciją komentavo direktorė.
Jeigu ir tenka eiti nemokamų atostogų, tai, anot Z. Petkuvienės, stengiamasi neliesti pagalbinio personalo, nemokamai atostogauja tie, kurie daugiau uždirba.
„Žilvičio“ direktorė Irena Petrutienė taip pat tvirtino, kad darbuotojai bandysią apsieiti be nemokamų atostogų.
„Vasarą vaikų mažiau, sujungėme grupes, stengiamės susidėlioti, tvarkomės, tikimės papildymo iš Savivaldybės“, – apie resursus atlyginimams mokėti kalbėjo direktorė.

Įstaigų taupymo priemonių nekoreguoja

Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus patikino, kad niekas neverčia biudžetinių įstaigų darbuotojų eiti nemokamų atostogų.
„Mūsų skyrius yra prieš nemokamas atostogas, turi įstaigos savo resursus, galimybes gražiai susidėlioti“, – skyriaus poziciją išsakė vedėjas.
Kaip elgtis, anot pašnekovo, sprendžia pats kolektyvas – skyrius nesikiša.  Kokia yra situacija, kokias taupymo priemones švietimo įstaigos naudoja, ar eina nemokamų atostogų, A. Stonkus pasakyti negalėjo – šito nesiaiškinama.
Viena aišku, kad nemokamai atostogauti netenka tik mokyklose dirbantiems pedagogams, kuriems atlyginimas mokamas iš mokinių krepšelio.
Nors Savivaldybė kol kas neprašo savo darbuotojų eiti nemokamų atostogų ar dirbti sutrumpintą savaitę, Švietimo skyriaus darbuotojai nusprendė, kad prisidės prie taupymo. Kai kurie specialistai savo sąskaitoje tokių dienų jau turi net po keturias, kiti – šiek tiek mažiau.

Atostogos už dyką – nebepopuliarios

Prieš porą trejetą metų visiems rajono Savivaldybės darbuotojams buvo pasiūlyta pasinaudoti teise į nemokamas atostogas, taip siekiant padėti sutaupyti biudžeto lėšų. Savivaldybės darbuotojai buvo prašomi pasinaudoti galimybe išeiti nemokamų atostogų iki pat gruodžio 31 dienos.
Savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo Arvydo Pociaus duomenimis, 2010 metais Savivaldybės administracijos darbuotojai nemokamų atostogų buvo išėję beveik 900 dienų. Jų sąskaita pavyko sutaupyti 128 tūkstančius litų – apie 500 per darbo dieną.
Praėjusiais metais valdininkų indėlis į taupymą buvo mažesnis. Jie nemokamai atostogavo beveik 230 dienų ir sutaupė vos 34 tūkstančius litų.
Šiais metais Savivaldybės administracijos darbuotojai irgi nesiveržia atostogauti be atlygio: valdininkų nemokamų atostogų dienų skaičius kol kas siekia 166, o taupymo nauda biudžetui – 23 tūkstančiai litų.

Vadovai rodo pavyzdį

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Aleksandra Lukošaitienė prisiminė, kad dar prieš porą metų Savivaldybės administracijos darbuotojų buvo prašoma prisidėti prie biudžeto taupymo nemokamomis atostogomis. Dabar spręsti palikta patiems darbuotojams.
A. Lukošaitienė pastebėjo, kad dažniausiai pasinaudojama galimybe, kurią suteikia Darbo kodeksas ir Vyriausybės nutarimas, – šalių susitarimu susitrumpinti darbo savaitę. Dažniausiai nedirbamu penktadieniu pasiilginamas savaitgalis.
Tiesa, Savivaldybės vadovai rodo pavyzdį, pasiimdami nemokamų atostogų. Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius pernai nemokamai atostogavo keturias, šiemet dvi dienas, jo pavaduotojas Romualdas Paradnikas – penkias pernai ir dvi dienas – šiemet, Saulius Šiurys – po vieną dieną. Meras Antanas Tenys nuo kadencijos pradžios turėjo penkias nemokamas dienas.

Imasi nepopuliarių sprendimų

Biudžeto sunkumai slegia ir kitas savivaldybes. Kai kur dėl to ne tik karpomi priedai savivaldybių vadovams (mūsų rajone jie kol kas neliečiami, Savivaldybės administracijos direktorius gauna 50, pavaduotojai – po 40 procentų atlyginimo priedus – B. R.), bet ir valdininkai verčiami eiti nemokamų atostogų.
Ypač drastiškų priemonių ėmėsi šiauliečiai. Miesto savivaldybės valdininkai dirba viena valanda trumpiau, jų algos mažės 14,4 procento. Savivaldybės administracija dėl trumpesnių darbo valandų su valstybės tarnautojais ir darbuotojais yra pasirašę abipusius susitarimus: slankiuoju grafiku dirbama po 7 valandas, o per mėnesį – 3imis darbo dienomis mažiau.

Tikimasi viršplaninių lėšų

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius „Santarvei“ tvirtino, kad situacija pas mus nėra tokia tragiška. Tikimasi, kad atlyginimams už lapkričio mėnesį bus surinkta  viršplaninių lėšų, bus išmokėti ir avansai už gruodį.
Šiemet mokos fondas biudžetinėms įstaigoms yra sumažintas 4 proc. Anot direktoriaus, tai nėra tokia didelė suma ir galima sutaupyti kitokiomis priemonėmis, be nemokamų atostogų, t. y. neliečiant darbuotojų atlyginimų.
Kai bus susumuoti pusmečio rezultatai, tada ir paaiškėsią, ar reikia drastiškesnių priemonių.
Mėnesio darbo užmokesčio fondas biudžetininkams su įmokomis „Sodrai“ siekia apie 3 milijonus litų.
Savivaldybės Finansų skyriaus vedėja Julija Balvočienė „Santarvei“ sakė, kad yra vilčių, jog situaciją dėl atlyginimų gelbės viršplaninės lėšos. Pavyzdžiui, gyventojų pajamų mokesčio jau surinkta beveik 900 tūkstančių litų daugiau negu planuota.

8 Atsakymai į “Valdininkai nemokamai ilsėtis nebeverčiami”

 1. europietis parašė:

  Europos valstybėje,kaip senais tarybiniais laikais darželiuose, dirbama ,,za siebe i za tavo parne“.?Saugokitės -grįžta sovietai, reikia kuo greičiau sprukti iš Lietuvos!

 2. ne savivaldybės teisininkui parašė:

  Jūs pritariat Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus šios problemos sprendimui: ,, galima sutaupyti kitokiomis priemonėmis, be nemokamų atostogų, t. y. neliečiant darbuotojų atlyginimų.“bet kad taip gerai išmanote įstatymus gal pasakysite , kaip galima kitaip sutaupyti mokos fondą jeigu atlyginimų darbuotojams iš kitų sąmatoje numatytų lėšų nėra galimybės mokėti , galima mažiau nupirkti kitų priemonių ar atsisakyti kitų pirkinių , bet iš tų sutaupytų lėšų atlyginimo neišmokėsi, o čia kaip tik ir kalbama apie darbuotojų atlyginimus .Vienas kelias arba tas pats darbuotojas dirba už du, o gauna už vieną arba eina nemokamų atostogų .Ir viena ,ir kita yra blogai ,o ką daryti…lengviausia numesti visas problemas įstaigos vadovui ,nes tada yra ką kaltinti.Ikimokyklinės įstaigos jau 3 metai išgyvena be cento ir jei ne geranoriškas tėvų rėmimas 2proc. seniai būtų tekę jas uždaryti , deja iš 2proc. atlyginimų taip pat negalima mokėti.Tai gal būkim nuoširdesni vieni kitiems ir supraskim, kad tai jog ta pačia tema rašo abu rajono laikraščiai problemos neišspręs ,o tik dar labiau supriešins bendruomenę .Ar gerbiami žurnalistai jau nebeturi ką rašyti,o būtų galima rasti temų apie tai ,kaip gražiai atrodo įstaigos ,kurioms kasmet mažinamas biudžetas , o jos vis daro gražius darbus,ugdo vaikus- dainuoja ,dalyvauja sporto renginiuose ,gamtosauginėje veikloje irt.t.Bet kas gražu niekam neįdomu.

 3. ne savivaldybės teisininkas parašė:

  A. Lukošaitienė ( juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja) pastebėjo,,, kad dažniausiai pasinaudojama galimybe, kurią suteikia Darbo kodeksas ir Vyriausybės nutarimas, – šalių susitarimu susitrumpinti darbo savaitę. “ ir prisiminė kad šis DK straipsnis buvo taikytas prieš du metus , kai buvo prašoma darbuotojų prisidėti prie biudžeto taupymo nemokamomis atostogomis. Vadinasi, pagal ją, lopšelio – darželio ,,Linelis“ direktorė teisingai pritaikė šį straipsnį ir šiuo atveju, tačiau kas ne kas, o juridinio skyriaus specialistas turėtų žinoti, kad DK nenustato, kam priklauso iniciatyvos teisė siūlyti susitarti dėl ne viso darbo laiko nustatymo, todėl galima teigti, kad tokią galimybę turi tiek darbuotojas, tiek darbdavys. Kadangi ne visas darbo laikas lemia ir galimus nepageidaujamus padarinius darbuotojui, t.y. proporcingai dirbtam laikui ar atliktam darbui mažesnį darbo užmokestį, susitariant dėl ne viso darbo laiko darbdavio pasiūlymu reikėtų įvertinti DK 4 straipsnio 4 dalį, t.y. ar toks pasiūlymas yra tikrai laisva šalių valios išraiška, ar jis nenustatomas priverstinai, pasinaudojant įtaka ir pan. Taigi ne visas darbo laikas negali būti nustatomas vien tik darbdavio valia, todėl darbdavys neturėtų teisės reikalauti(manyčiau ir prašyti) tokiomis aplinkybėmis, kokios nurodytos šiame darbuotojų laiške, darbuotojų, kad jie rašytų prašymus ne viso darbo laiko nustatymui ir šiuo atveju pritariu Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus šios problemos sprendimui: ,, galima sutaupyti kitokiomis priemonėmis, be nemokamų atostogų, t. y. neliečiant darbuotojų atlyginimų.“

 4. Vardas (privalomas) parašė:

  aha,del vadovo ir reikia eit nemokamai poilsiaut,sako, kolektyvas sutinka…kaip nesutiksi,jei pasako arba dirbsi, arba ne…juk aiski filosofija, o iesko durneliu. O kiek kartu vadovai nemokamose buvo??? prisiraso pamoku ir bureliu, kuriuose pamirsta buti,nes yra svarbesniu reikalu, kaip kavute,sveciai…. o pamokeles praves kokia mokytoja, kuri bijo papriestarauti, o gal ukvede ar dar kokia valytoja….juk visko buna, zinom ir tylim

 5. Vardas (privalomas) parašė:

  Pedagogai iš vadinamojo krepšelio gauna už pavadavimą, o kiti….? Skaudi tiesa – eilinį kartą nukentėjo gaunantys mažiausius atlyginimus!

 6. Vardas (privalomas) parašė:

  Tikrai. Kai tokie priedai, galėtų ir ilgiau nemokamai atostogauti. Ir kaip jiems ne gėda taip save dosniai apsidovanoti?

 7. Raselė parašė:

  Nematau čia nieko blogo, viskas priklauso nuo kolektyvo, mes taip pat ėjom nemokamų atostogų ir tikrai ne po vieną dieną, ir nematėm didelės tragedijos, stengėmės būti vieningi suprasti ne tik įmonės vadovę, bet taip pat išsaugoti visiems dirbantiems darbo vietas.

 8. abc parašė:

  Nu jo, bepigu eit nemokamų atostogų, kai priedai po 40 proc. atlyginimo siekia, o švietimo darbuotojams net pagrindiniam atlyginimui nebelieka. Svarbiausia, žmogus, ką čia bepridursi :)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto