Varduvos slėnių išugdytam dailininkui atminti – konferencija

Prisiminimui – bendra konferencijos organizatorių, pranešėjų ir dalyvių nuotrauka.

Šiemet suėjo 120 metų, kai Dapšių kaime gimė dailininkas tapytojas, akvarelistas, pedagogas Česlovas Kontrimas. Mažeikių viešosios bibliotekos Ukrinų ir Židikų filialų bibliotekininkės inicijavo sukakties paminėjimą.

Pavasarį dailininko gimtinėje Dapšiuose buvo surengtas mokinių dailės pleneras, o praėjusį penktadienį Urvikių kultūros namuose įvyko baigiamasis renginys – konferencija „Varduvos slėnių išugdytas dailininkas Česlovas Kontrimas“.

Lankėsi ir pernai

Atvykusių į konferenciją žmonių dėmesį pirmiausia patraukė prie Ukrinų kultūros namų stovintis autobusiukas ir informacinis stendas, pranešantis, kad tai „Fixus mobilis“ mobilioji laboratorija. Dvi merginos kvietė prieiti, apžiūrėti mobiliąją laboratoriją ir daugiau sužinoti, ko jos atvyko į Mažeikių rajoną.
Tie, kas domisi kultūros paveldu, žino, kad „Fixus mobilis“ yra kultūros paveldo objektų prevencinės priežiūros sistema.

Kultūros paveldo objektų valdytojai turi galimybę užpildyti anketas ir pretenduoti į nemokamas stebėsenos bei priežiūros paslaugas. Į Mažeikių rajoną savo autobusiukais-mobiliosiomis laboratorijomis pernai buvo atvykusios dvi „Fixus mobilis“ specialistų komandos. Prevencinės priežiūros specialistai-architektai tuomet apžiūrėjo ir kai kuriuos priežiūros darbus atliko profesorių Mykolo, Vaclovo ir Viktoro Biržiškų gimtajame name Viekšniuose.

Mažeikiškių ir „Fixus mobilis“ atstovių diskusija prie mobiliosios laboratorijos.

Jie lankėsi Viekšnių vandens malūne, Mažeikių banko ir Renavo dvaro rūmų bei svirno pastatuose, Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje.

Atlieka smulkius darbus

Prevencinės priežiūros specialistė-architektė Inga Vilkaitytė papasakojo, kad kol kas „Ficus mobilis“ lanko tik tuos objektus, kurie yra įtraukti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Bet tikimasi, kad ateityje atsiras galimybių lankyti visus istorinius pastatus, kurių savininkai pageidaus, kad specialistai atvyktų. Kultūros paveldo registras yra tik statusas, o realiai problemos ir registriniuose, ir neregistriniuose istoriniuose pastatuose yra tos pačios.

„Savininkams mūsų atvykimas, paslaugos ir medžiagos yra visiškai nemokamos. Atvykę pirmiausia atliekame pastatų apžiūrą ir smulkius darbus, kurie, mūsų nuožiūra, yra esminiai. Pavyzdžiui, jei pūva stogo konstrukcijos dėl kažkur ant jų patenkančio vandens, surandame, pro kur tas vanduo patenka, ir užlopome tą vietą. Jei drėksta pastato pamatas, gal kažkas yra ne taip su vandens nuvedimo sistema. Tokiu atveju mes išvalome vandens nuvedimo sistemas“, – pasakojo I. Vilkaitytė.

Parengė Dapšių koplytėlės ataskaitą

Vėliau „Ficus mobilis“ specialistai pastatų savininkams pateikia ataskaitas. Jose detaliai įvertinama vieno ar kito kultūros paveldo objekto būklė, pateikiamos rekomendacijos, kokie darbai yra skubūs, kokie atliktini per vidutinį laikotarpį, o taip pat – planas, kaip pastatą prižiūrėti periodiškai, kad tų darbų net ir nereikėtų atlikti.

Akimirka iš mokinių dailės konkurso nugalėtojų apdovanojimo.
Nuotraukoje – Merkelio Račkausko gimnazijos mokinės.

„Fixus mobilis“ komanda parengė ir Č. Kontrimo gimtinėje Dapšiuose esančios koplytėlės prevencinės priežiūros ataskaitą. Todėl penktadienį ir apsilankė Ukrinuose, o paskui ir Dapšiuose.
Ir ukriniškiai, ir mažeikiškiai, atvykę į konferenciją, buvo smalsūs ir specialistes kalbino apie jų darbą, apie mobiliojoje laboratorijoje turimus įrankius, apie dažniausią senų, kultūros ir ne kultūros paveldo objektų sąraše esančių pastatų priežiūrą.

Krašte gimė ir užaugo daug žymių žmonių

Po to konferencijos dalyviai persikėlė į Ukrinų kultūros namus.
Pradėdama renginį jo sumanytoja, bibliotekininkė Valda Muravjovienė susirinkusiesiems priminė apie tai, kad Varduvos slėniai išugdė labai daug žymių žmonių.
Bukančiuose gimė ir užaugo žymus generolas Povilas Plechavičius, Dapšiuose gimė poetas, vertėjas Alfonsas Bukontas bei habilituota technikos mokslų daktarė Vyda Kęsgailaitė-Ragulskienė. Čia yra ir dailininko Č. Kontrimo gimtinė.

„Sako, kad čia yra pats Lietuvos užkampis. Nebijokime to žodžio – užkampis. Didžiuokimės tuo, kad gimėme, augome tame užkampyje, Žemaitijos pakraštyje“, – kalbėjo V. Muravjovienė.
Bibliotekininkė iš Židikų Benita Vaizgėlienė išsamiau papasakojo apie Dapšiuose gimusius ir užaugusius žymius kraštiečius.

Įsteigė dailės būrelį

Bet grįžkime prie Č. Kontrimo. Skaičiuojama, kad jis per savo gyvenimą sukūrė apie 2 tūkst. akvarelių, natiurmortų, teminių kompozicijų, portretų, ekslibrisų. Č. Kontrimas rašė istorinę kroniką apie Dapšių kaimą ir jo apylinkes, formavo Mažeikių miesto dailės tradicijas, ugdydamas jaunuosius dailininkus, organizavo pirmąją Mažeikiuose dailės darbų parodą.
Dirbdamas Mažeikių gimnazijoje, Č. Kontrimas įsteigė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės būrelį. Išsamiau apie jį konferencijos dalyviams papasakojo Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos biologijos mokytojas, kraštotyrininkas Algirdas Vilkas.

Konferencijos metu buvo galima apžiūrėti ir leidinių apie Č. Kontrimą parodėlę.

Pranešėjas vardijo: Č. Kontrimo įsteigtą būrelį lankė gimnazistai, kurie vėliau paliko ryškų pėdsaką Lietuvos kultūroje – tapytojas Jonas Švažas, skulptorius Kazys Švažas, dailininkas Mečislovas Ostrauskas, tapęs peizažus, natiurmortus bei realistinius portretus.

Parengta kalviams svarbi knyga

Č. Kontrimas parengė knygą „Lietuvos geležiniai kryžiai“.
Kalvis Virgilijus Mikuckis pasakojo, kad joje pateikiama beveik 400 lietuvių liaudies architektūros (bažnyčių, koplyčių, koplytėlių) ir memorialinio pobūdžio paminklų (stogastulpių, koplytėlių, kryžių) geležinių viršūnių piešinių. Jų autorius – Č. Kontrimas ir jo mokiniai.

Kalvis Virgilijus Mikuckis.

V. Mikuckio teigimu, šiandieniniams kalviams atliekant koplytstulpių, stogastulpių viršūnių rekonstrukcijas, ši knyga neretai būna bene vienintelis šaltinis, padedantis pasitikrinti, kaip ta viena ar kita viršūnė, saulutė atrodė.
Č. Kontrimo knyga „Lietuvos geležiniai kryžiai“ neretai pavadinama „kalvių biblija“.

Apdovanojo plenero-konkurso laimėtojas

Gegužės mėnesį (dailininko gimtadienis – gegužės 23 d.) Dapšiuose, Č. Kontrimo gimtinėje, vyko mokinių dailės pleneras-konkursas „Tikroji spalvų gama – iš gamtos“. Jam mokiniai pateikė 37 akvarelės technika sukurtus piešinius. Jie jau buvo eksponuoti Židikų Marijos Pečkauskaitės, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijose, Ukrinų kultūros namuose.

Penktadienį vykusios baigiamosios konferencijos dalyviams Merkelio Račkausko gimnazijos dailės mokytoja Asta Milėškienė išsamiau pristatė seną, didelio meistriškumo reikalaujančią ir kadaise Europoje labai populiarią akvarelės techniką. Pedagogė papasakojo, kokiais kriterijais buvo vadovaujamasi vertinant konkursui pateiktus mokinių darbus.
Mokinių dailės konkurso „Tikroji spalvų gama – iš gamtos“ nugalėtojomis tapo Mažeikių dailės mokyklos mokinė Smiltė Švažaitė, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokinė Adriana Petrauskaitė ir Merkelio Račkausko gimnazijos mokinės Viltė Kuršinskytė, Samanta Misevičiūtė, Monika Andraitytė. Merginoms įteiktos padėkos ir atminimo dovanėlės.
Dailės pedagogai viliasi, kad iš šių jaunų menininkių užaugs ir Č. Kontrimo pasekėjų.
Nida PUKELIENĖ
Autorės nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto