Vyskupo K. Kėvalo velykinis laiškas tikintiesiems

Brangieji,
Su džiaugsmu sveikinu Jus šventų Velykų proga!
Ši diena skirta prisiminti ir švęsti pačią nuostabiausią mūsų gyvenimo tikrovę – „Viskas išeina į gera mylintiems Dievą.“ (Rom. 8, 28). Nors mus ir gąsdina pastarųjų dienų žinios apie koronaviruso pandemiją Lietuvoje ir pasaulyje, nors mums visiems šiuo metu tenka gyventi karantino sąlygomis, o gal mus neramina ir ateitis, gerai žinome, kad Dievas žmogų saugo ir nori dovanoti jam ramybę. Nerimas, kančia ir net mirtis nėra paskutinis žodis mūsų gyvenime. Kristaus prisikėlimas rodo, kad mūsų egzistencija yra be pabaigos, jei būsime Jėzaus bičiuliai. Juk vienytis draugyste su Kristumi – tai tapti amžino gyvenimo dalininku ir Dangaus džiaugsmo dalyviu!
Velykų padrąsinimas yra labai paprastas – „Jūs nebijokite!“ (Mt. 28, 5). Šiuos žodžius taria Viešpaties angelas susigraudinusioms ir išsigandusioms moterims, kurios atbėgo tą rytą prie Jėzaus kapo. Šiuos žodžius Viešpats taria ir mums, kurie esame išsigandę, kas bus su mumis, mūsų artimaisiais, su mūsų pasauliu. Prisikėlęs Kristus pasirodydamas savo išsigandusiems mokiniams taria: „Ramybė Jums!“ (Jn. 20, 19). Tą jis nori pasakyti ir mums. Velykų įvykis žmonijoje neša nuostabią viltį. Iki Kristaus prisikėlimo žmoniją lydėjo tik miglota nuojauta, kad galbūt gyvenimas po mirties turėtų egzistuoti, nes neįmanoma būtų suprasti, kodėl žmogus turėtų būti doras ir teisingas, jei viskas baigiasi kapo duobe. Kam žmogui stengtis tobulėti ir gerinti šį pasaulį, jei viso ko baigtis yra dulkės ir pelenai? Velykų įvykis parodė visų žmonių laukiančią patirtį, kuri priklauso jau ne šiam pasauliui, bet ateinančiam – tai Prisikėlimas.
Brangieji! Velykos yra mūsų giliausių troškimų ir lūkesčių išsipildymas. Žmogus sukurtas mylėti ir patirti amžinybę! Mes esame šaukiami didingai ateičiai. Jėzaus prisikėlimas tai patvirtina – esame skirti amžinybei! Velykos skelbia, kad Dievas, atsiuntęs savo mylimąjį Sūnų, drąsina mus nebijoti patikėti šiuo pažadu! Viešpats prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė! Todėl Velykos nėra švenčiamos tik poetiniais sumetimais, kad pasidžiaugtume atėjusiu pavasariu ir dažytume kiaušinius kaip grįžtančios gyvybės simbolį. Jos nėra švenčiamos minėti kažkada buvusius įvykius ir juos supusius džiaugsmus. Tai nėra tik garbingos istorijos šventė. Velykos skirtos ir šiandienai, būtent kad išgyventume realų Prisikėlimo džiaugsmą, skirtą kiekvienam iš mūsų. Jos yra tam, kad mūsų širdis užsidegtų džiaugsmu ir viltimi.
Šiais metais labai artimai išgyvename Jėzaus jausmus, kuris buvo priverstas dėl grėsmės gyvybei keliauti į šventes Jeruzalėje „ne viešai, o tarsi slapčiomis.“ (Jn. 7, 10). Ir mus karantino sąlygos verčia svarbiausius mūsų tikėjimo įvykius išgyventi „tarsi slapčiomis“.
Negalime viešai ateiti į Bažnyčią ir susirinkti nevaržomai švęsti Velykų. Tačiau ar tai mums gali būti pretekstas nešvęsti šios didingos šventės? „Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės?“
(Rom. 8, 35). Ačiū Dievui, šiandien turime moderniąsias komunikacijos priemones, kurios šiomis sąlygomis mums gali būti ypač naudingos.

Brangieji, nuoširdžiai kviečiu Jus dalyvauti Didžiosios savaitės ir Velykų tridienio pamaldose naudojantis virtualiomis komunikacijos priemonėmis: internetu, televizija ir radiju. Kviečiame jungtis į bendrą maldą, kuri bus transliuojama iš Telšių katedros „Facebook“ ir „YouTube“ paskyroje „Telšių vyskupija“. Nuo Didžiojo pirmadienio iki Didžiojo penktadienio pamaldos bus transliuojamos vakare, 18 val. Taip pat Didįjį ketvirtadienį 11 val. ryte bus transliuojamos Krizmos Šv. Mišios, kurių metu bus šventinami aliejai. Didžiojo šeštadienio liturgijos transliacija iš Telšių katedros vyks 20 val., o Velykų rytą šventosios Mišios bus transliuojamos 8 val. Jas bus galima išgirsti ir per Marijos radiją.
Taip pat mums į pagalbą ateina ir Lietuvos televizija. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios iš Vilniaus arkikatedros: 04-09, 18 val.; Kristaus Kančios pamaldos iš Vilniaus arkikatedros 04-10, 18 val.; Kryžiaus Kelias iš Vatikano 04-10, 22 val. (taip pat šią dieną LRT Mediatekos paskyroje bus parengtas „Kryžiaus Kelio“ maldos apmąstymas). Velyknakčio vigilija iš
Vilniaus arkikatedros 04-11, 21 val.; Velykų ryto šv. Mišios iš Vatikano ir Popiežiaus palaiminimas „Urbi et Orbi“ – 12 val.
Vienykimės maldoje, brangieji, šiomis ypatingomis dienomis! Te šio laiko aplinkybės nesustabdo mūsų meilės ir džiaugsmo! Melskimės už ligos paliestuosius ir medikus!
Su pasitikėjimu paveskime savo rūpesčius mūsų Viešpačiui!
Su šv. Velykomis!
Pagarbiai +Kęstutis Kėvalas
Telšių vyskupas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*