„Žiburėlio“ mokykla pradėjo naują projektą

Šiuolaikinių didaktikų centro specialistės su „Žiburėlio“ mokyklos mokytojomis: Daliute Vadeikiene, Virginija Gromakoviene, Vilija Viršiliene ir Daiva Radziene. Nuotrauka iš mokyklos archyvo

Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla – Šiuolaikinių didaktikų centro (ŠDC) programos „Kritinio mąstymo ugdymas skaitant ir rašant“ metodinis centras – vasario pabaigoje pakviesta dalyvauti Europos socialinio fondo argentūros finansuojamame projekte „Kritinio mąstymo kompetencijų  plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose“.
Šiame projekte mažeikiškiai dalyvaus iki 2015 m.vasario pabaigos. Kaip teigia „Žiburėlio“ mokyklos direktorė Jovita Mingėlienė, kritinio mąstymo ugdymo poreikis ir siekis aiškiai išreikštas strateginiuose  Lietuvos švietimo dokumentuose, tačiau jis nėra tapęs kasdienine ugdymo praktika, nėra nuosekliai diegiamas kaip vientisa sistema, trūksta profesionalių specialistų ir patirties, tarp pedagogų vyrauja kitoks požiūris į ugdymą.
Dalyvaujantiems šiame projekte mažeikiškiams teks kurti Kritinio mąstymo ugdymo programas, metodines mokomąsias medžiagas mokytojams, auklėtojams, jaunimo organizacijų nariams, rekomendacijas tėvams.
Projektas bus vykdomas dviem lygiais: kasdieninėje praktikoje ir mokant kitus projekto metu bei jam pasibaigus.
Mokytojai, įgiję praktinės kritinio mąstymo ugdymo patirties, tęs veiklą kasdieninėje neformaliojo švietimo veikloje, konsultuos kolegas, tėvus, kaip taikyti kritinio mąstymo metodus, taps programos platintojais, skleidėjais – vadinamaisiais multiplikatoriais.
Mokiniai, jaunimo atstovai, naudodamiesi parengta medžiaga, taikys kritinio mąstymo metodus neformaliojo švietimo, projektinėse veiklose, mokys savo bendraamžius.
Švietimo įstaigos projekto dalyvės sutarties su vykdytoju – ŠDC – įpareigotos surengti mokymus savo ir savo regiono mokyklos bendruomenėms (pedagogams, mokiniams ir tėvams) naudojantis  projekto metu sukurta programa ir priemonėmis.
ŠDC įsipareigoja akredituoti programą ir sudaryti galimybes mokytojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimui, konsultuoti visas programa besidominčias institucijas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*