Seniūno „silpnybė“ kiršina politikus

Antradienį Savivaldybės vadovų gamybiniame pasitarime Mažeikių miesto seniūnas Petras Užkuras buvo įtartas esąs girtas. Šį kaltinimą išsakęs neetatinis vicemeras Kęstutis Bartkevičius pareikalavo, kad seniūnas būtų nubaustas. Politikas pareiškė, kad jeigu nebus imtasi priemonių, jis tarsis su frakcijos partneriais dėl išėjimo iš koalicijos.PAREIKALLAVO ATLEISTI IŠ PAREIGŲ
Liberaldemokratas K. Bartkevičius „Santarvei“ sakė, kad, gamybiniame pasitarime, pamačius P. Užkuro būseną ir elgseną, buvo akivaizdu, jog jis yra girtas. Vicemero nuomone, neetiška eiti į pasitarimą neišsiblaiviusiam, parodoma nepagarba sau ir kitiems, juolab po uragano mieste yra labai daug darbų, todėl pareikalavo, kad Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius spręstų seniūno atleidimo iš pareigų klausimą.
Kitu atveju K. Bartkevičius pagrasino pasitrauksiąs iš koalicijos.
Pirmadienį Mažeikių seniūnas nedalyvavo darbo grupės uragano padariniams likviduoti ir žalai įvertinti posėdyje, vykusiame 16 val. Pasak K. Bartkevičiaus, Savivaldybės administracijos direktorius skambino seniūnui, o po to susirinkusiems prasitarė manąs, kad P. Užkuras esąs girtas.
Vicemeras sakė, kad seniai kalbama apie seniūno pomėgį alkoholiui, „daugiadienes“, tačiau iki šiol tylėta, tikėtasi, kad žmogus pasitaisys.
„Tačiau tai tapo sistema, todėl galų gale reikia baigti juokauti ir imtis pačių radikaliausių priemonių. Po praūžusio uragano seniūnas turėjo būti pagrindinis vedlys, likviduojant stichijos padarinius. Pasirodo, kad jam svarbiau alkoholis nei miesto reikalai“, – piktinosi K. Bartkevičius.
Politiko nuomone, P. Užkuro girtavimas taip ilgai toleruotas todėl, kad jis – „socialliberalų žmogus“. Pats K. Bartkevičius įsitikinęs, kad visai nesvarbu, kokiai partijai priklauso seniūnas – svarbiausia, kaip dirba. Anot jo, jeigu žmogus taip elgtųsi dirbdamas privačiame sektoriuje, jis seniai būtų likęs be darbo.
„Aš tikrai nenoriu politizuoti šios situacijos. Gal apie išėjimą iš koalicijos pasakiau spontaniškai, tačiau manau, kad ir kiti Tarybos nariai šio seniūno poelgio nevertins teigiamai. Mes visi padarome klaidų, o ir Užkuras nėra piktybiškas žmogus, tačiau jis peržengė visas galimas ribas, todėl jeigu Savivaldybės administracija nesiims veiksmų, tai reikės spręsti politiniu lygmeniu“, – teigė vicemeras.

AIŠKINTIS NELEIDO ĮSTATYMAI?
Savivaldybės administracijos direktorius B. Kryžius paprašė P. Užkuro parašyti pasiaiškinimą.
Seniūnas parašė, kad 2005 m. sausio 10 d. 16 val. jis nedalyvavęs pasitarime todėl, kad „nebuvo užfiksavęs laiko ir neturėjo informacijos“. Pasirodo, kad tuo metu, kai vyko ekstremalių situacijų komisijos posėdis, P. Užkuras buvo nuvežęs dukras skiepyti.
„Kas liečia pono Bartkevičiaus kaltinimą, lyg tai pasitarime buvau išgėręs, nesutinku. Nieko panašaus nebuvo. Galimas daiktas, kad galėjau atrodyti iš veido išvargęs. Tai dėl to, kad vėlai grįžau ir buvau mažai miegojęs“, – pasiaiškinime rašė P. Užkuras (kalba netaisyta – V. S.).
B. Kryžius „Santarvei“ sakė per gamybinį pasitarimą sėdėjęs toli nuo seniūno, todėl nuo jo sklindančio alkoholio kvapo jis neužuodęs. Jam atrodę, kad P. Užkuras yra pavargęs.
Administracijos direktorius pripažino pasitarimo išvakarėse kalbėjęs su seniūnu telefonu ir nesupratęs, apie kokius skiepus šis kalbąs. Dabar bus sudaryta komisija, kuri aiškinsis, ar iš tikrųjų tuo metu, kai seniūnas turėjo dalyvauti komisijos darbe, šis buvęs ligoninėje.
B. Kryžius teigė, kad jis negalįs aiškintis, ar seniūnas per gamybinį pasitarimą buvęs girtas, nes „to nėra numatyta įstatyme“.
Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnyje yra rašoma, kad valstybės tarnautojas gali būti atleidžiamas iš pareigų už šiurkštų tarnybinį nusižengimą. Vienas iš tokių nusižengimų yra buvimas tarnybos metu neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, jei valstybės tarnautojo elgesys įžeidžia žmogaus orumą ar diskredituoja valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos orumą.
Šio įstatymo 34 straipsnyje nurodoma, kad valstybės tarnautojui, kuris pasirodė tarnyboje neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, tiesioginis jo vadovas (šiuo atveju Savivaldybės administracijos direktorius – V. S.) tą dieną gali neleisti dirbti ir sustabdyti užmokesčio mokėjimą.
Įstatyme nurodoma, kad, sprendžiant valstybės tarnautojo atleidimą iš pareigų, turi būti sudaryta komisija.
Beje, P. Užkurui jau buvo skirtos tarnybinės nuobaudos. 2002 m. jam papeikimą skyrė tuometinis Savivaldybės administracijos direktorius Petras Rubežius, o 2003 m. griežtą papeikimą – Irena Macijauskienė. Abu kartus nuobaudos pareikštos už nebuvimą darbe.
Kadangi nuo abiejų nuobaudų skyrimo praėjo daugiau nei 12 mėnesių, joms taikomas senaties terminas.

LIUDININKŲ NUOMONĖS IŠSISKYRĖ
Komisija, tirsianti incidentą, turėtų kalbėtis su gamybinio pasitarimo dalyviais. Tuo metu šalia P. Užkuro sėdėjęs neetatinis vicemeras Jonas Siminkevičius „Santarvei“ prisipažino neigiamai vertinąs seniūno poelgį. Jis net neabejojęs, kad P. Užkuras buvo girtas.
„Nesu ekspertas, tačiau kadangi jis sėdėjo šalia, jautėsi stiprus alkoholio kvapas. Be to, iš seniūno kalbos galima buvo suprasti, kad jis nėra blaivus“, – sakė J. Siminkevičius.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Romualdas Sakalauskas buvo kitokios nuomonės. Anot jo, norint nustatyti, ar žmogus yra girtas, reikalingas alkoholio matavimo prietaisas. Kitokiu atveju negalima kalbėti apie tai.
„Ponas Bartkevičius galėjo paprašyti, kad Užkuras būtų ištirtas ligoninėje. Gal ir buvo įtarimas, tačiau dabar negalima tvirtinti, kad jis pagrįstas“, – teigė R. Sakalauskas.
Jam pritarė mero pavaduotojas Viktoras Bugnevičius, pagrasinęs, kad tokios kalbos „Bartkevičiui gali baigtis teismais“. Naujosios sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas neneigė žinąs apie P. Užkuro polinkį į alkoholį, tačiau, pasak jo, „nė vienas nėra šventas“.
V. Bugnevičius tikino, kad yra nustatyta procedūra ir Savivaldybės administracijos direktorius turi išsiaiškinti, ar seniūnui mesti kaltinimai yra teisingi.
„Jeigu pasitvirtins, partija į tai reaguos principingai. Užkuras yra pareigūnas, kuriam nedera taip elgtis“, – tikino mero pavaduotojas.
V. Bugnevičiaus nuomone, K. Bartkevičius pasikarščiavo kalbėdamas apie politinius žingsnius. Pasak politiko, koalicija neiširs, jeigu jis pasitrauks iš jos.
„Sueiti į koaliciją nėra sunku, tačiau ją sucementuoti yra filosofinis dalykas. Reikia mokėti prisitaikyti, ieškoti kompromisų. Šiuo atveju manau, kad Bartkevičius žengė per daug drąsų žingsnį“, – svarstė V. Bugnevičius.

NESIJAUČIA ESĄS KALTAS
Seniūnas P. Užkuras „Santarvei“ pareiškė, kad K. Bartkevičiaus mesti kaltinimai yra visiška netiesa. Jis netgi norėjęs važiuoti į ligoninę, kad būtų ištirtas kraujas. Paklaustas, kodėl to nepadaręs, nes taip būtų galėjęs apginti savąją garbę, P. Užkuras sakė, kad nesijautęs kaltas, todėl ir nėjęs.
„Parašiau pasiaiškinimą, ir viskas. Visokių darbų užpuolė, todėl ne tai buvo galvoje“, – paaiškino seniūnas.
P. Užkuras sakė buvęs labai pavargęs, nes tik paryčiais grįžęs iš Rietavo, kur sprendęs senelės problemas.
Ekstremalių situacijų pasitarime nebuvęs todėl, kad vežęs dukras skiepyti. Tai galinti patvirtinti gydytoja Dalia Fabijonavičienė. (Pokalbio metu P. Užkuras prasitarė, kad ši gydytoja – sena šeimos draugė – V. S.)
Seniūnas neneigė, kad kartais darbo metu tenka išgerti alkoholio – jis dalyvauja įvairiuose renginiuose, kur, pasak jo, visada vaišina, tačiau patikino, kad problemų dėl priklausomybės alkoholiui nesą.
Jono STRAZDAUSKO nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto