Gyventojai bus geriau apsaugoti nuo statybos darbų triukšmo

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Gyventojai, kurie turi nusiskundimų dėl statybos darbų keliamo triukšmo, kuris iki šiol nebuvo reikiamai kontroliuojamas, jau galės kreiptis į savo savivaldybės statybos darbų triukšmo kontrolierių.

Nauja pareigybė

Šią pareigybę numato Vyriausybės lapkričio 9 d. patvirtintas  Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašas.
Ligi šiol daugiabučių gyventojai su skundais dėl jų name ar greta jo vykdomų statybos darbų triukšmo dažniausiai skųsdavosi Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tačiau jos specialistai, kontroliuojantys statybos teisėtumą, neturi įgaliojimų veikti triukšmo valdymo srityje. Dabar tokie įgaliojimai suteikti savivaldybių statybos darbų triukšmo kontrolieriams.

Palankesnis ramybės laikas

Nustatytas ir gyventojams palankesnis ramybės laikas. Tai numato lapkričio 1 d. įsigaliojusios Triukšmo valdymo ir Vietos savivaldos įstatymų pataisos.
Ramybės laikas rytą pailgintas viena valanda – nustatyta, kad diena trunka ne nuo 6 iki 18 val., kaip buvo ligi tol, o nuo 7 iki 19 val.
Taigi statybos darbus galima pradėti ne anksčiau kaip 7 val.

Privalo informuoti

Tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, gyvenamosiose patalpose ar teritorijoje vykdantys statybos darbus, juos turi organizuoti taip, kad nebūtų pažeisti šių darbų pradžios ir pabaigos laiko, nustatytų triukšmo ribinių dydžių reikalavimai.
Jie privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki darbų pradžios informuoti statybos darbų triukšmo kontrolierius apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmui mažinti skirtas priemones.

Baudos nemažos

Nuo 2017 m. sausio 1 d. galiosiantis Administracinių nusižengimų kodeksas už Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, reikalavimų pažeidimą numato nuo 50 iki 300 eurų baudą, už pakartotinį nusižengimą – nuo 280 iki 600 eurų.

Parengta pagal LR aplinkos ministerijos komunikacijos skyriaus inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*