Į ekonomikos gaivinimo planus EP įtraukė energetikos priemones

EP nusprendė, kad iš Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos gautos lėšos negalės būti naudojamos investicijoms į iškastinį kurą. Nuotr. iš LR aplinkos ministerijos archyvo

Europos Parlamentas (EP) pritarė, kad į nacionalinius planus būtų įtrauktos energetikos reformos, kuriomis siekiama mažinti priklausomybę nuo Rusijos kuro ir įveikti energijos nepriteklių.

Rems investicijas, skirtas panaikinti energijos nepriteklių

Europarlamentarai patvirtino, kad paraiškas dėl papildomų lėšų pagal pakeistą gaivinimo ir atsparumo planą teikiančios Europos Sąjungos (ES) valstybės turės numatyti energijos taupymo, švarios energijos gamybos ir tiekimo įvairinimo priemones, kaip nustatyta ES plane „REPowerEU“.

Naujosios taisyklės bus taikomos atgaline data nuo 2022 m. vasario 1 d. su tam tikromis išimtimis. EP nariai užtikrino, kad būtų remiamos investicijos, skirtos panaikinti energijos nepriteklių, kurį patiria pažeidžiami namų ūkiai, smulkus ir vidutinis verslas.

Europarlamentarams derybose pavyko pasiekti, kad ES valstybės turėtų ne mažiau kaip 30 proc. savo išlaidų skirti daugiašalėms priemonėms esamoms energijos perdavimo kliūtims šalinti, energijos paskirstymui ir kaupimui užtikrinti bei tarpvalstybiniams srautams didinti, net jeigu tai daro viena ES šalis. Jie taip pat pasiekė, kad būtų įvestos naujos skaidrumo taisyklės, taikomos 100 daugiausia lėšų gaunančių galutinių paramos gavėjų.

Galios žalos aplinkai nedarymo principas

Įgyvendinamoms priemonėms galios reikšmingos žalos aplinkai nedarymo principas. Laikinos išimtys taikomos priemonėms, kuriomis sprendžiamos neatidėliotinos ES energetinio saugumo problemos, mažinama potenciali žala aplinkai ir netrukdoma siekti ES klimato tikslų.

Parlamento derybininkai užtikrino, kad iš Europos Komisijos siūlomų papildomų 20 mlrd. eurų dotacijų 8 mlrd. eurų bus lėšos, gautos anksčiau aukcionuose pardavus nacionalinius taršos leidimus pagal ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS). 12 mlrd. eurų bus paimti iš inovacijų fondo.

Be to, iš ATLPS gautos pajamos negalės būti naudojamos investicijoms į iškastinį kurą.
Parengta pagal EP pranešimą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto