Išeitines išmokas darbuotojams siūloma reglamentuoti įstatymu

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Siūloma įstatymu nustatyti Ilgalaikio darbo išmokų fondo sudarymo, administravimo ir valdymo pagrindus, ilgalaikio darbo išmokų iš Fondo apskaičiavimo, skyrimo ir mokėjimo tvarką.
Tai reglamentuojantį Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo Darbo partijos, Socialdemokratų partijos ir Tvarkos ir teisingumo frakcijų seniūnai Kęstutis Daukšys, Irena Šiaulienė ir Kęstutis Bartkevičius.

Reglamentuotų vienu bendru įstatymu

Šiuo metu Seime yra svarstomas naujas socialinis modelis.
Svarstant naują Darbo kodeksą buvo sutarta, kad reikalingas fondas, kuris garantuotų dirbantiesiems dėl įvairių priežasčių išėjusiems iš darbo didesnes išeitines išmokas. Toks fondas neužkrautų didelių išlaidų darbdaviams.
„Kadangi garantijos darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiu yra užtikrinamos iš Garantinio fondo, kurio veikimo mechanizmas yra panašus į steigiamo Ilgalaikio darbo išmokų fondo, siūloma konsoliduoti šių fondų valdymą, paskiriant juos administruoti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, tuo pačiu garantijas darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokas reglamentuojant vienu bendru įstatymu“, – sako projektą inicijavę Seimo nariai.

Darbdaviai išvengtų didesnės finansinės naštos

Įstatymo projekte siūloma pakeisti Garantinio fondo įmokų mokėjimo tvarką ir įmokas administruojantį subjektą (Garantinio fondo įmokos būtų mokamos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais), perduoti Garantinio fondo administravimą Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, supaprastinti išmokų iš Garantinio fondo skyrimo tvarką. Patikslinamas subjektų, turinčių mokėti įmokas į Garantinį fondą sąrašas.
Siekiant maksimalaus esamų Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Garantinio fondo bei naujai steigiamo Ilgalaikio darbo išmokų fondo valdymo konsolidavimo, visų trijų fondų veiklą prižiūrės ir kontroliuos Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba, o visus tris fondus administruos – Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos.
„Priėmus įstatymą garantijos darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam nepasikeistų, o dirbantiesiems, nepertraukiamai dirbusiems pas darbdavį penkerius ir daugiau metų, būtų užtikrintos papildomos finansinės garantijos juos atleidus iš darbo“, – sako parlamentarai.
Tuo pačiu darbdaviai išvengtų didesnės finansinės naštos darbuotojų atleidimo metu.

Šiuo metu įstatymo nėra

Įstatymo projektui įgyvendinti turės būti parengtas Vyriausybės nutarimas, kuriuo bus tvirtinami Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatai.
Manoma, Fondas pradės veikti neanksčiau kaip 2017metais.
Šiuo metu Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam teisinius santykius reglamentuoja Garantinio fondo įstatymas. Jis nustato išmokų iš Garantinio fondo dydžius, išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarką, Garantinio fondo sudarymo tvarką, darbdavių įmokų į Garantinį fondą dydį ir mokėjimo tvarką.
Šiuo metu nėra įstatymo, reguliuojančio ilgalaikio darbo išmokas iš specialaus tam įsteigto Ilgalaikio darbo išmokų fondo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto