Įsigaliojusios įstatymo pataisos skatins tapti policijos rėmėjais

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Spalio 1 d. įsigaliojo Policijos rėmėjų įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama efektyvinti policijos rėmėjų veiklą, skatinti asmenis tapti policijos rėmėjais ir aktyviai dalyvauti formuojant saugią aplinką.

Privalės išklausyti mokymo kursą

Šių metų birželio 9 d. priimtos įstatymo pataisos numato, kad policijos rėmėju galės tapti ne jaunesnis kaip 18 metų mokantis lietuvių kalbą Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, pagal asmenines ir moralines savybes tinkantis būti policijos rėmėju.
Be policijos rėmėjų, įstatyme įtvirtinami garbės policijos ir jaunieji policijos rėmėjai.
Garbės policijos rėmėjai galės savo noru padėti policijai švietėjiška, intelektine veikla, teisėkūros iniciatyvomis, idėjomis ir pasiūlymais viešosios tvarkos bei visuomenės saugumo srityje.
Jaunuoju policijos rėmėju galės būti nuo 12 iki 18 metų amžiaus asmuo, padedantis teritorinėms policijos ir švietimo (ugdymo) įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose.
Norintys tapti policijos rėmėjais asmenys privalės išklausyti mokymo kursą ir išlaikyti egzaminą. Išimtis nustatyta tik buvusiems policijos pareigūnams ir garbės policijos rėmėjams. Vėliau policijos rėmėjai ne rečiau kaip kartą per metus privalės išklausyti policijos įstaigos organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo kursus ir išlaikyti egzaminą.
Policijos rėmėjui bus išduodamas pažymėjimas, atpažinimo ženklas, liemenė su užrašu „Policijos rėmėjas“.

Galės būti atlygintos patirtos išlaidos

Policijos rėmėjai, neviršydami šiame įstatyme nustatytų įgaliojimų, galės padėti policijai užtikrinti žmogaus teises ir laisves, saugoti viešąją tvarką, prižiūrėti eismo saugumą, užkirsti kelią nusikaltimams, kitiems teisės pažeidimams ir juos atskleisti ir kt.
Policijos rėmėjai turės teisę reikalauti, kad asmenys laikytųsi viešosios tvarkos ir nepažeistų įstatymų.
Kartu su policijos pareigūnais saugodami viešąją tvarką, policijos rėmėjai galės panaudoti specialiąsias priemones, nustatyti pažeidėjo asmens tapatybę, padėti policijos pareigūnams sulaikyti ir pristatyti asmenį į policijos įstaigą įstatymų numatytais atvejais ir kt. Policijos rėmėjas teisę panaudoti specialiąsias priemones turės gindamasis ar gindamas kitą asmenį nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio gyvybei ar sveikatai kėsinimosi arba sulaikydamas teisės pažeidimą darantį arba padariusį asmenį, kuris aktyviais veiksmais vengia sulaikymo.
Policijos rėmėjui, kuriam atliekant policijos rėmėjo funkcijas buvo padaryti kūno sužalojimai ir dėl jų nustatytas neįgalumo lygis, bus suteikiama valstybės išmokama vienkartinė išmoka, kuri sieks nuo 40 iki 60 bazinių socialinių išmokų dydžio.
Policijos rėmėjams galės būti atlygintos transporto, ryšių ir kitos išlaidos, kurių jie turėjo atlikdami pavestas funkcijas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*

Naujienos iš interneto