Istorijos sukakčių kalendorius

Istorijos sukakčių kalendorius balandžio 23-29 dienomis. Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Lietuva balandžio 23-iąją:
1794 m. Tado Kosciuškos vadovaujami sukilėliai užėmė Vilnių.
1937 m. Kaune atidaryti Lietuvos karininkų ramovės reprezentaciniai rūmai.
1946 m. priimta Lietuvos partizanų deklaracija, skelbusi Lietuvos valstybingumo atkūrimo principus.
1991 m. įkurtas Trakų istorinis nacionalinis parkas.
1994 m. atkurta Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga, gyvavusi 1928–1940 metais.
1997 m. Italijos sostinėje Romoje 1996 metų geriausiu Europos krepšininku paskelbtas Lietuvos sportininkas Artūras Karnišovas.
2001 m. Lietuvoje su oficialiu vizitu viešėjo Ukrainos prezidentas Leonidas Kučma.
2007 m. Klaipėdoje oficialiai pradėjo veikti pirmasis Lietuvoje kolumbariumas.
2008 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos derybose Maskvoje pasiektas sutarimas dėl principinių sankirtos „Vištytis“ paženklinimo nuostatų – sutarta dėl ženklo tipo ir matmenų. Derybų metu taip pat iš esmės suderinta trijų valstybių sienų sankirtos paženklinimo darbų instrukcija.
2010 m. eidamas 88-uosius metus mirė prozininkas Anelius Markevičius.

Lietuva balandžio 24-ąją:
1806 m. Pakalnės apskrityje, Noragėliuose, gimė Mažosios Lietuvos kalbininkas, spaudos darbuotojas, lietuvininkų kunigas Frydrichas Kuršaitis. Mirė 1884 m. Palaidotas Karaliaučiuje.
1874 m. Židikų apylinkėse, Račalių kaime, gimė knygnešys, daraktorius Konstantinas Vasiliauskas, kuris slapta mokė vaikus ir platino lietuvišką spaudą Židikų apylinkėse, dalyvavo 1905 metų revoliucijoje.
1996 m. įsigaliojo bevizis režimas tarp Lietuvos ir Bosnijos ir Hercegovinos.
2001 m. Seimas ratifikavo Lietuvos ir Pasaulio prekybos organizacijos sutartis. Lietuva tapo 141-ąja šios organizacijos nare.
2003 m. Kaune, Nemuno saloje, atidarytas Sakurų parkas, kurio sodinimą inicijavo Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“.
2004 m. Evangelikų liuteronų sinodas išrinko naują vyskupą, kuriuo tapo buvęs Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Mindaugas Sabutis. Ši religinė bendrija Lietuvoje vienija apie 20 tūkstančių narių.
2006 m. atsistatydinimo pareiškimus Premjerui Algirdui Brazauskui įteikė užsienio reikalų ir socialinės apsaugos ir darbo ministrai Antanas Valionis ir Vilija Blinkevičiūtė.
2008 m. Lietuvoje lankėsi Europos Parlamento Pirmininkas Hansas Gertas Pioteringas (Hans-Gert Poetering).
2008 m. Vokietijos Ofenbacho prie Maino mieste atidarytas Lietuvos garbės konsulatas Heseno, Reino krašto-Pfalco ir Saro žemėms.

Lietuva balandžio 25-ąją:
1896 m. Usoljėje, Irkutsko srityje, gimė prozininkas, dramaturgas Stasys Keblas (slapyvardis M. Ptou). Mirė 1979 m.
1906 m. Kybartuose, Vilkaviškio apskrityje, gimė publicistas, vertėjas Petras Kežinaitis. Mirė 1969 m.
1929 m. įkurta Lietuvos turizmo sąjunga.
1943 m. Mitkaičiuose, Telšių rajone, gimė LKKA katedros vedėjas, LKKA senato narys Adomas Drazdauskas. 1949–1956 metais mokėsi Pievėnų septynmetėje, 1956–1960 metais – Tirkšlių vidurinėje mokykloje. Baigė VU.
1990 m. prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įkurtas Standartizacijos departamentas.
1990 m. įkurtas Krašto apsaugos departamentas.
1990 m., protestuodamas prieš SSRS paskelbtą blokadą Lietuvai, Maskvoje priešais Didįjį teatrą susidegino 52 metų marijampolietis Stanislovas Žemaitis.
1991 m. Vyriausybė išleido potvarkį, kuriuo Lietuvos pareigūnams ir kariams savanoriams, saugantiems svarbius objektus, užpuolimo atveju leido naudoti šaunamąjį ginklą ta pačia tvarka kaip ir Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams.
1991 m. mirė buvęs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys.
1996 m. veiklą pradėjo Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
1997 m. paskelbta skandalingai pagarsėjusio EBSW koncerno prezidento Gintaro Petriko paieška.
1998 m. įsteigta politinė organizacija Naujoji sąjunga (socialliberalai). Jos pirmininku išrinktas advokatas Artūras Paulauskas.
2000 m. Vilniaus apygardos teismas pradėjo nagrinėti kunigo Ričardo Mikutavičiaus nužudymo bylą.
2005 m. Kaune įsteigtas generolų klubas, kurio tikslas – perduoti sukauptą patirtį, prisidėti prie karininkijos ugdymo ir švietimo. Klubo steigėjai – dešimt aktyviosios tarnybos bei atsargos generolų ir admirolų.
2006 m. Seimas priėmė su euro įvedimu susijusias Konstitucijos pataisas.
2007 m. Prezidentas Valdas Adamkus ir kadenciją baigęs Prezidentas Algirdas Brazauskas dalyvavo pirmojo Rusijos Prezidento Boriso Jelcino laidotuvėse Maskvoje.
2008 m. prie buvusio Šiaulių projektavimo institutų centro pastato atidengta Sąjūdžio atminimo lenta, skirta Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio 20-mečiui.
2008 m. pirmoji Dominyko Urbo premija už vertimo debiutą paskirta jaunosios kartos vertėjai iš prancūzų kalbos Erikai Sabaliauskaitei už puikiai išverstas šiuolaikinių prancūzų rašytojų knygas.

Lietuva balandžio 26-ąją:
1792 m. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Stanislovas Augustas Daugams suteikė laisvojo miesto teises ir herbą.
1919 m. įsteigta Lietuvos valstiečių sąjunga.
1926 m. Vabaliuose, Radviliškio rajone, gimė istorikas, viduramžių istorijos tyrinėtojas Mečislovas Jučas.
1926 m. Mažeikių mieste gimė psichologas ir pedagogas Vytautas Černius.
1941 m. Marijampolės dramos teatre parodytas pirmasis spektaklis – Kazio Binkio „Atžalynas“.
1989 m. atkurta Lietuvos geografų draugija, veikusi 1936–1940 metais.
1994 m. Lietuvos ir Lenkijos Prezidentai Algirdas Brazauskas ir Lechas Valensa (Lech Walęsa) Vilniuje pasirašė tarpvalstybinę draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartį.
1997 m. pirmą kartą įteiktas Operos bičiulių draugijos apdovanojimas. „Kipras“ atiteko operos primadonai Irenai Milkevičiūtei.
2001 m. Seimas gegužės 1-ąją – Tarptautinę darbo dieną – pripažino valstybės švente.
2002 m. Vilniuje atidarytas didžiausias tuo metu Baltijos šalyse prekybos ir pramogų centras „Akropolis“.
2007 m. stiprinant išorinės Europos Sąjungos sienos su Rusija apsaugą Pagėgių savivaldybės Bardinų kaime atidaryta nauja Valstybės sienos apsaugos tarnybos užkarda.
2010 m. eidamas 80-uosius metus mirė žinomas vertėjas, redaktorius Algimantas Antanavičius.

Lietuva ir Mažeikiai balandžio 27-ąją:
1792 m. gimė generolas Antanas Gelgaudas, 1831 m. sukilimo Lietuvoje vyriausiasis vadas.
1922 m. Klaipėdos kraštas ir Lenkija pasirašė prekybos sutartį.
1970 m. TSRS valstybinio statybos reikalų komiteto nutarimu netoli Mažeikių, prie Varduvos, pradėta statyti Naftos perdirbimo įmonė.
1990 m. pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Ministrė Pirmininkė Kazimira Prunskienė su neoficialiu vizitu lankėsi Kanadoje.
1992 m. įkurta Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba.
1995 m. Seimas ratifikavo Lietuvos ir Kazachstano sutartį dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose.
2000 m. Vilniuje vyko III Lietuvos sporto kongresas.
2001 m. pirmą kartą į Lietuvos teritorinius vandenis įplaukė ir Klaipėdos jūrų uoste prisišvartavo du Vokietijos povandeniniai laivai.
2008 m. Lenkijos lietuviai Punske, kuris dar vadinamas lietuvių sostine Lenkijoje, paminėjo „Aušros“ leidyklos 15 metų jubiliejų.

Lietuva balandžio 28-ąją:
1566 m. Bresto Seime Lietuvos bajorams suteiktos visos Lenkijos bajorų turėtos teisės.
1939 m. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė antrą kartą tapo Europos čempione.
1989 m. atkurta Lietuvos skautų sąjunga, gyvavusi 1918–1940 metais.
1995 m. Vilniuje susikūrė Lietuvos gudų bendrija.
1990 m. įsteigta Vilniaus policijos akademija.
1998 m. Seimo sprendimu panaikintos Europos reikalų, Ryšių ir informatikos bei Statybos ir urbanistikos ministerijos.
1999 m. Lietuvoje įkurtas Šv. Kazimiero ordinas.
2000 m. Vytauto Didžiojo universitete atidaryta ekspozicija, skirta buvusio užsienio reikalų ministro Stasio Lozoraičio ir jo sūnaus Lietuvos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus JAV ir Italijoje Stasio Lozoraičio (jaunesniojo) atminimui.
2005 m. keturis kartus planetos čempiono sportinių šokių kolektyvo„Žuvėdra“ vadovams Skaistutei ir Romualdui Idzelevičiams suteikti Klaipėdos garbės piliečių vardai. Jie kolektyvui vadovauja nuo pat „Žuvėdros“ įkūrimo – daugiau nei 40 metų.
2007 m. Prezidentas Valdas Adamkus per audienciją Vatikane susitiko su popiežiumi Benediktu XVI ir pakvietė jį apsilankyti Lietuvoje.
2009 m. Kauno Romainių kapinėse palaidotas 70-metis prozininkas, orientalistikos tyrinėtojas, kultūros istorikas, vertėjas Romualdas Neimantas.
2011 m. Vilniuje atidengta atminimo lenta garsiam litvakų rašytojui, buvusiam Vilniaus geto kaliniui, Vilniaus geto teatro bendradarbiui, žydų pogrindžio kovotojui prieš nacių režimą Abraomui Suckeveriui (Abraham Sutzkever).

Lietuva balandžio 29-ąją:
1786 m. Būdviečiuose, Mažojoje Lietuvoje, gimė Fridrichas Gotlibas Hasenšteinas, lietuvių filologas, padėjęs Liudvikui Rėzai ruošti 1816-ųjų metų Biblijos leidimą. Mirė 1830 m. Tilžėje (dabar Sovetskas).
1856 m. Vilniuje atidarytas Senienų muziejus – dabartinio Lietuvos nacionalinio muziejaus pirmtakas.
1896 m. Juodlaukyje, Kelmės rajone, gimė kompozitorius, vargonininkas, chorvedys Domas Andriulis. Mirė 1973 m.
1992 m. Lietuva tapo Tarptautinio valiutos fondo nare.
1993 m. Ignalinos atominė elektrinė priimta į Branduolinių jėgainių asociaciją.
2000 m. įsteigta Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga.
2002 m. Kaune Lietuvos Prezidentui Valdui Adamkui ir Latvijos Prezidentei Vairai Vykei-Freibergai įteiktos Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktarų regalijos.
2005 m. režisieriui Eimuntui Nekrošiui Austrijos sostinėje Vienoje įteikta Herderio premija. Septynios Herderio premijos nuo 1963 metų kasmet įteikiamos menininkams ir visuomenės veikėjams iš Rytų, Vidurio ir Pietų Europos šalių.
2008 m. Prezidentui Valdui Adamkui Talino universitete įteiktos garbės daktaro regalijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto