Istorijos sukakčių kalendorius

Lietuva vasario 2-ąją:

1348 m. Strėvos mūšyje susikovė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Kryžiuočių ordino kariuomenės.
1562 m. Livonijos administratorius Rygos pilyje Mikalojui Radvilai perdavė Livonijos ordino valdas, Rygos pilies ir miesto raktus. Senoji Livonijos valstybė, gyvavusi 350 metų, žlugo.
1838 m. netoli Svisločiaus gimė 1863 m. sukilimo Lietuvoje vadas Konstantinas Kalinauskas.
1852 m. Birželiuose, Panevėžio rajone, gimė dramaturgas, publicistas Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis. Mirė 1916 m.
1896 m. Baibokuose, Biržų rajone, gimė poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas Balys Sruoga. Mirė 1947 m.
1917 m. Vilniaus lietuvių politikos būrelis surašė vokiečių okupacinei valdžiai notą, kurioje reikalavo, kad būtų gerbiamos lietuvių tautos teisės. Notą pasirašė Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Steponas Kairys ir kiti.
1967 m. Vilniuje pradėtas leisti savaitraštis „Gimtasis kraštas“.
2000 m. pirmuoju Visagino garbės piliečiu tapo tuometis Prezidentas Algirdas Brazauskas.
2005 m. Vilniaus universitete pristatyta elektroninė knyga – enciklopedinis biografijų žodynas „Lietuvos knygos veikėjai“. Pirmajame skaitmeniniame knygotyros biografikos leidinyje skelbiamos 1388 asmenų biogramos.
2009 m. Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“ už nuopelnus atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir puoselėjant jos valstybingumą, už lietuvių išeivijos telkimą ir ilgametį darbą Lietuvos labui pagerbtas Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis.

Lietuva vasario 3-iąją:

1923 m. Tautų Sąjungos Taryba panaikino tarp Lenkijos ir Lietuvos buvusią „neutraliąją zoną“, po pusę jos paskirdama abiem valstybėms.
1977 m. mirė aktorė, dainininkė, teatro veikėjo Juozo Vaičkaus žmona Morta Grikštaitė-Vaičkienė. Nuo 1907 m. dainavo chore, vaidino J. Vaičkaus teatre. Dainavimo mokėsi Peterburge. Senatvėje gyveno Mažeikiuose, palaidota Tirkšlių kapinėse.
1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio konferencijoje „Lietuvos kelias“ pristatyti 148 Sąjūdžio kandidatai rinkimuose į 141 vietą būsimoje Lietuvos TSR Aukščiausiojoje Taryboje – Atkuriamajame Seime.
1993 m. Seimas priėmė Konstitucinio Teismo įstatymą.
2006 m. Prezidentas Valdas Adamkus Čikagoje už muzikinės kultūros bei lietuvybės puoselėjimą įteikė ordinus keturiems JAV lietuviams: Čikagos lietuvių operos solistams – Danai Stankaitytei, Jonui Vazneliui ir Aldonai Stempužienei, taip pat šios operos valdybos pirmininkui dainininkui Vaclovui Momkui.
2008 m. eidamas 56-uosius metus mirė Kovo 11-osios Akto signataras Algirdas Ražauskas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto