Ką reikia žinoti turistams ir poilsiautojams

Nuotr. iš redakcijos archyvo

Artėja vasara, netrukus prasidės poilsiavimo, atostogų metas. Keliausime po Lietuvą, lankysime įžymias jos vietas, tad nereikėtų pamiršti, kad mūsų šalyje yra saugomų teritorijų, kuriose turime laikytis tam tikrų taisyklių.
Saugomos teritorijos užima 15,4 proc. viso Lietuvos ploto. Šalyje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų, 6 rezervatai ir apie 300 draustinių. Saugomos teritorijos steigiamos vietose, kur norima išsaugoti vertingus gamtos, floros bei faunos pavyzdžius, kultūrinį paveldą bei kraštovaizdį.
Keliaujantiesiems po Lietuvą primename pagrindines lankymosi saugomose teritorijose taisykles.

Saugomų teritorijų lankytojai gali:

• statyti palapines, kurti laužus atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose pažymėtose ir tik specialiai tam įrengtose, informaciniais ženklais pažymėtose vietose (stovyklavietėse, poilsiavietėse);
• važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais, kuriuose eismas leidžiamas Kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka; statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
• žvejoti, medžioti laikantis aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų; uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles laikantis laukinės augalijos išteklių naudojimo tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų.

Saugomų teritorijų lankytojai privalo:

• saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), tausoti gamtos išteklius; nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų; tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę, stovyklavietę ar kitą lankomą teritoriją;
• ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal pateiktas instrukcijas;
• mokamose stovyklavietėse ir poilsiavietėse sumokėti nustatyto dydžio mokestį teritoriją aptarnaujančios institucijos įgaliotiems asmenims;

• saugiai elgtis su ugnimi – laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse, kurios pažymėtos atitinkamais ženklais. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti, kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs;
• pastebėjus gaisrą, jį užgesinti, o jei to atlikti neįmanoma – apie gaisrą nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnyboms, o esant galimybei, ir parko direkcijai, vietos savivaldos institucijai;
• apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus, saugomų teritorijų režimo ar kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai.

Saugomų teritorijų lankytojams draudžiama:

• kurti laužus, statyti palapines tam tikslui neįrengtose ir nenumatytose vietose; naikinti ir žaloti gamtos ir kultūros paveldo objektus (vertybes); gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius, informacines rodykles, stendus, riboženklius, kvartalinius stulpus ir ženklus, priešgaisrinius įrenginius;
• savavališkai kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus; gaudyti, naikinti ir žaloti laukinius gyvūnus, išsinešti juos su savimi, rinkti paukščių kiaušinius, ardyti jų būstus (olas, dreves, lizdus ir pan.) ar kitaip kenkti gyvūnų aplinkai;
• rinkti į Lietuvos Respublikos raudonąją knygą įrašytų rūšių augalus ir grybus, naikinti jų augimvietes; naikinti ar žaloti skruzdėlynus; naikinti, žaloti, rinkti ar išsinešti, išsivežti miško paklotę;
• triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitų saugomų teritorijų lankytojų ar vietos gyventojų poilsį; kelti pavojų kitų asmenų saugumui;

• leisti bėgioti palaidiems šunims, išskyrus aplinkos ministro patvirtintose medžioklės šalies teritorijoje taisyklėse nustatyta tvarka, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
• statyti, plauti autotransporto priemones vandens telkiniuose bei arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio kranto ar vandens telkinio šlaito viršutinės briaunos, kai krantai yra statūs, išskyrus stovėjimą įrengtose ir atitinkamais ženklais pažymėtose automobilių stovėjimo aikštelėse;
• šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius, užkasti šiukšles ir atliekas;
• deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas; ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
• trukdyti stovyklaviečių, poilsiaviečių įrengimo, apželdinimo, pažintinių takų žymėjimo ir įrengimo bei kitiems tvarkymo darbams parke, kai šie darbai vykdomi pagal parengtus ir nustatyta tvarka suderintus projektus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto