Kaimo tinklas – galimybė keistis gerąja patirtimi

Ministerijos atstovė Jelena Jusionis mažeikiškius supažindino su galimybe gauti finansavimą informaciniams projektams. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Prieš porą metų įkurto Lietuvos kaimo tinklo nariams suteikta galimybė teikti projektus ir gauti finansavimą gerosios patirties sklaidai bei keitimuisi. Tačiau kol kas mažeikiškiai vangiai jungiasi į Tinklo veiklą – pateiktas tik vienas projektas.

Surengė seminarą

Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkės Genoveitos Gricienės iniciatyva rajono bendruomenėms buvo surengtas seminaras, kurio tikslas – supažindinti su Kaimo tinklo veikla ir galimybėmis. Apie tai papasakojo į Mažeikius atvykusi Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento vyriausioji specialistė Jelena Jusionis.
Žemės ūkio ministerijos atstovė informavo, kad Europos Komisijos pagrindu įkurto tinklo misija – sukurti gerosios patirties apie kaimo plėtrą sklaidos bei keitimosi ja galimybes. Šiuo metu Tinklas jungia beveik 670 kaimo plėtros, žemės ūkio, maisto ūkio ir miško ūkio procesuose dalyvaujančių institucijų ir organizacijų. Susidomėjimas Tinklo veikla didėja, vien šiemet jį papildė apie 300 naujų kaimo plėtros dalyvių, dauguma jų – kaimo bendruomenės.
Specialistė apgailestavo, kad mažeikiškiai kol kas nėra aktyvūs. Tinklo nariai yra tik Šerkšnėnų seniūnijos kaimo bendruomenės centras, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė ir Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjunga.

Veikia šeši komitetai

J. Jusionis teigimu, Tinklo veikla įgauna vis didesnį pagreitį, nuolat tobulinamas jos organizavimas. Tinklo nariai noriai išnaudoja visas informacinių technologijų galimybes bendrauti ir bendradarbiauti, nes visiems tinklo nariams suteikta galimybė teikti projektus ir šimtu procentų gauti finansavimą. Į Tinklo veiklą gali įsijungti visos organizacijos, dirbančios kaime ir prisidedančios prie jo plėtros, išskyrus fizinius asmenis ir seniūnijas.
Pagal temas ir veiklos pobūdį yra suformuoti šeši komitetai: kaimo politikos klausimų, verslo kaime skatinimo, kaimo jaunimo, kraštovaizdžio ir kaimo vietovių planavimo, inovacijų ir tyrimų kaime, LEADER ir bendruomeniškumo skatinimo.
Ministerijos atstovė ragino mažeikiškius tapti Tinklo nariais: pradėti reiktų nuo apsisprendimo, kokį komitetą rinktis, o tada pateikti prašymą. Kai gaunama ne mažiau kaip dvidešimt prašymų, renkasi speciali darbo grupė ir sprendžia, patenkinti ar ne. Pati narystė tvirtinama ministro įsakymu.

Finansinė parama – ne investicijoms

2009–2013 metais Tinklo finansavimui patvirtinta suma – 24 mln. litų. Pernai Tinklo lėšų biudžetas buvo 6 mln. litų, iš jų 3,8 mln. litų skirta 182 projektams remti. Šiais metais patvirtinta 9,7 mln. litų biudžeto suma, iš kurios 7,3 mln. Lt finansuotas 341 projektas.
Pirmajai–ketvirtajai Veiksmų programos kryptims šiais metais skirta 7,5 mln. litų. Daugiausia lėšų atiteko populiariausiam pagal narių skaičių LEADER ir bendruomeniškumo skatinimo komitetui – 3,9 mln. lito.
J. Jusionis informavo, kad pagal skirtingas Veiksmų programos kryptis gali būti remiamos įvairios veiklos. Pavyzdžiui, informacinės medžiagos rengimas, leidyba ir platinimas; tyrimai, studijos, taikomoji veikla apie kaimo plėtros įgyvendinimo patirtį, pokyčius ir jų sklaida; renginių gerajai patirčiai skleisti organizavimas ir tarptautiniu, ir nacionaliniu lygmeniu; interneto svetainės kaimo bendruomenėms projektavimas ir kūrimas bei kita veikla.
Specialistė pastebėjo, kad tarp tinklo narių populiari veikla – konferencijų ir renginių organizavimas. Nemažai bendruomenių išvažiuoja patirties pasisemti į kitas šalis.
„Nėra konkurencijos. Visi projektai, atitinkantys bent vieną to komiteto nustatytą prioritetą, yra finansuojami šimtu procentų. Tačiau finansuojami ne investiciniai, bet tik informaciniai projektai, t. y. susiję su gerosios patirties apie kaimo plėtrą sklaida bei keitimosi ja galimybėmis“, –  akcentavo specialistė.

Sulaukė tik vienos paraiškos

Ministerijos atstovė informavo, kad kol kas buvo gauta vienintelė mažeikiškių paraiška – iš Šerkšnėnų seniūnijos kaimo bendruomenės centro. 
Praėjusiais metais pateiktam projektui įgyvendinti skirta dešimt tūkstančių litų.
Projekto metu buvo numatytos ir vykdomos trys veiklos: vyko teminis susitikimas „Tautinio paveldo ir tradicinių amatų populiarinimas ir informacijos sklaida kaime“, vienos dienos  mokomasis vizitas į Platelių seniūnijoje įsikūrusią sveikos gyvensenos organizaciją „Nauja pradžia“, dviejų dienų seminaras „Puoselėkime savo gyvenamosios vietovės aplinką“.
Teminio susitikimo metu buvo skleidžiama informacija apie tautinį paveldą ir tradicinius amatus, dalijamasi patirtimi tarp bendruomenių, įtraukiant kaimo gyventojus ir jaunimą. Šerkšnėnuose vykusiame renginyje dalyvavo Rubikų, Plinkšių, Žemalės ir Šerkšnėnų kaimo bendruomenių nariai. Šerkšnėnų seniūnijoje yra nemažas būrys nagingų žmonių, todėl buvo siekiama, kad jų kūryba, sugebėjimai ir patirtis būtų perduota jaunajai kartai.
Vienos dienos mokomojo vizito išsiruošė 25 žmonės iš visų Šerkšnėnų seniūnijos bendruomenių. Plateliuose įsikūrusios sveikos gyvensenos organizacijos „Nauja pradžia“ sodybos šeimininkė ne tik skaitė paskaitą, bet ir surengė praktinius užsiėmimus, kaip sveikai pasigaminti maisto.
Dviejų dienų seminare „Puoselėkime savo gyvenamosios vietovės aplinką“ 25 seminaro dalyviai iš keturių bendruomenių sėmėsi žinių, informacijos ir patirties apie gyvenamosios aplinkos tvarkymą, apželdinimą, gėlių priežiūrą, augalų genėjimą. Pirmąją dieną skaitant paskaitą dalyviams buvo teikiama informacija, antrą dieną jie mokėsi praktiškai.

Galima kreiptis pagalbos

Ministerijos atstovė J. Jusionis, rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė G. Gricienė  bendruomenių atstovus kvietė pasekti šerkšnėniškių pavyzdžiu. Tačiau akcentuota, kad pretenduoti į finansavimą gali tik Kaimo tinklo nariai.
„Visas šis procesas užtrunka, o balandžio ir gegužės mėnesiais bus galima teikti paraiškas. Tad norintieji teikti projektus, turėtumėte paskubėti su naryste“, – ragino specialistė.
Šiuo metu bendruomenių projekto limitas yra 10 tūkst. litų, vietos veiklos grupių – 20 tūkst. Tačiau ministerija svarsto galimybę limitus padidinti.
Be to, kaimo bendruomenės gali teikti jungtinius projektus. Jei penkios bendruomenės parengtų vieną projektą, būtų galima gauti finansavimą iki 85 tūkst. litų.
Viešnia pripažino, kad yra tam tikro biurokratizmo. Tačiau Kaimo tinklo sekretoriatas visada suteikia pagalbą, konsultuoja. Nemažai informacijos galima rasti ir tinklalapyje www.kaimotinklas.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto