„Labbio“ paslaugas įvertino auditas

„Labbis“ įdiegta programinė įranga veikia nepakankamai efektyviai: vien per 2019 metus registruota beveik pusantro tūkstančio incidentų, problemų ir pagalbos prašymų. Nuotr. iš redakcijos archyvo

Kas kaltas dėl prastai veikiančios daugiau kaip milijoną biudžetui kainavusios Savivaldybės administracijoje ir biudžetinėse įstaigose įdiegtos dokumentų valdymo sistemos, bando išsiaiškinti ir politikai.
Daug kartų ši problema narstyta praėjusią tarybos kadenciją, buvo teikiamos užduotys, rekomendacijos Savivaldybės administracijai, tačiau niekas nesikeitė – problemos įsisenėjo, nuostoliai didėjo.
„Labbis“ – ir šios kadencijos politikų akiratyje. Kontrolės komitetas, susipažinęs su Kontrolės ir audito tarnybos medžiaga, ir vėl suformavo užduotį Savivaldybės administracijai.

Tikslai – daug žadantys

Priminsime, kad „Labbis“ į mūsų Savivaldybės administraciją ir biudžetines įstaigas įžengė 2011 m. Tuo buvo siekiama įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos pavirtinos Savivaldybės veiklos valdymo gerinimo programą, kurios pagrindinis tikslas – didinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos veiklos efektyvumą, tobulinant į rezultatus orientuotą valdymą.
„Įdiegus Finansų valdymo, apskaitos ir strateginio planavimo bei veiklos valdymo sistemą, bus galimybė ne tik stebėti ir vertinti visos įstaigos ar atskirų darbuotojų finansinių tikslų vykdymą, užtikrinti vienodą strategijos suvokimą visuose organizacijos lygiuose ir visų darbuotojų pastangų nukreipimą jai įgyvendinti, galimybė skatinimo sistemą susieti su konkrečių tikslų įgyvendinimo laipsniu, bet ir maksimaliai suderinami bendruomenės interesai ir Savivaldybės bei valstybės politika, Savivaldybės veiklos viešumo užtikrinimas, strateginio plėtros plano įgyvendinimas, Savivaldybės padalinių efektyvus ir rezultatyvus darbas“, – taip skambėjo programos įgyvendinimo tikslai.

Atliktas auditas

Tai, kas ant popieriaus suguldyta, gerokai skiriasi nuo tikrovės. „Santarvė“ ne kartą yra rašiusi apie biudžetinių įstaigų buhalterių problemas, kurios kyla dėl įdiegtos apskaitos programos „Labbis“. Kad šios programos įsisavinimas mūsų rajone yra didžiulis galvos skausmas, kasmet pabrėžia ir Savivaldybės kontrolierė Alma Karvelienė, pristatydama Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitą.
Politikai kaskart, svarstydami ir tvirtindami metinę ataskaitą, reikšdavo nepasitenkinimą atlaidžiai Savivaldybės administracijai, nesugebančiai prispausti programos diegėjų ir prižiūrėtojų, tačiau auditorių pastebėti trūkumai likdavo tik kaip rekomendacijos.
Šiemet pirmą kartą Kontrolės ir audito tarnybai buvo duotas pavedimas atlikti UAB „Labbis“ suteiktų ir teikiamų paslaugų vertinimą, išsiaiškinti, ar pasiekti įdiegtos sistemos tikslai. Šį kartą audito ataskaita ir išvados sugulė į keturiasdešimties puslapių bylą.
Audito medžiagą Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui pristačiusi Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Loreta Dimienė paaiškino, kad duomenys buvo rinkti iš 70 biudžetinių įstaigų, įskaitant 9 seniūnijas ir Savivaldybės administracijos skyrių. Audituojamas laikotarpis – 2011–2020 m. I pusmetis.

Pinigai – ir nenaudojamoms funkcijoms

Kontrolieriai, atlikę auditą, nustatė, kad sutartys su UAB „Labbis“ rajono biudžetui kainavo beveik 1, 2 mln. eurų. Sudarytų sutarčių kaina su kitais paslaugų teikėjais dėl „Labbis“ teiktų paslaugų sudaro beveik 52 tūkst. eurų.
Įdiegtos 32 įvairių sričių funkcijos, tačiau ketvirtadalis jų nenaudojamos arba naudojamos tik iš dalies. Nefunkcionuoja ir Centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo grupes portalas, kurio sukūrimas kainavo per 8 tūkst. eurų. Be to, audito metu nustatyta, kad už nenaudojamo vaikų priėmimo portalo priežiūrą, kuri buvo teikiama 12 mėnesių, sumokėta 3,5 tūkst. eurų.
Visas straipsnis – penktadienio laikraštyje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*